ASTROFEJETON aneb jak to tedy vlastně bude?

19.09.2022

19.9. - 25.9.
Na nebeské báni se stále něco děje a i tento týden nás obdaruje několika přestupy a novým lunárním cyklem.

Pondělí 19.září
Luna míjí Černou Lunu a tedy opět pocítíme ve své náladě dotek čehosi, co je potřeba přijmout nově, jinak, smířlivě, konějšivě. Realita nám k tomu dá patřičné argumenty.

Úterý 20.září
Slunce stále v doznívající opozici na Neptun, opadají mlhy, kterými bylo vědomí dočasně zastřeno. Kontury jistot i obrysy reality, začínají opět výrazně vystupovat a lépe se rozlišuje, pravda od iluzornosti či bludů.

Středa 21.září
Mars stále v napětí s Venuší, což může vyústit ve vášnivé drama s náročnými následky, či vášnivou lásku, s prchavými perspektivami a rychlou pomíjivostí.

Čtvrtek 22.září
Slunce a retrográdní Merkur již téměř natěsno. Vědomí a mysl kooperují a vzhledem k opozicím Jupitera a Neptuna, daří se udržet si odstup od všeho, čeho je příliš, moc, přehnané, bezhraniční, bezbřehé...

Pátek 23.září
Slunce vstupuje do znamení Vah. Naše vědomí se nyní bude zaměřovat na harmonickou rovnováhu našeho bytí. Pomůže nám rozkrýt, kde je nás moc a kde málo, kde máme deficity a kde přecpáno.
Merkur se na své retrográdní pouti dostává opět do znamení Panny. Praktičnost, řemeslná dovednost a zručnost, schopnost bravurní analýzy ale i zbytečná otálení nad nepodstatnými detaily.

Sobota 24.září
Černá Luna ve výborném spojení s Uranem i sestupným lunárním uzlem umožňuje vyčerpávání minulosti ze sklepních prostor. Vysoce efektivně a téměř bezbolestně, jen prostřednictvím překvapivých zjištění a poznatků.

Neděle 25.září
Nov za přítomnosti Slunce, Luny, Merkura a Venuše, tedy v poměrně radostné sestavě, avšak i v opozici na Jupiter. Tento cyklus bude tedy vydatný na mnohá zjištění a následné korekce vlastního uvažování, pociťování i vztahování se k druhým. Opět budeme zjišťovat, kde je nás ve vztazích příliš či do jaké míry jsou naše představy a požadavky přehnané až zcela neadekvátní.

Krásný čas přátelé

Markéta Vostrá, astrolog

Objednání na konzultaci tel 736 486 136
Astrobrožury pro Váš osobní horoskop na www.astrobutik.cz