23.1. - 29.1.
Na nebeské báni se odehrál poměrně zásadní moment, kterým je obrat planety Uran do přímého směru. Vzácný čas, kdy jsou všechny planety v přímém chodu, je tady! Děj se konečně začíná odehrávat směrem kupředu....

21.1. nastává ve 21h53 novoluní ve znamení Vodnáře
Novoluní znamená, že k nám přivrácená strana Měsíce leží úplně ve tmě. Na několik hodin pak není rozeznatelný a na Zemi vládne "novoluní". Novoluní představuje nové začátky, ale také ukončení a vnitřní přeměnu. Tvůrčí myšlenky a nápady jsou velmi originální, je třeba je využít, dát jim směr a formu....

20.1. v 9h30 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vodnáře. Vodnář má schopnost nahlédnout na život (veřejný i soukromý) z nadhledu a vnímat tak souvislosti i struktury života. Skrze Slunce ve Vodnáři k nám mohou proudit nové impulsy a vize, které můžeme po celý rok realizovat ve hmotě (Uran, vládce Vodnáře se nachází ve znamení Býka). Nyní se...

18.1. se Merkur v Kozorohu vydává do přímého chodu a komunikace s vnějším světem se vyjasňuje.
Merkur symbolizuje to jak myslíme, jak komunikujeme, to co nás zajímá, jaký je náš intelekt. Merkur symbolizuje naše mentální procesy - jak vstřebáváme a zpracováváme informace - což děláme podle našeho vlastního pohledu na svět, který nám odhaluje zbytek...

Čínský Nový rok pod vládou Vodního Zajíce začíná 22.1.2023 a skončí 9.2.2024. Rok Vodního Zajíce by měl být rokem , v němž by se válečné konflikty měli zklidnit, rokem, v němž budeme mít prostor k vnitřní práci, ke zhodnocení vlastních cílů, nabytí vnitřní rovnováhy, můžeme si dělat plány do budoucna, léčit se , zdokonalovat se a věnovat se...

12.1. se Mars opět vydává do přímého chodu. Od 30.10. 2022 kdy se Mars na 15°Blíženců pomyslně "zastavil - a obrátil se vzad" jsme měli prostor hlouběji , jak to "osobně s Marsem máme" - tedy jak jsme srovnání se svou mužskou stránkou osobnosti, jak dalece jsme schopní být aktivní, průbojní, vůdčí, iniciativní, jak jsme srovnaní s vlastní...