Časopis pro předškoláky "Cesta do školy"

31.08.2021

Cesta do školy je velkým pracovním sešitem pro děti spadající do předškolní přípravy.
Tematicky je rozdělená do kategorií, které by mělo zvládnout dítě pro přijetí do první třídy. Obsahuje tedy okruhy zaměřené na matematické dovednosti, čtenářské dovednosti, paměť, logické myšlení, orientaci v prostoru a v čase, rozvoj řeči, grafomotoriku, sluchové rozlišování a jemnou motoriku. Celkem 76 plnobarevných stran na kvalitním papíru.

Zdroj: Cesta do školy