Časopis Rituals, cesta životem

20.02.2022

Editorial - Utvořme si vizi

Předjaří v sobě nese mocné impulsy, které probouzejí přírodu k jejímu rozkvětu. Jsme součástí přírodní cykličnosti, a tudíž můžeme vnímat, jak se nás zmocňuje neklid, naděje, touha, změna, cokoli, co i nás probudí k novému ději v našem žití.

20. března v 16 hodin a 34 minut vstupuje Slunce do znamení Berana. Nastává jarní rovnodennost a začíná nový sluneční cyklus a nový rok. Před námi je doposud nepopsaný časoprostor, do kterého začneme postupně otiskovat své myšlenky, emoce, plány, snahy, nutnosti i radosti, zkrátka svůj život a jeho prožívání. Slunce - symbol našeho vědomí - nám jej v součinnosti s ostatními planetami pomůže postupně tak, jak půjde všemi dvanácti znameními zvěrokruhu, zvědomovat, pociťovat a realizovat.

Čas jarní rovnodennosti je časem vize, kterou bychom si nyní mohli vytvořit, abychom si lépe uvědomili, kdo jsme, kam směřujeme, co nás naplňuje pocitem štěstí, co ve svém životě potřebujeme či čeho jsme ochotni se vzdát. Vizi si můžeme vytvořit zcela reálnou pomocí bílé čtvrtky, vystřižených obrázků z časopisů, se kterými rezonujeme či nás něčím přitahují, nápisy, které vyjadřují to, co cítíme, to, co je pro nás důležité. Můžeme si takto vytvořit koláže na vztahy, rodinu, zdraví, domov, tvorbu, lásku, hojnost, cokoli, co je pro náš život podstatné. A přesně za rok se můžeme podivovat zázraku, co všechno se z těchto vizí naplnilo, uskutečnilo, vyřešilo.

Čas vlády znamení Ryb napomůže dokončit, rozpustit a od-pustit vše, co se započalo jarní rovnodenností v uplynulém roce. Poté převezme vládu znamení Berana. Energie narůstá každým dnem spolu s odvahou pustit se do nového díla, které poté dobře zakoření znamení Býka.

Drazí čtenáři časopisu Rituals, přeji Vám radost, sílu i odhodlání při uskutečňování vašich vizí.

Markéta Vostrá

Šéfredaktorka

Časopis Rituals, cesta životem