Duch Shen v tradiční čínské medicíně

12.06.2024

Zatímco západní medicína se na pojem "duše" dívá s despektem vycházejícím z faktu, že patolog či chirurg při své práci na duši doposud nenarazili, v čínské zdravovědě je přítomnost ducha Shen (čti šen) mimo jakoukoliv diskusi. Každý z nás zahrnuje tři těla, tři úrovně nebo entity, chcete-li. Fyzické tělo, energetické tělo a právě ducha Shen. Zdraví i nemoc má tendenci se projevit na všech třech úrovních. Logicky, když nás budou trápit problémy v partnerství, dříve nebo později se to promítne i do našeho fyzického stavu. A naopak, když nás něco trápí ve fyzickém těle, pravděpodobně nebudeme juchat nadšením a radostí.

Kdy vzniká život aneb embryologie v TČM

V okamžiku "O" dojde k interakci mezi esencí budoucí matky a esencí otce. V esenci je otisk vlastností a charakteristiky vzniknuvšího jedince až tří generací dozadu, my tomu říkáme genetické informace. Ve hře jsou ještě další hráči, kteří ovlivňují vznikající život: qi (čti Čchi) Nebes, qi Země a Qi okolí. Co to znamená v praxi? Je samozřejmě rozdíl, jestli budoucí rodiče zplodí dítě během romantické a harmonické dovolené poté, co se na to rok připravovali včetně zdravé stravy a očisty organismu, nebo jestli k početí dojde po diskotéce, kdy oba dva mají 4 promile alkoholu v krvi. Samozřejmě to budoucí život ovlivní!

Duch Shen a jeho další části

Duch Shen sídlí v srdci, odpovídá pozici císaře a prezentuje lásku, řád a vědomí "já jsem". Zároveň zahrnuje dvě entity, tzv. Yuan Shen (čti juen šen), původní, přednebeský Shen), který přichází v okamžiku vzniku života z Nebes. To je diamant v nás, boží jiskra, část Boha v nás. Naneštěstí v běžném životě většina z nás na něj zapomíná a diamant je uložen hluboko pod nánosem špíny. Přitom on velmi dobře ví, jaký je náš záměr v tomto životě a jak bychom s ním měli žít v souladu. Naproti tomu, tzv. Zhi Shen (čti dž šen, mysl, ego) je získaný během následujících několika let po porodu a závisí na okolním prostředí, vlivu a výchově společností a rodiči. Když se narodíme, je tabule nepopsaná, tabula rasa, a postupně na ni zapisujeme veškerá pravidla, která nám jsou implantována okolím, školou, rodiči, společností. To je náš hodnotový systém, podle které se snažíme lépe či hůře řídit. Postupně zapomínáme na Yuan Shen, nabýváme dojmu, že Zhi Shen jsme vlastně my a dochází k oddělenosti.

Shen má ještě další své části a každá část je spojená s jedním z hlavních orgánů

Yi (čti ji) patří ke Slezině, tedy k trávicímu sytému a prezentuje důvěryhodnost, upřímnost, ale také analýzu a odesílání poznaného k dalšímu uložení. Tedy do Ledvin, kde se nachází krátkodobá paměť, nebo do Srdce, kde je paměť dlouhodobá. To, co Slezina vykonává na fyzické úrovni, tedy stravu transformuje na qi (energii), kterou potřebujeme k životu, tak to samé dělá na mentální a energetické úrovni s informacemi a poznatky, které k nám přicházejí během dne z vnějšku.

Zhi (čti dž), neboli vůle, moudrost, selský rozum, krátkodobá paměť, motivace, výdrž, ale i přirozená šikovnost, mají domovskou adresu v Ledvinách. Vůlí rozumíme schopnost dotáhnout věci do konce, nevzdat to při prvních překážkách, vydržet a jít za svým cílem. Patří sem i sebepoznání a z toho plynoucí přirozená sebedůvěra. Naopak strach a nejistota torpédují vůli a oslabují Ledviny. Jinými slovy, vůle je natolik silná, jak jsou silné Ledviny, tedy jak jsou jin-jangově vyvážené, kolik mají vlastní qi a esence. Zkrátka Ledviny jsou naším pokladem, protože schraňují esenci, od které se odvíjí délka a kvalita života. Starejte se o své Ledviny, opečovávejte je kvalitní stravou, harmonií v životě, správným cvičením, dostatkem relaxace, odpočinku i duševní hygieny. Odměnou vám bude zdravý kořínek, železné zdraví a dlouhověkost, nemluvě o silné vůli. A to za to stojí!

Hun (čti chun) má domovskou adresu v Játrech. Je nám dán z Nebes v okamžiku početí a přichází společně s Yuan Shen. Sem spadá laskavost, soucit, kreativita a plánování, schopnost řešení náhlého problému, ale i rozhodnost a hněv. Hun je snílek v nás, kreativec, vizionář a umělec, objevitel, který přichází s novými nápady, který píše básně a maluje obrazy. Inspiruje, přináší krásu, potěšení, pocit pohody. Aby to nebylo tak jednoduché, tak zahrnuje tři entity:

Tai Guang (čti tchai kuank) – udržuje komunikaci s Nebem, zajišťuje napojení na vyšší zdroj.

Shuang Ling (šuank link) – má na starost udržení ctností, kterými disponujeme a které jsou zakotveny v orgánech. Např. v Játrech je původně laskavost, než je naplníme vztekem. Na mimosmyslové úrovni komunikuje s ostatními, sdílí naši náladu i energii.

You Jing (jou ťink) – uzemňuje nás, abychom příliš nelétali v oblacích, pečuje o obyčejné a tělesné záležitosti.

Hun je velmi plachý, je snadné ho vypudit do vnějších úrovní energetického pole. Nesnáší násilí, konflikt, stres a zejména sebeodmítání. Naopak nejplodnější je, když se cítíme příjemně a harmonie je kolem i v nás. Napadá mě podobenství s múzami, jenž jsou éterické víly, které je nesnadné přilákat a lehké odehnat. Vzpomeňte na Cicerovo Inter arma silent Musae (Ve válce múzy mlčí). Múza nás políbí, když je nám dobře, ne ve stresu. Kreativita je každému z nás v jisté míře dána, tvořivosti se nelze naučit, nelze ji kultivovat, lze pracovat na zklidnění emocí a zlepšení podmínek tak, aby byl Hun spokojený a nic mu nebránilo v aktivitě.

Po (čti Pcho) je poctivost, důstojnost, ale i sebeochrana na všech úrovních Po má domovskou adresu v Plicích, ale stále je na služební cestě po celém těle. Je jich vlastně sedm, sedm statečných nebo sedm správců. Mají vlastní pravidla, vlastní cíle a moc si nerozumí s Zhi Shen. Nechápou potřeby socializace, domestikace, společenských konvencí či dvorní etikety. Např. malé dítě, které si vzteky lehne na zem a je mu jedno, co si myslí ostatní, to je Po. O pár let později to již neudělá, Zhi Shen to nedovolí. Po zajišťují biologické funkce jedince. Patří sem např. trávení, polykací reflex, dekompostace v tlustém střevě, dýchání i během spánku (problém s chrápáním a apnoickými pauzami je konflikt jednoho z Po), reprodukční funkce, libido, u mužů ranní erekce, odstranění jedovatých látek i emocí, všeho, co do organismu nepatří – zmutovaných buněk, ložisek růstu, nádorů, zánětů. Říká se, že těhotenské zvracení je konflikt mezi Po matky a Po dítěte. Po neuznává autoritu Zhi Shen, zejména když jim mluví do jejich života. V případě stresu, ohrožení života, rádi převezmou nad situací velení.

Pro náš život je zásadní, jak máme popsanou tu naši hodnotovou tabuli (Zhi Shen), jak se to shoduje s naším životním cílem, jak se máme rádi a co si dovolíme. Výsledkem je prožívání životních situací. Pokud se zážitky shodují s naším popsáním, máme radost a příjemné pocity. Pokud se neshodují, spustí se emoce, qi se začne hýbat, aby se situace změnila, nejlépe směrem k radosti. Přeji vám, aby se během života podařilo co nejvíce se přiblížit k Yuan Shen a naslouchat mu.

Text: Martin Řezníček, foto: Adobe Stock