Dopřejte dětem angličtinu i v létě!

01.05.2024

Proč poslat děti o letních prázdninách na jazykový tábor? Především proto, že jim pomůže v cizím jazyce se zlepšit nebo se s ním v pohodovém prostředí seznámit a přirozeným způsobem se tak rozmluvit. Ono totiž není až tak důležité, kdy se dítě začne cizí jazyk učit, i když se obecně doporučuje, aby to bylo co nejdříve, ale jak se ho bude učit. Právě v tom jsou jazykové tábory, kombinující oblíbené táborové aktivity s výukou angličtiny a poskytující dětem celodenní zábavný program, jedinečné.

"Některé děti mají s angličtinou ve škole problém. Nebaví je, a tak v ní jen těžce dělají pokroky. Pak přijedou k nám na tábor a díky bezstarostnému a zároveň dobrodružnému prostředí, zábavě i nenásilnému přístupu ze strany anglických lektorů, kteří jsou jim víc parťáky než učiteli, si ji začnou přirozeně a bez větších obtíží osvojovat. Ve škole se pak většinou zlepší díky nové zkušenosti s angličtinou " vysvětluje jednu z výhod jazykových táborů Ing. Josef Syka, zakladatel anglických táborů SUMMER TIME CAMPS, které jsou vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé a budou se konat letos v krásné přírodě jižních Čech již po dvacáté osmé.

Jazykový tábor ocení začátečníci i pokročilí

První setkání s cizím jazykem může být pro jeho další rozvoj klíčové. Jedinečnost "výuky" angličtiny na táborech SUMMER TIME CAMPS – www.syka.cz spočívá právě v jejím užívání v běžných situacích, při hrách, sportu, soutěžích, celotáborové hře či konverzaci s vrstevníky z cizích zemí. Tento přístup a pestrý program zaručují osvojení si angličtiny přirozeným způsobem a poutavou formou.

Přetěžování dětí výukou se rodiče nemusí obávat

Angličtina se na táborech SUMMER TIME CAMPS přizpůsobuje různým znalostem i věku účastníků. Na výběr se nabízejí tři varianty pobytů, které se liší svou intenzitou výuky a délkou. Nejintenzivnější a nejkratší je týdenní jazykový tábor ENGLISH 4 YOU – www.englishcamp.cz, který je zaměřen zejména na prohloubení konverzačních schopností. Dobrodružný tábor SUMMER TIME – www.detskytabor.cz kombinuje pestrý program, efektivní anglickou konverzaci a zážitky z adventures. EUROCAMP – www.anglickytabor.cz je dvojjazyčný tábor, kde vše probíhá jak v anglickém, tak českém jazyce a záleží jen na dítěti, v jakém poměru bude tyto jazyky užívat. "Nejdůležitější je fakt, že naše letní tábory SUMMER TIME CAMPS děti baví. Více než polovina z nich se táborů účastní opakovaně, " říká Ing. Josef Syka a dodává: "Díky tomu u nás vládne takřka rodinná atmosféra, která odbourá nesmělost a ostych i u ne tolik průbojných dětí."

Tábor v Čechách nebo kurz v zahraničí?

Kromě jazykových táborů konajících se v Čechách existují i kurzy angličtiny pro děti v zahraničí. Ty se však často konají po vzoru výuky ve škole, tedy ve třídě, v předem určených hodinách a s lektorem, se kterým se ve volném čase děti nepotkávají a nemohou s ním tak navázat bližší kamarádský vztah. V takovém prostředí klasického kurzu, navíc daleko od domova, může být dítě, zvláště to mladšího věku, vystaveno stresu, který k osvojení si správného přístupu k cizímu jazyku rozhodně nepovede.

Kurzy angličtiny v zahraničí jsou pak samozřejmě i několikrát dražší než jazykové tábory v Čechách. "Jazykové kurzy v zahraničí jsou vhodnější spíše pro dospívající a dospělé. Velká vzdálenost od rodiny, výuka v klasické třídě, málo kdy kvalitně připravený doprovodný program mimo výuku – to mohou být hlavní negativa pobytu dětí v zahraničí. Teenageři mají sice rádi jistý pocit volnosti, ale setkáváme se s názory, že u nás je to lepší právě proto, že je program nabitý od rána do večera a není tak čas na bezcílné lelkování, či dokonce nudu," vysvětluje Ing. Josef Syka, který se jazykovou výukou dětí zabývá již více než třicet let.

Někdo může namítnout, že tábory v Čechách nepřinesou dětem zážitek setkání s cizí kulturou. Není tomu tak docela, protože jazykových táborů se účastní i děti ze zahraničí, vyučující jsou výhradně rodilí mluvčí, dítě se tak ocitá v různorodém prostředí, kde je pojítkem právě angličtina. SUMMER TIME CAMPS představují anglické letní tábory trojího typu v mnoha termínech po celé léto:

Anglický tábor EUROCAMP 2024

Desetidenní turnusy na táboře EUROCAMP – www.anglickytabor.cz nabízí dětem od 7 do 16 let kromě typických táborových aktivit hlavně anglickou konverzaci a pobyt s vrstevníky z cizích zemí. Dětem díky tomu přibližuje kulturu mezinárodní společnosti, se kterou se budou setkávat čím dál častěji a pravděpodobně v ní budou jednou i žít a pracovat. Právě tím překračuje EUROCAMP možnosti obvyklých českých táborů. Tento tábor je vhodný pro děti, které jsou alespoň částečně seznámeny se základy anglického jazyka.

Dobrodružný tábor SUMMER TIME 2024

Osmidenní letní tábor SUMMER TIME – www.detskytabor.cz nabízí dětem od 6 do 17 let kombinaci pestrého táborového programu a efektivní anglické konverzace. Neustálá účast rodilých mluvčích na veškerém táborovém dění zaručuje nenásilný kontakt s angličtinou, která se tak stává přirozeným komunikačním prostředkem. Díky odstranění jazykové bariéry se na táboře SUMMER TIME formují trvalá přátelství i mezi dětmi z různých zemí. Vedle angličtiny tvoří jádro celého táborového programu zážitky z adventures.

Jazykový kurz ENGLISH 4 YOU 2024

Pro české, ale i zahraniční děti od 7 do 17 let, které jsou se základy anglického jazyka již seznámeny a mají zájem se mu věnovat i o prázdninách, je připraven týdenní intenzivní kurz ENGLISH 4 YOU – www.englishcamp.cz pod výhradním vedením rodilých mluvčích. Tento kurz je vyhledáván právě pro svou intenzitu, která však neztrácí hravou formu. Jazykový kurz ENGLISH 4 YOU se letos již po třinácté uskuteční i v hotelovém prostředí, a to opět v apartmánech na MONÍNCI, kde se atraktivní zázemí snoubí s luxusním ubytováním a překrásnou přírodou.

O CESTOVNÍ KANCELÁŘI SYKA AGENCY a. s.

Cestovní kancelář SYKA AGENCY a.s. se specializuje na každoroční pořádání dětských táborů a kurzů nazývaných SUMMER TIME CAMPS. Již 30 let pořádá letní tábor SUMMER TIME, kde je pestrý táborový program spojen s výukou anglického jazyka a s dobrodružstvím. Zájem o intenzivnější výuku angličtiny obohatil SUMMER TIME CAMPS o intenzivní jazykový kurz ENGLISH 4 YOU, který se koná jak v chatovém areálu, tak v atraktivních apartmánech na MONÍNCI. A nabídku doplňuje i mezinárodní tábor EUROCAMP, který představuje v určitém smyslu propojení obou předchozích programů.

Více informací na www.syka.cz