ASTROFEJETON aneb jak to tedy vlastně bude?

06.06.2022

6.6.- 12.6.
Merkur se již vydal přímým směrem znamením Býka, a aby byla nějaká změna, do zpětného chodu se vydal Saturn. Hloubková kontrola míst, kde se možná ukrývá něco, co jsme pracně zamaskovali sami před sebou, co jsme odmítli uznat, pochopit, odžít, změnit...restrukturalizace bude trvat do téměř konce října.

Pondělí 6.6.
Slunce v pěkné vazbě s Chironem a Selene. Podpora vyšších sfér, nacházení účinných řešení k nápravě, správných aktivit k uzdravení situací, vidění nových možností.

Úterý 7.6.
Merkur v napětí s retrográdním Saturnem, může způsobovat přílišná lpění na nepodstatných detailech, přísnost až striktnost, která zabraňuje nacházení nových, skutečnosti více odpovídajících a prospívajících řešení.

Středa 8.6.
Lilit v napětí s Jupiterem. Zesilování uvězněných či destruktivních stínových záležitostí, postojů, návyků a her, čistě pro uvědomování si....

Čtvrtek 9.6.
Luna a Mars v opozici vznášejí do děje nedostatek sebeovládání, urputnost, emocionální vlnobití, bouři ve sklenici vody.

Pátek 10.6.
Venuše se přibližuje k Uranu...originalita především, zářivost, okouzlení, změna v oblasti, která spadá do kompetencí Venuše. Tedy vztahy, láska, tvorba, přitažlivost, finance.

Sobota 11.6.
Mars navazuje kontakt s Chironem. Po kaskádách, kterými Mars v nedávné době procházel je potřeba se blíže podívat na to, z jakých dávných zranění plyne současná potřeba destrukce či sebedestrukce. Přichází čas léčení a uzdravování.

Neděle 12.6.
Ideální doba pro odpočinek. Luna přecházející přes sestupný lunární uzel, nepřeje dobré kooperaci záměru a stávající tendenci - tedy možná se správným záměrem na nesprávném místě v nespravný čas či s nesprávným záměrem v ideálním čase a situaci...

Krásný čas přátelé 

Markéta Vostrá, astrolog

Objednání na konzultaci tel  736486136

Astrobrožury pro Váš osobní horoskop www.astrobutik.cz