ASTROFEJETON aneb jak to tedy vlastně bude?

21.03.2022

21.3.- 27.3.
Vítejme v novém roce! Slunce je již od včerejšího podvečera ve svém novém cyklu. Vědomí je ve znamení Berana silně individualizováno a neohroženě kráčí vpřed, tvořit své vlastní dějiny.

Pondělí 21.3.
Na nebeské scéně je dnes rozehrána velmi dynamicky až nekontrolovatelně se odvíjející hra mezi Lunou, Venuší, Martem a rozbuškou Uranem. Tam, kde je potřeba cos provalit, bude provaleno, vyřčeno, vykřičeno. Pokud naše slušné chování či obava z vlastního projevu, zabrání kulminaci a vyjádření této energie, mohou to odnést kupříkladu naše žárovky.

Úterý 22.3.
Merkur se stále ještě potuluje v blízkosti Jupitera a Neptuna. Mysl spojena s Veškerenstvem- inspirovaná, tvůrčí, chápající v kratičkých vhledech či snech život jako takový, doteky moudra i uzdravení. Stínová tvář této energie zesiluje chaos, bludy, psychické obtíže, zmatenost, neurčitost, obavy.

Středa 23.3.
Slunce v Beranu spolu s Lunou ve Střelci tvoří pěkně ohnivou dvojici. Čas, který můžeme využít v činnostech, které vyžadují značnou dávku energie.

Čtvrtek 24.3.
Něco si myslíme, avšak něco zcela jiného cítíme...to celé zesíleno na maximum. Ideální čas na pouhé pozorování, vyčkávání...

Pátek 25.3.
Lehce narůstá napětí mezi Merkurem v Rybách a Lilit v Blížencích . Ani jeden si nepotrpí na pravdu ověřenou mnoha fakty a pádnými argumenty. Oba jsou naplněni tušeními, dojmy, mnoha teoriemi, fabulacemi pro zajímavost, hrou se slovy, hrou s pravdou a lží, tak, jak se komu právě hodí.

Sobota 26.3.
Venuše ve Vodnáři se již vymanila z napětí s Uranem. Změny, které měly být provedeny, proběhly. Nyní ji čeká audience u Saturna, což je poměrně vášně ochlazující návštěva. Rekapitulace, pravda, účtování a platba. Je potřeba vyklidit minulost a začít opět znovu na nových, spolehlivých základech.

Neděle 27.3.
Slunce v mnoha krásných vazbách přináší do děje naději, radost, optimismus, součinnost s druhými či minimálně chuť spolupracovat. Merkur dnes vstupuje do znamení Berana. Mysl se stává dynamičtější, rozhodná, odvážná s chutí do nových aktivit.

Krásný čas přátelé

Markéta Vostrá

Objednání na konzultaci tel 736 486 136
Astrobrožury pro Váš osobní horoskop na www.astrobutik.cz