Červenec z pohledu numerologie

04.07.2022

V tomto měsíci se zaměřme na propojení fyzického a duchovního světa. Sedmička je číslo, které je propojené s duchovní dimenzí a její lekce povedou člověka především tímto směrem. Spiritualita není odtržena od běžného , každodenního života - během každého "obyčejného" okamžiku života si můžeme uvědomovat vlastní propojení s "božstvím" a s duchovním světem. Každá chvíle může být posvátná. Každý okamžik, každá situace, problém či krize může být možností změny k lepšímu, může být počátkem nového života. Pracujme na změně uvažování.

Sedmička je také číslem, které nás učí navázat vztah k sobě sama - uvědomit si, že vztah k sobě je tím nejdůležitějším vztahem v našem životě - a od kvality tohoto vztahu se odvíjí i kvalita všech partnerský, přátelských a mezilidských vztahů. Vyčleňme si čas, kdy budeme pouze sami se sebou.

Sedmička je číslo velmi citlivé, leckdy až přecitlivělé. Červenec je měsícem, v němž si máme své emoce uvědomit a pracovat s nimi. Můžeme přijít na to, proč na některé situace reagujeme bouřlivěji a intenzivněji
Pečujme také o své zdraví -starejme se o své tělo, dobře a zdravě ho vyživujme, zařaďme do svého života pravidelný pohyb, relaxujme. Sedmička je číslo, které v sobě obsahuje léčitelský potenciál. Starejme se nejen o sebe, ale také o své okolí, pečujme o rostliny, květiny a važme si všeho živého. Uvědomme si že vděčnost nám otevírá srdce a přitahuje do našeho života pozitivní situace - buďme vděční za vše co jsme prožili, protože to vše nás dovedlo až do tohoto okamžiku.

Nestyďme se ukázat svoje skutečné pocity, připusťme si i smutek a bolest a vyjádřeme je. Každý člověk má v sobě léčitelský potenciál - rozvíjejme samoléčitelské schopnosti, věnujme se meditaci, buďme otevření pomoci. Užívejme si volné a divoké přírody a pečujme o ni a chraňme ji. V přírodě také nyní načerpáme nejvíce energie.

Věra Šourková

https://www.casopis-rituals.cz/