ASTROFEJETON aneb jak to tedy vlastně bude?

16.05.2022

16.5. - 22.5.
Na nebeské báni se děje neustále a proměnlivost energií vytváří náš pozemský děj. Nejinak tomu bude i tento týden.

Pondělí 16.5.
Ranní úplněk vnese do procesu plné nasvícení do témat- hodnoty, co mám, vlastním, chci rozhojnit, ukotvit, zabezpečit, oproti čeho jsem ochoten se vzdát, opustit, nechat v sobě pomyslně zemřít, protože nastal čas rozkladu nevhodných forem. Vztahových, postojových, myšlenkových...seznam by byl dlouhý.

Úterý 17.5.
Slunce v napětí se Saturnem. Tlak na změny ve vědomí je značný. Nacházíme v sobě místa, kde jsme se zatarasili, opevnili, zapouzdřili, uvěznili...a je nutno, navrátit je k životu.

Středa 18.5.
Venuše si vcelku spokojeně pluje prostorem a má velkou šanci nacházet zajímavé finanční zdroje či projekty, procesy a místa, která lze zrevitalizovat, obnovit a opět nechat protékat hojnost.

Čtvrtek 19.5.
Mars v propojení s Neptunem. Přes vnitřního hrdinu se přelévají vlny nekonečného vesmírného oceánu. Spojení se Zdrojem, uvědomování si přesahu osudových vlivů i bezmoc tváří v tvář této síle.

Pátek 20.5.
Merkur se pomalu, ale jistě navrací svým zpětných chodem ke Slunci a tedy i místům, kudy již před nedávnou dobou šel. Můžeme se znovu podívat na svá nedávná rozhodnutí, komunikaci, myšlenky a nápady a případně je upravit, vidět v jiném světle a z jiného úhlu i směru.

Sobota 21.5.
Slunce vstupuje do znamení Blíženců. Životní tempo se zrychluje na maximum a s ním i pocit plynutí času, komunikace, vše, co je potřeba vyřídit, zařídit, dojednat.

Neděle 22.5.
Luna v propojení se Saturnem. Pocity ochlazení, náraz na hranice, které blokují realizaci našich představ...nicméně tento stav je otázkou hodin, nikoli dnů.

Krásný čas přátelé

Markéta Vostrá, astrolog

Objednání na konzultaci tel: 736 486 136
Astrobrožury pro Váš osobní horoskop na www.austrobutik.cz