ASTROFEJETON aneb jak to tedy vlastně bude?

16.01.2023

16.1. - 22.1.

Na nebeské báni je hutný čas alespoň mírně ředěný ukončením retrogradity Marta, což se odehrálo již v předchozím týdnu. Tento týden slibuje, že se konečně děj rozběhne žádoucími směry, ale....


Pondělí 16.1.
Ale je potřeba nejdříve dokončit stávající procesy. Tím nejmarkantnějším tohoto času je spojení Slunce s Plutem...neboli návšteva punkevní jeskyně, dna Macochy či dna kráteru, který se nachází v naší duši. Významný čas, který umožňuje dát nálezům na dně správné pojmenování, vřazení do kontextu minulosti, změnu postoje v současnosti.


Úterý 17.1.
Velkou podporu nyní dodává Neptun, který se spojuje s naší duší a vlévá laskavost, přijetí, soucit s tím, co bolí a uvědomění si, že to není bolest pro bolest, ale signál pro nutné změny.


Středa 18.1.
Mars v opozici s Lunou se snaží přesvědčit, přeargumentovat, přebojovat důležitý vjem, který se příliš nehodí do stávajícího plánu a představy. Tento vjem pramení zejména ze vztahové oblasti a ideální je dnes nebojovat, ale vnímat...


Čtvrtek 19.1.
Lilit stále ještě ve hře s Plutem a nyní i se Sluncem...uvědomování jede na plné obrátky...čas aha momentů, čas doručení objasňujících informací a zpráv i čas kdy se Merkur vydává přímým chodem.


Pátek 20.1.
Zajímavý den nejen tím, že Slunce vstupuje do znamení Vodnáře a konečně se hutnost začne odvětrávat, ale začínají naplouvat vize a semínka příštích dějů. Luna se dnes pojí s Merkurem a tak je rozum a cit v souladném rozpoložení.


Sobota 21.1.
Novoluní se odehrává za přítomnosti Pluta a Lilit, což jsou parádní průvodci podsvětím a tím co bychom o sobě raději nevěděli...Spojeni Slunce a Luny, vědomí a podvědomí, otevírá nový cyklus a začíná čínský rok Vodního Zajíce.


Neděle 22.1.
Venuše ve Vodnáři ve spojení se Saturnem je nucena pohlédnout na svoji realitu takovou, jaká v tuto chvíli opravdu je. Bez příkras a dramatického přehánění, konstatuje, že základy, které doposud budovala ve svém hájemství, jsou v pořádku a schopny nést budoucí stavby. A pokud v základech cosi hapruje, je téměř jisté, že nyní se to projeví k nutnému opravení.


Krásný čas přátelé


Objednání na konzultaci tel 736 486 136


www.astrobutik.cz