ASTROFEJETON aneb jak to tedy vlastně bude?

22.11.2021

22.11.- 28.11.
Máme za sebou výživný týden ve kterém se završila vláda znamení Štíra...protaženi jedovým váčkem, vstupujeme do týdne nového- do týdne vzrůstající naděje...

22.11. pondělí
Slunce vstupuje do znamení Střelce.. naděje, víra a optimismus postupně převezmou vládu nad pocitem zmaru. Štír iniciuje většinou pouze dvě řešení...buď a nebo, buď to bude takto, nebo to nebude vůbec. Střelec povzbuzuje touhu či potřebu hledat a hlavně nacházet řešení v ideálním případě funkční a to pro celek, nikoli pro výhradní zájmy části společenství.

23.11.úterý
Jen Slunce vstoupilo do znamení Střelce, již se provazuje s lunárními uzly. Zajímavý čas k uvědomění si, že jako inkarnující se bytosti, máme současnou situaci v mnoha podobách již odžitou a na místě není strach, nýbrž ochrana a odvaha.

24.11.středa
Merkur vstupuje do Střelce, kde může být poměrně silným a neohroženým lídrem, či naopak velkohubým tlampačem..záleží, kdo se vesla chopí. Nicméně ať tak či tak, umí burcovat davy a plnit náměstí.

25.11.čtvrtek
Mars již téměř vyvázán z opozice vůči Uranu. Nyní v pěkných aspektech s Venuší, Selene i Neptunem. Zvláště spojení s posledně jmenovaným mu přináší schopnost vytrvání, zvýšené vnímavosti, a schopnosti vést boj s bezprávím velmi nenápadně, o to účinněji.

26.11.pátek
Venuše a Selene - dobrá karma, v krásném spojení. Kdo uzdraví tento svět? Aneb ..za vším hledej ženu...k tomu pěkné spojení s Marsem...do vztahů začíná proudit laskavá energie.

27.11.sobota
Luna v napětí se Sluncem i Merkurem...rozpor vědomí a rozumu s citem. Slunce ve Střelci je nadšeno dílčími úspěchy, zatímco Luna v Panně přináší statistiky, záznamy, tabulky a nekompromisně se snaží chladit předčasný optimismus.

28.11.neděle
Luna v opozici s Neptunem může vyvolávat chaos, domněnky, zmatky, bludy. Zároveň se Luna pojí kvalitními aspekty s Venuší i Selene. Napojení se na ženskou část bytosti je to, co nyní uzdravuje situace, chladí příliš rozpálená čela, vnáší schopnost poradit si prakticky s čímkoli...jen potřeba nenechat se vtáhnout do oceánu chaosu...

Krásný čas přátelé
Astrolog: Markéta Vostrá