Čtyři pilíře osudu

12.12.2023

Taky už vás někdy napadlo, čím to je, že lidé mají tendence k určitým nemocem? Nebo že rozdílnými chorobami trpí lidé s podobným či stejným životním stylem? Většinou si tyto aspekty vysvětlujeme dědičností, protože tak nás to naučili ve škole. Připusťme ale, že důvodem může být i něco jiného…

Čínská medicína (například) využívá tzv. BA ZI, jedno z pěti posvátných učení Číny, známou jako "čtyři pilíře osudu". Jedná se o velmi starou, komplexní astrologickou techniku užívanou pro poznání osobnostního typu člověka, jeho psychických a fyzických tendencí, talentů, životní cesty, ale také slabých míst. Slouží tedy i k odhalení hlubokých příčin nemocí.

Čtyři pilíře v názvu značí rok, měsíc, den a hodinu narození, které v kombinaci s výkladem pěti elementů, které tato metoda "čtyřem pilířům" přiřazuje, dají výsledný "konstituční diagram". V tomto výkladu pak nalezneme mnoho užitečných informací o vlastní osobě. Zjistíme, jaké máme při svém datu narození povahové rysy, tendence k jednání, ke zdravotním obtížím a podobně. Na základě těchto informací můžeme se svým životem, psychickým i fyzickým zdravím efektivně nakládat a zároveň se vyhnout spoustě problémů.

Praktický výklad získáme zařazením osoby do systému deseti Nebeských Kmenů, které představují prvky elementů Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda a dvanácti Pozemských Větví, které představují výklad jednoho z dvanácti znamení čínského zvěrokruhu..

Uveďme si příklad. Pro rozsáhlost celkového výkladu uvedeme pouze tendence získané rokem narození.

Vezměme osobu narozenou v roce, který končí osmičkou (např. 1978). Osmičky spadají do Kmene s názvem WU, ve výkladu uvádí jako "žaludek v Ohni".

Z uvedených údajů můžeme tedy odvodit, že tato osoba má konstitučně silný prvek Ohně. Čínská medicína říká, že tato osoba bude mít tendence k onemocnění plic a jater. Vztaženo k úvodním větám tohoto článku, máme vysvětlení pro to, že některé osoby trpí, při stejných podmínkách, na onemocnění plic více, než jiné. Mají je totiž konstitučně slabší. Jak už vyplývá z názvu Kmene "žaludek v Ohni", je také vysoce pravděpodobné, že osoba bude mít problémy spojené s protichůdným tokem Qi (energie) ze žaludku směrem vzhůru. To je pálení žáhy, říhání, škytavku, nevolnost, zvracení apod. Pokud jde o psychické aspekty zrozenců tohoto Kmene, bývají to lidé charizmatičtí, silní s vůdcovskými sklony, kteří si ale v případě patologie nedokáží uvědomit, že už jsou na vrcholu, měli by zvolnit, odpočívat, učit se pokoře…

Výše uvedený příklad uvádíme ve velmi stručném popisu. Celkový individuální výklad je mnohem podrobnější a rozsáhlejší.

Metoda Kmenů a Větví je však pro uvědomění osobních aspektů zajímavá a v mnohém vysvětluje problémy, které máme a neumíme si je vysvětlit a pracovat s nimi.