Pokud se někdo narodí s nadpřirozenými schopnostmi, většinou nějakou dobu trvá, než si uvědomí, že tím, jak to vidí on, druzí doposud nedisponují. Slovo "doposud" je zcela na místě, protože postupné zrání lidské bytosti otevírá další a další možnosti a schopnosti. Kateřina Markvartová, terapeutka, vykladačka karet a bylinkářka, se narodila ve...

Léto máme v plném proudu se všemi jeho jevy počasí, a hlavně se všemi transformacemi, které nás v tomto čase čekají. O ty tu půjde především. V rámci přenastavení celé planety se nám kompletně mění vibrace všech živlů. Zemský živel a živel vzdušný jsou již přenastaveny a zafixovány. Vzdušný aspekt ještě čeká na své doladění podle toho, jak se...

Ráno vstaneme a musíme si dát kafe z oblíbeného hrníčku. Čeká-li nás test, pohovor, bereme si amulety, chodíme na ně ve "šťastných šatech", prosíme anděly či jiné "mocnosti"... Každý máme své rituály. Patří do našeho života a hrají v něm velkou roli.

Asi každý člověk má své opakující se návyky, rituály a zvyky, které mu napomáhají utvářet vnitřní stav, který je vnímán jako radostný, uvolňující a relaxační. Asi každý člověk má své návyky, které mohou tělo ovlivňovat ve směru opačném, tedy způsobovat sebeničení a sebezkázu.