ASTROFEJETON aneb jak to tedy vlastně bude?

28.11.2022

28.11. - 4.12.
Týden, který je za dveřmi, nás přenese z listopadu do prosince a obdaruje nás adventním časem.

Pondělí 28.11.
Vědomí a podvědomí, Slunce a Luna dnes v příjemném propojení podněcujícím fantazii, touhu, obohatit svůj vlastní vnitřní svět o zajímavý prožitek, dobrodružství..nejlépe cestovatelské.

Úterý 29.11.
Luna v kontaktu se Saturnem, ochlazuje bouřící myšlenky, divoké emoce, prostým poukázáním na skutečnou, stávající realitu našeho bytí. Pochopitelně zejména tam, kde je mezi tím, co žijeme a tím, co bychom chtěli žít, nějaká zásadní diference.

Středa 30.11.
Venuše a Merkur téměř ruku v ruce a v opozici na retrográdní Mars. Myšlenky jsou hádavé, dochází ke zbytečné vztahovačnosti kvůli malichernostem či ztotožňování se s nepodstatnostmi. V tento čas může docházet ve zvýšené míře k rozchodům a to z důvodu emocinální rozdílnosti, pocitů zneužívání či neschopnosti se jakkoli domluvit.

Čtvrtek 1.12.

Luna v napětí na výše zmíněné ještě prohlubuje pocity vzniklé ze skutečných či domnělých vztahových křivd.

Pátek 2.12.
Lilit, ač dlouhodobě v opozici s Plutem, zhodnocuje doposud vyzískané pro náš maximální prospěch, nový směr i životní pocit.

Sobota 3.12.
Luna minula Chiron, a nyní nás za způsobenou bolest odměňuje krásnými vazbami s kde kým, což vyvolává pocit štěstí, děje, posunu...

Neděle 4.12.
Druhá adventní neděle otevírá období uplynulého jara tohoto roku. Celý další týden se nám mohou vracet situace, vjemy či zásadní myšlenky z tohoto období, abychom je definitivně opustili, změnili, uklidili, usměrnili...

Krásný čas přátelé

Markéta Vostrá, Astrolog

Objednání na konzultaci tel 736 486 136

www.astrobutik.cz