Máme doma „dys“ dítě!

Text: Perfect Woman
10. srpna 2012 | 09:00

Každý rodič si přeje mít normální zdravé dítě. Ale co když se přece jen objeví nějaká malinká odchylka, která dítěti i jeho rodičům lehce zkomplikuje život?

Hodnocení:

Tiskni článek

Podobné články

Pošli článek

Jedním z největších rodičovských strašáků je, že jejich dítě budou trápit nemoci nebo poruchy. Nemusí se jednat o nic „velkého“, a přesto to pak může znamenat poněkud složitější život pro celou rodinu. To platí i v případě tzv. specifických poruch učení a chování, kterým se jinak říká „dys“ poruchy nebo se o nich mluví také jako o lehkých mozkových dysfunkcích a velmi zhruba řečeno znamenají větší či menší odchylky od průměrného, běžného mentálního vývoje předpokládaného u dětí stejného věku. Ale přestože to zní takřka šíleně, všechno se dá zvládnout. A tohle navíc docela dobře. Zvlášť, když si o „dys“ poruchách něco načtete a o přesném postupu zvládání dítěte s takovou poruchou se poradíte s odborníky z řad lékařů, pedagogů a psychologů.

Něco je jinak!
„Specifické poruchy učení a chování, jak se odborně nazývají obecně, jsou do značné míry záležitostí dědičnosti. Chodí ke mně děti, jejichž rodiče měli problémy podobného charakteru. Jedná se v každém případě o lehké mozkové dysfunkce, problematiku v tzv. bilaterální spolupráci hemisfér, o jejich preference a způsob zpracování jednotlivých informací do mozku přicházejících, které dys dítě zpracovává jiným způsobem či pomaleji nebo snad vůbec instrukci nedekóduje,“ vysvětluje speciální pedagožka a psycholožka Mgr. Ivana Vlková  a ještě pokračuje: „K těmto poruchám dochází též kolem porodu, má na ně vliv i zdánlivě neškodná novorozenecká žloutenka, vysoké horečky v raném stadiu života... V pozdějším věku hraje roli i podnětnost prostředí nebo emoční labilita jednice, ale každý má určitě tyto projevy odlišné, je tzv. originál v projevu své dysfunkce.“

Nenápadné náznaky
Pokud by vás zajímalo, kolik lidí obecně těmito poruchami trpí, jsou k dispozici dva odlišné údaje. „Zatímco teoretické materiály mluví o 4 % populace, učitelé i odborná veřejnost se na základě své praxe přiklání k 20 % populace. V každém případě lze první náznaky odhalit už u pediatra či neurologa, dokáže to fyzioterapeut, logoped, protože vnějšími projevy bývají odchylky v řeči, motorice, biorytmech,“ konstatuje speciální psycholožka s tím, že i vy jako máma můžete zachytit řadu signálů. Pokud máte doma věčně nespokojené, ukňourané dítě, které nejí, nespí, nehne se od mámy, reaguje neadekvátně situaci, u ničeho nevydrží, raději se svěřte s obavami lékaři. Děti s dys poruchami také nerady malují, nejde jim to, nerady manipulují drobnými mozaikami, nebaví je pexeso, puzzle. Stačí se tedy dívat.

Předškolní dys příprava
Když už si jste jistá, že doma máte dys dítě, je to sice záležitost, která vás zarmoutí, ale dá se s tím docela dobře žít. A vaše dítě může chodit i do běžné školky či školy. Zvlášť když se oprostíte od zbytečných požadavků na to, aby vaše dítě už před školou četlo, psalo, počítalo.
„V předškolním věku je nejdůležitější všem dětem nabízet vhodné podněty v oblasti motoriky a smyslového vnímání. Prolézačky, kolo, plavání, lyže, navlékání korálků, manipulace s drobnými předměty, cvičení pro zrakové, sluchové a prostorové vnímání, jako je úkol najít obrázek, rozlišit barvy, tvary, určit stranovou rozdílnost, vnímat sebe sama v prostoru pravolevě či horizontálně a vertikálně, chápat termíny před za, velký a malý, široký a úzký… To vše jsou opravdu zásadní podněty pro předškolní věk a úkolem rodiče dys dítěte bude tedy nastimulovat smysluplně dítko motoricky a tzv. percepčně, ne ho učit přímo trivio, tedy číst, psát, počítat,“ doporučuje Mgr. Ivana Vlková.

Speciální škola?
Už před zápisem do školy se samozřejmě zajímejte o vhodné školy. Nemusí být přímo nějak speciální, ale jak říká speciální pedagožka, měla byste se zajímat o ty, v nichž se vyučuje v menším kolektivu nebo kde vám nabídnou asistenta do třídy. Zajímejte se o to, jak škola tuto problematik vnímá, jaký přístup k tomu mají učitelé a do jaké míry budou přistupovat k dítěti individuálně. Nechtějte ho izolovat, ani pro něj nehledejte školu na druhém konci světa, kde by byl bez kamarádů, mimo známé prostředí, ale její výběr nepodceňujte.

Do konce života…
To, jak se svou dys poruchou dítě popere, v každém případě nejvíce ovlivníte vy jako rodiče. Tím, kolik péče mu budete věnovat, jak mu všechno vysvětlíte, jak velkou trpělivostí se obrníte. Vyléčit dítě nemůžete, ale při velkém nasazení z něj můžete mít i přes jeho dys poruchu klidně vysokoškoláka. „I já osobně znám rodiny, které pečlivě roky cvičily percepční cvičení a dítě je třeba na gymnáziu nebo studuje na VŠ, ale znám i rodiny, kde dítě s kvalitní rozumovou výbavou navštěvuje jen dvouletý učební obor, protože se mu nikdo nevěnoval. Přitom každý se s tím může naučit kvalitně fungovat, i když ho to bude ovlivňovat po celý život a v dospělosti ho mohou provázet potíže zase jiného charakteru. Bude se zřejmě prát s neschopností se prosadit či častou fluktuací zaměstnání, neschopností si zorganizovat dny, plánovat, efektivně hospodařit, roztržitostí a podobně. Ale opravdu je důležité zdůraznit, že pokud bude dítě motivované, podporované a budete s ním mít trpělivost při důležitém cvičení, bude žít docela normálně!“ uzavírá speciální psycholožka a psycholožka Mgr. Ivana Vlková.

Co jednotlivé „dys“ poruchy obnáší?
Dyslexie – Porucha osvojování čtenářských dovedností (je nejčastější, nejnápadněji ovlivňuje školní úspěšnost, nejvíc ovlivňuje učení, neboť nejsme-li schopni si informace přečíst, zpracovat, zapamatovat, potřebujeme pomoc zvenčí) Jedinec s dyslexií se zaměstnává technikou čtení za vynaložení nadměrného úsilí, tudíž mu uniká obsah čteného a není schopen si jej následně vybavit. Pro mnohé maminky to znamená tzv. školu vedle školy, protože ve snaze svému dítěti pomoci předčítají nahlas probranou látku či povinnou četbu.
Dysgrafie – Porucha osvojování psaní, postihuje grafickou stránku písemného projevu, čitelnost, úpravu.
Dysortografie – Porucha osvojování pravopisu, je postiženo osvojování a aplikace gramatických pravidel.
Dyskalkulie – Porucha osvojování matematických dovedností, projevuje se výraznými obtížemi v chápání číselných pojmů. 
Dyspraxie – Porucha, která postihuje osvojování, plánování a provádění volních pohybů
Mnohdy se objeví v kombinaci několika dys současně, ovlivňují se navzájem a zasahují zásadně do procesu učení.

 

Přihlášení | Registrace

Zapomněla jste heslo?

Soutěže

TOP ZDRAVÍ A KRÁSA

Pevná pleť

Z pohledu kvality pleti je čas naším nepřítelem a podepisuje se na vzhledu pokožky více

TOP SEX A VZTAHY

Rutina v sexu

Stereotypní partnerský sex v současnosti trápí 85 % párů. Vyplývá to z nejnovějšího více

TOP GURMÁN

Rybí tržiště

Ať už běháte, cvičíte, chodíte po horách, jste fitnessový nadšenec více

Svěží a vypnutá pleť

Caviar Of Switzerland je výjimečná kolekce produktů proti stárnutí pleti, více

Krásná dlažba

Prostory jako je terasa či zahrada nejenže dotvářejí vzhled našeho domu více

Diamantový příběh

Gabriela Dědičová pracuje v oboru DIAMANTŮ přes 10 let. Svoji kariéru začínala více