Co můžete udělat pro svoji psychickou odolnost?

08.07.2021

Každý z nás zažívá chvíle, kdy se situace vyvíjejí jinak, než jsme si naplánovali nebo představovali. Míra psychické odolnosti, jak to zvládnout, je u každého člověka jiná, avšak každý se může naučit svou psychickou odolnost zvýšit.

To, zda upadneme a již se nezvedneme, nebo se posbíráme či snad vybalancujeme bez upadnutí a jdeme dál, o tom do značné míry rozhoduje naše schopnost odolat a vyrovnat se s realitou nejistého života. Pokud psychicky odolný člověk utrpí životní ránu, otřepe se a jde dál. Časem zjišťuje, že díky prožité krizi vyzrál. Každou krizi lze dříve či později přetransformovat v událost, která znamená mimořádný přínos pro náš další život. Díky integraci životních zkušeností do našeho života a díky poučení z nich plynoucích rosteme. Posilujeme svůj charakter, rozšiřujeme obzory. Zlepšujeme své schopnosti a zjišťujeme, co je pro nás podstatné.

Co pomáhá

Pro psychickou odolnost jsou klíčové zejména optimismus, schopnost přijímat se a zaměření na řešení. Optimistické myšlení úzce souvisí s dobrým pocitem z vlastní hodnoty (ocenění vlastních schopností, talentu a jejich rozvíjení). Člověk zastávající optimistický životní přístup nehází flintu do žita, když hned vše nejde podle jeho představ. Protože ví, že překážky patří k cestě. Dokáže se poučit ze svých chyb, které nevnímá jako prohru, ale jako cenné životní zkušenosti. Na druhou stranu je tento člověk schopen reálně odhadnout své hranice a požádat o pomoc v případě, že toho je na něj příliš, a to aniž by ztratil dobré mínění o sobě samém.

Pečujte o zachování vlastní energie

Pokud se již nacházíte v dlouhodobé krizi či stádiu chronického stresu, vaší prioritou by nemělo být řešení této krize, ale zachování energie. Proto se aktivně zaměřujte v první řadě na doplňování zdrojů energie. Je velmi pravděpodobné, že pro samý les nevidíte stromy. Velký stres brzdí vaši schopnost vytvářet kreativní řešení. Při stresu se zkuste svého problému v myšlenkách dočasně zbavit. Představte si (jen na chvíli), že jste svůj problém odložila stranou. Nadechněte se a rozvažte si, na čem vám záleží.

Udělejte si "pozitivní audit"

Pamatujte, že i ten nejtemnější den má světlé okamžiky. I v těžkých životních obdobích je v životě přítomno hodně okamžiků naplněných pozitivními pocity (úsměv dítěte, vůně kávy...). Všímejte si jich, protože právě ony jsou vaším spojencem, který vám pomůže vnímat problém s odstupem. Zamyslete se každý den, co vám přináší během dne radost a pozitivní pocit. V jaké situaci prožíváte chvilku bezpečí a blízkosti s druhými. A hlavně si večer zapište tři situace, kdy jste se během dne cítila dobře.Naučte se přijmout vše, co život přináší
Pro náš vnitřní klid je zásadní schopnost přijmout vše, co život přináší. A rozlišit, co z toho můžeme a co naopak nemůžeme ovlivnit. Nečekané životní události mnohdy způsobují, že se v nás chaoticky bouří nejrůznější pocity. Uvědomte si rozdíl mezi respektováním a tolerováním nevyhovujících situací. V případě, že jste se dostala do situace, která vám nevyhovuje, si ujasněte, zda máte sklony ji respektovat, nebo tolerovat. Respektovat znamená nevyhovující situaci změnit, opustit nebo akceptovat. Akceptovat znamená přijmout realitu, jaká je, bez boje a negativních emocí. Naopak tolerance znamená situaci snášet a trpět. Jste-li pod tlakem, nechte si čas na prohlédnutí a uvědomění toho, co tolerujete, na co vynakládáte energii, aniž by vám to přinášelo cokoli pozitivního. Uvědomte si, že nemůžete změnit situaci, která se stala a je minulostí. Můžete ovšem změnit jak svou interpretaci této situace, tak rozhodnutí na ni reagovat vámi zvoleným způsobem.

Soustřeďte se na řešení

Pokud svoji mysl zaměříte pouze na to, co nefunguje, bude vás to jen vyčerpávat. Naši kreativitu najít řešení obvykle zabíjí úvahy na téma, co všechno je na dané situaci špatně. A také naše omezující přesvědčení či úzkosti plynoucí ze změn. Chcete-li hledat řešení, pak musíte také zapomenout na sebelítost. Každého potká v životě bolest a smutek. A přestože smutek je normální a zdravá emoce, vyžívat se ve smutku a v neštěstí je sebedestruktivní. Do pasti sebelítosti spadneme snadno. Tím, že sami sebe litujeme, často odkládáme přímé střetnutí se svými skutečnými pocity, čímž se můžeme vyhýbat přijímání zodpovědnosti za své činy.

Naučte se všímavosti

Je to vědomá pozornost, tady a teď. Být si vědom, jak se aktuálně cítím, je základ pro každé rozhodování. Jak si ale uvědomit své pocity uprostřed všeho toho frmolu a dění kolem sebe i v sobě? Přeneste pozornost od myšlení k prožívání tím, že uděláte několik vědomých nádechů a výdechů. Poté pozorujte a uvědomujte si všechny přítomné tělesné vjemy, jako je kontakt kůže s oblečením, těla se židlí či podložkou, přítomné napětí či uvolnění v jednotlivých částech těla. Prožívejte sluneční paprsky, vítr nebo déšť. Když večer uleháte do postele, vnímejte vůni polštáře, teplo pod peřinou. To jsou okamžiky, které pomáhají odpoutávat se od stresu a zvyšovat tak psychickou odolnost.

Text: Ola Strnadová

Zdroj: Časopis PERFECT WOMAN