10 důvodů, proč by děti měly číst komiks

24.06.2022

KOMIKS se v poslední době objevuje stále častěji. Rodiče, učitelé i knihovníci po něm sahají jako po ideálním řešení situace, kdy děti odmítají číst, nebo jim čtenářské začátky dělají potíže. Pojďme se tedy podívat na výhody čtení komiksů!

1. Podobnost s filmem
Mnoho filmů má základ v komiksových knihách. Proč tedy nepodstrčit dítěti komiks, kde se dočte více ze světa svých oblíbených filmových hrdinů? Navíc komiks se chová jako opravdový film! Rozložení panelů, záběrů a rozpohybování obrázků funguje jako filmová sekvence.

2. Málo textu a mnoho obrázků
Není tajemstvím, že komiks je jedinečná literární forma, ve které není pouze text, ale i obraz, který je srozumitelný i bez textu. Dítě přečte komiks rychleji a má dobrý pocit, že přečetlo knihu. Takový pocit ho může motivovat k dalšímu čtení.

3. Rozvíjení fantazie
Díky tomu, že se děj komiksu odehrává v hluchých místech (tj. mezi jednotlivými panely), si dítě dokáže poskládat příběh a navázat na něj text v bublinách. Komiks také malé čtenáře podněcuje ke hře na oblíbené superhrdiny nebo výtvarníky.

4. Známá témata
Ať už jsou to filmoví hrdinové, postavičky z oblíbeného seriálu anebo dokonce videohry, komiks dokáže zachytit světy všech žánrů! Dítě tak má možnost ponořit se do světa, který ho baví, aniž by si všimlo, že vlastně čte!

5. Vzdělávání
Ač se to nezdá, komiksy jsou čím dál tím častěji používány jako výuková složka. Díky obrázkům a vtipnému zpracování se v komiksech stále častěji vyskytují složitější témata, která děti snadněji uchopí.

6. Slovní zásoba
Díky čtení si každý z nás osvojuje novou slovní zásobu, která nám pomáhá k lepšímu vyjadřování. U dětí se to projevuje lepším projevem ve škole, vyjádření se k tématu a k vlastním úvahám.

7. Výtvarné cítění
Skrze obrázky, které jsou v komiksu nezastupitelné, si dítě osvojuje cit pro výtvarné a umělecké dílo. Všímá si perspektivy, pohybu v sekvenci a je schopno se naučit chápat obrazová vyjádření, a to i mimo komiks.

8. Stavba IQ
Čtením textu a zasazováním si kontextu příběhu do obrazu si dítě buduje jak čtenářskou gramotnost, tak schopnost k interpretaci literárních, výtvarných i sociálních jevů. Díky tomu je schopné přemýšlet nad dějem kriticky a chápat jeho aspekty na různých rovinách.

9. Budování dobrých sociálních návyků a empatie
V komiksech, stejně jako v klasické literatuře, se může dítě ztotožnit s hlavním hrdinou, který je postaven před různá morální rozhodnutí. Díky tomu si dítě osvojí dobré chování, empatii, vstřícnost, obětavost a další kladné vlastnosti.

10. Vhodné pro rozečtení
V dnešní době není jednoduché dítě zaujmout klasickou knihou. Komiks tady nabízí jednoduché řešení - obrázky a text! Pokud chcete vaši ratolest dovést ke čtení nenásilnou formou, pak je komiks jasná volba.