Biosolární střechy

11.05.2024

Maximální využití zelené střechy a fotovoltaických panelů dosáhneme tak, že obě tyto technologie zkombinujeme dohromady. Hovoříme pak o takzvané biosolární střeše. Mezi hlavní výhody tohoto řešení se řadí zvýšení výkonu fotovoltaických panelů. Panely dosahují ideálního výkonu při 25°C. Při vyšší teplotě se výkon snižuje. Povrch střešní hydroizolace se může v závislosti na typu folie rozpálit na cca 60 – 80 °C. Rostliny pomocí transpirace svoje okolí ochlazují a tak zabraňují snížení výkonu panelů. Za rok se jedná v průměru o zvýšení výkonu o cca 4 – 5 %. Negativně na panely působí i polétavý prach, který může snížit jejich účinnost až o 10 %. Rostliny tento prach zachytávají a tím čistí vzduch čímž pozitivně působí i na lidské zdraví. V ideálních podmínkách snižují objem polétavých prachových částic v ovzduší až o 30 %. Významná výhoda biosolární střechy spočívá v přitížení nosné konstrukce hmotností vegetačního souvrství. Konstrukce tedy není kotvena bodově, ale plošně zatížena. Navíc nedochází k žádným zásahům do střešní hydroizolace, ta zůstává neporušená. Díky plovoucímu stínu, různým vlhkostním poměrům a intenzitě oslunění se s biosolární střechou pojí vyšší míra biodiverzity než na běžných extenzivních střechách.

Světový lídr v oblasti zelených střech, společnost Optigrün nabízí ve svém sortimentu systémové řešení biosolární střecha v několika variantách. Jednak se standardními panely montovanými na konstrukci o sklonu 10 – 20° a dále s takzvanými bifaciálními (oboustrannými) panely, které lépe během dne rozloží výkon panelů a tím méně zatěžují přenosovou síť. Součástí dodávky je bezplatný návrh rozmístění panelů na střeše, který musí splňovat jak podmínku dostatečného přitížení, aby byla konstrukce stabilní a odolná vůči větru tak i dostatečné rozestupy mezi jednotlivými řadami panelů. Toto je důležité z toho důvodu, aby se mohla na střeše provádět údržba. Zejména, aby nedocházelo k růstu takové vegetace, která by mohla postupem času panely zastínit a tím snížit jejich výkon. Na přiložených obrázcích je střecha rodinného domu osazená přitíženou biosolární střechou. Fotovoltaické panely jsou namontovány na hliníkové konstrukci o sklonu 15°.

www.ekrost.cz