ASTROFEJETON aneb jak to tedy vlastně bude?

12.09.2022

12.9. - 18.9.
Září už se pěkně rozeběhlo, ač Pluto, Neptun, Uran, Jupiter, Saturn, Merkur, Chiron, Juno a Vesta, jsou v retrográdním pohybu. Vrstvy v nás, které odpovídají jednotlivým planetám a asteroidům, vyvíjejí snahu k introspekci, otočení zraku zvenčí do nitra.

Pondělí 12.9.

Mars a Merkur v příznivém spojení téměř garantují, že myšlenky budou uváděny v činy, zvláště pokud slouží vyklizení, urovnání a uzavření minulosti.

Úterý 13.9.
Stále trvá napětí mezi Venuší a Martem. Vztahy se dostávají k tématu financí, kdo, co za kolik a proč...z čehož vyvěrají pocity křivdy, přetížení, nepochopení atd.

Středa 14.9.
Luna dnes míjí vzestupný lunární uzel i Uran, který je ve značném napětí se Saturnem. Do vysoce proměnlivé až třaskavé nálady probleskují zajímavá řešení a možnosti.

Čtvrtek 15.9.
Pluto ve výborných vazbách se Sluncem i Lunou. Vědomí a podvědomí v propojení s nejhlubšími vrstvami bytosti. Děje se jak má, procesy plynou, vše do sebe zapadá. Můžeme pociťovat naplnění ze souladnosti s geniální hrou zvanou Život.

Pátek 16.9.
Uran ve výborném spojení se Sluncem i Venuší. Uvědomění, pochopení, rozhodnutí a změna. Procesy jedou jak na běžícím pásu.

Sobota 17.9.
Slunce v opozici s Neptunem...únava, mlhavost, nejasnosti, neurčitost. Může být vyřčeno mnohé, co bude vyznívat jako nejpřesvědčivější pravda, která však bude mít stejnou trvanlivost, jako mýdlové bubliny.

Neděle 18.9.
Chiron v pěkné vazbě s Martem. Mužský princip uzdravuje svá velmi dávná zranění, která doposud zabraňovala vybudovat nové možnosti, nové hodnoty, nová uvědomění si vlastní ceny.

Krásný čas přátelé

Markéta Vostra, astrolog

Objednání na konzultaci tel 736 486 136
Astrobrožury pro Váš osobní horoskop na www.astrobutik.cz