ASTROFEJETON aneb jak to tedy vlastně bude?

30.01.2023

30.1. - 5.1.
Týden, který je před námi nás vnese do měsíce února.....

Pondělí 30.1.
Merkur - mysl, komunikace, intelekt, se velmi pěkně propojuje se svojí vyšší oktávou Uranem. Pronikavé myšlení, zásadní poznání, náhlá vnuknutí, vyřešení zapeklitostí, rozhodnutí, která mohou být v rozporu s dosavadním směřováním.

Úterý 31.1.
Mars se dnes setkává s Lunou v Blížencích a oba v podporujícím spojení se Sluncem. Vědomí, podvědomí a akceschopnost ve spolupráci a tedy i možnost využití zejména tam, kde potrebujeme cosi zcela zásadně vykomunikovat.

Středa 1.2.
Venuše v náročné vazbě s Martem vnáší do děje značné napětí mezi ženským a mužským principem. Ve vztazích to bude jiskřit a to buď v rámci sexuální přitažlivosti či tam, kde jiskra již dávno vyhasla, se bude tato energie promítat do hádek, neklidu, podráždění a výbušnosti.

Čtvrtek 2.2.
Slunce stále v napětí s Uranem napomáhá v oblasti vědomí si svého Já, k pozitivním změnám, uvědomování si, kde reaguji automaticky místo adekvátně, vůči situacím.

Pátek 3.2.
Lilit podporuje zdravé vztahování se k druhým, tam, kde je nás moc či naopak, kde náš hlas setrvale zaniká, tam se nyní začínáme více orientovat.

Sobota 4.2.
Luna v opozici k Plutu...naše emocionalita prudce klesá do nekonečných hlubin Hádova území, aby se poměrně rychle vyloupla ven s uvědoměním, že některé skutečnosti bytí je nutno přijmout takové jaké jsou a měnit je lze postupně a zcela zásadním vnitřním přenastavením.

Neděle 5.2.
Úplňkový čas, kdy je plně nasvícená scéna na ose Lev - Vodnář, žár, osobní drama či euforie oproti chladu, neosobním stanoviskům vůči společnosti. Je čas smísit kvality a eliminovat nesváry.

Krásný čas přátelé

Objednání na konzultaci tel 736 486 136

www.astrobutik.cz