Archanděl Ariel: Anděl těžkých zkoušek

21.03.2024

Zdá se vám občas, že slyšíte ve vánku něžný, uklidňující, konejšivý hlas? Anebo v zurčení potoka tichý, melodický cinkot zvonků? Bude to pravděpodobně zakódovaná, určitě však laskavá a povzbudivá zpráva od archanděla Ariela, anděla nebeských i pozemských archetypálních sil, který vládne všem živlům, především však vzduchu a vodě.

Ariel je považována za jednu z nejdůležitějších nebeských bytostí v andělské hierarchii. Její jméno, protože je mnohem víc ženské než mužské polarity, znamená "Lvice Boží" nebo také "Hrdinka Boží". V různých náboženstvích, židovském, křesťanském či islámském, je známá i pod jmény Arael či Arieael.
Do jisté míry připomíná tarotovou kartu Síla, bývá zobrazována v podobě jemné, navzdory tomu však odvážné a mocné válečnice. Vyzařuje z ní vlídnost a božská láska, s čímž možná souvisí barvy, které jsou k ní přiřazené, jemně růžová, stříbřitá bílá a světle modrá.

Vešla ve známost rovněž jako strážkyně vizí a snů. Zprostředkovává lidem spojení s bytostmi světla i vyššími světy, přináší jim jasná proroctví a spontánní vnuknutí.

Průvodci Ariel jsou lvi, divoká zvěř a ptáci, jejími symboly měsíc, lesní a luční kvítí, a stejně jako u archanděla Gabriela bílé lilie.

Strážkyně přírody a Země

Ariel dohlíží na celý vesmír, planety, hvězdy, slunce, oběžnice. Má úzký vztah k Luně, divočině a divokým zvířatům, v tom je podobná řecké bohyni Artemis, římské Dianě a slovanské Děvaně.

Ochraňuje Zemi, přírodní zdroje a celou přírodu, včetně vodních ploch. Bedlivě opatruje všechny ekosystémy a živočichy, podporuje v budování zdravého, vyváženého vztahu mezi člověkem a přírodou a v péči o životní prostředí. Bere pod své perutě ty, kteří mají zájem o ekologii a kterým záleží na stavu planety i na dostatku čisté vody a jídla, též na vhodném přístřešku pro její "děti". Pokud je takovýmito lidmi požádána, provede je po říši přírodních duchů. Je totiž výtečnou prostřednicí mezi světem lidí a hájemstvím elementálů, víl, gnómů, elfů, skřítků, zvířat, krystalů a minerálů.

Ačkoli je velmi laskavá, soucitná a milující, neshlíží z nebes zrovna přívětivě na jednotlivce, firmy a organizace, které svým počínáním participují na ničení povrchu, podzemí a ovzduší Země, na jejím znečisťování, případně na hubení živočišných druhů.

Navzdory své přívětivosti nabádá k boji proti zatěžování moří, oceánů i souše plastovým či jiným odpadem, zamořování řek a půdy toxickými látkami, kácení deštných pralesů, sjíždění ledovců jenom pro bohapusté adrenalinové potěšení, přemrštěnému automobilovému a leteckému provozu, zvyšování elektronického smogu nadužíváním moderních technických vymožeností, nadměrné spotřebě elektřiny, neochotě přecházet na jiné zdroje energie z hamižnosti nebo lenosti, plýtvání vodou a potravinami atd.
Na druhé straně přebírá odpovědnost a starostlivost o uzdravování jak celé Země, tak i těch, kteří jsou zasaženi právě vším výše jmenovaným. Bez ohledu na náboženskou víru působí Ariel jako inspirativní průvodce přírodou a jejími zákonitostmi.

Při léčení přírody a všeho živého často spolupracuje s archandělem Rafaelem. Funkce anděla a léčitele přírody byla Ariel přiřazena už ve staré gnostické tradici a též ve starověkých židovských mystických výkladech Bible.

V kabalistických, apokryfních a okultních spisech je Ariel často zaměňována s Urielem, archandělem zmiňovaným v knize Enochově. Jeden z dávných textů popisuje Ariel jako anděla, který trestá ty špatné, počítaje do toho narušitele řádu přírody i zlovolné démony. Gnostický text Pistis Sophia dává Ariel do souvislosti s trestáním bezbožných, což se v návaznosti na její kompetenci ochránkyně planety může týkat kohokoli z nás, neboť Země byla kdysi ctěna jako Velká Bohyně Matka.

Univerzální anděl strážný a ochotná pomocnice

Ariel není pouze strážkyní přírody, ale také skvělou a pozornou průvodkyní během procesu duchovního růstu a transformace. Její andělské vyzařování a vibrace podporují v nalézání vnitřního klidu a harmonie, rovněž v propojování s vyššími duchovními sférami.

Ariel, jakýsi univerzální strážný anděl, bez váhání podává nápomocnou ruku jakékoli bytosti. Pomáhá velice efektivně všem, kteří se na ni obrátí v temných časech, či uvíznou v obzvlášť těžké, stresující anebo znepokojující situaci, nebo jsou vystaveni náročným zkouškám, trpí nouzí, případně jakkoli strádají.
Je obdařena úžasnými schopnostmi. Dovede přimět lidské jedince opustit jejich komfortní zónu, pustit se s plným nasazením a vervou do čehokoli, co je skutečně nutné a potřebné. Vštěpuje jim sebedůvěru, pozitivitu a optimismus, takže nakonec zvládnou v podstatě cokoli. Anebo cokoli překonají. Pokud se zabývají v práci nebo i v soukromí tím, co milují, a plně se do toho vkládají, zaručí jim Ariel úspěch a nejlepší možné výsledky.

Mír, skutečné poslání a hojnost

Mnohostrannost je pro Ariel typická. Rozhodnete-li se najít, nebo si spíš vzpomenout na své skutečné životní poslání, zajisté vám jej odhalí. Svým andělským kouzlem odemkne skryté znalosti, poznatky a vzpomínky ukryté ve vašem nevědomí. Dodá vám odvahu, abyste se dokázali posunout vpřed, využít celý svůj potenciál a naplnit všechny své pozemské potřeby a sny. Povede vás u jakéhokoli moudrého rozhodování tím správným směrem a posílí vaši intuici.

Půvabná a smělá Ariel, anděl nevinnosti, čistoty, dobra a snů, usnadňuje nové začátky. Přináší mír jak do rodin a kolektivů, tak i do vztahů mezi mnohem většími celky.

Nad hojností, prosperitou a bohatstvím má Ariel snad větší moc nežli archandělé Raziel, Sachiel, Jeremiel, Barachiel a Haniel. Jelikož je Velkou Paní Země, která nám dává vše, co potřebujeme k udržení života, a dokonce i víc než to, je její patronát nad hojností pochopitelný.

Protože práce je zdrojem finančních příjmů, tudíž i potenciální prosperity, můžete ji požádat o radu, zda změnit kariéru, zahájit nové podnikání, získat vzdělání pro zcela nový start, pustit se do nového projektu, realizovat svůj starší nebo zcela svěží nápad, dostat se k novým příležitostem.

Ariel se zaměřuje na překonání negativních přesvědčení a falešných iluzí, sladění s vnitřním světlem, pravdou a autenticitou. Láskyplně, jemně a vytrvale vás povede, abyste si vzpomněli na pravdu o vaší přirozenosti, jednotě s nevyčerpatelným Zdrojem všeho a taktéž o vlastní kreativitě. Připomene vám, že jenom vy sami máte kontrolu nad svými životními zkušenostmi i celým životem a že prostřednictvím svých myšlenek, slov, záměrů a emocí vytváříte svůj vlastní život.

Pokud chcete cítit Arielinu přítomnost nebo ji o něco požádat, jděte jednoduše ven a komunikujte s přírodním světem. Pokud sdělíte Ariel svou prosbu, zasáhne většinou praktickým, světským, magickým a zázračným způsobem. Pomůže naplnit vaše sny a cíle a sladit vaše osobní vibrace s tím, co si přejete dosáhnout ve svém životě.

Prosba k Ariel

Na závěr jednoduché vzývání Ariel:
"Ariel, prosím, vstup do mého života. Pomoz mi napojit se na tvoje léčivé světlo, prospět zemi, říši zvířat a celému přírodnímu světu. Prováděj mne u léčení sebe sama, mého života a při spojení s tvou nekonečnou láskou. Děkuji ti. Tak se staň."


Text: Judita Peschlová, foto: Adobe Stock