Duchovní průvodci – naši velcí pomocníci

02.06.2024

Pokud jsme ochotni odvrátit se od čistě materiálního vnímání světa a ponoříme se do prozkoumávání duchovního světa, který není nijak odtržen od světa fyzického – oba tyto světa jsou propojeny, tak mimo jiné zjistíme, že nám pomáhají nejen naši fyzičtí přátelé, ale také že můžeme požádat o pomoc i duchovní společníky a průvodce.

Odpojení od duchovního světa je nemocí západní duše. Industrializace a racionalismus změnily centrum naší pozornosti, jímž bylo původně srdce – místo, kde duchovní bytosti potkáváme a komunikujeme s nimi – a přesunulo jej přímo do hlavy, ve které nás ovládá ego pomocí strachu z odloučení a smrti. Dobrou zprávou je, že ať k tomuto odpojení došlo z jakéhokoliv důvodu, vždycky můžeme své vnitřní vědomí znovu napojit na své srdce – pokud chceme a nedovolíme mysli, aby nás držela jako rukojmí.

Co můžeme očekávat, spojíme-li se se svými duchovními průvodci?

Celá řada průvodců existuje na různých úrovních coby nehmotné energie a entity ve světě duchovna vibrujících na vlastních výjimečných frekvencích. Jsou jako rozsáhlé rozhlasové stanice vysílající současně různé signály. Vlastní frekvence má nejen průvodce, ale své osobní zvláštní vibrace má také každý člověk na této planetě. Lidé žijící ve svém srdci mají vysoké vibrace, které se příliš neliší od duchovních frekvencí bytostí v nehmotné sféře. A díky tomu navazují spojení s duchovními průvodci mnohem snáze. Ti, kteří zapomněli, že jsme duchovní bytosti a ztotožňují se pouze s myslí a tělem, mají nižší vibrace, které jsou vzdáleny od frekvenčního rozsahu duchovních průvodců, takže je pro ně mnohem obtížnější navázat spojení. Proto si někteří lidé uvědomují existenci průvodců více než jiní.

Všechno ve vesmíru je duchovní a vibrující na různých frekvencích

Všichni kupříkladu víme, že části atomu vibrují na určitých frekvencích stejně jako světelné vlny. Vlny v oceánu mají své frekvence – a svůj rytmus má i tepání našeho srdce. Vzhledem k tomu, že vše je moře vibrací v pohybu, je zcela přirozené, že my jako duchovní bytosti jsme schopni se napojit na jiné duchovní frekvence. Jestliže vnímáme sami sebe jako ducha, mnohem snáze poznáme i obyvatele nehmotného světa. Svět duchovna je stejně obydlený jako ten náš – neustále v něm na různých frekvencích fungují celé myriády různých bytostí. Díky tomu existuje mnoho druhů vedení a můžeme se spojit s průvodci, kteří kdysi žili ve hmotném světě, se členy rodiny, jež přešli na druhou stranu, s průvodci, s nimiž jsme měli společné minulé životy, s průvodci, kteří se o nás starají z hlediska fyzického a emocionálního, s pomocníky spojujícími nás se zemí, se zvířecími duchy, kteří nás provázejí na cestě, a dokonce i s radostnými průvodci dodávajícími dobrou náladu, když je život hodně těžký a náročný. Průvodci jsou andělé, svatí, dévové, mistři a Bůh. Navíc jsou i průvodci – nebo spíše aspiranti na průvodce, kteří nejsou na vysoké úrovni, a jsou s nimi spíše jen problémy a je třeba je mít pod dohledem.

Všichni jsme děti vesmíru a každý z nás má určitý systém duchovní podpory napomáhající tomu, aby byla jeho životní cesta snazší a úspěšnější, a to od chvíle, kdy se narodíme, až po okamžik, kdy opustíme své hmotné tělo a navrátíme se k duchu. Vesmír je uzpůsoben tak, aby pečoval o všechno, co je stvořeno a aby poskytoval vedení. Ptáci mají své radary, netopýři mají sonar a my máme své průvodce. Probudíme-li svůj šestý smysl a uvědomíme si, jak jsme propojeni se svými andělskými a duchovními průvodci, začne náš život plynout snadno a přirozeně a naše duše se bude rozvíjet a pobyt na této planetě se stane více radostným.
Důležité je otevřít své srdce a mysl milující podpoře, která se dostává nám všem

Duchovní vedení je jemné a je jen na nás, abychom rozvíjeli své vnímání natolik, že dokážeme rozpoznávat a přijímat pomoc, jakou potřebujeme. Než můžeme začít vnímat přítomnost svých duchovních průvodců, musíme si nejprve všímat vlastní nádherné duše. Můžeme si položit otázku "Co chce má duše?", "Co říká moje duše?" Prozkoumejme, jaká naše duše vlastně je, jak bychom popsali onu věčnou životní sílu: je jemná, vášnivá, panovačná, nejistá, tvořivá, plachá nebo hravá? Kde v životě se cítí nejlépe? Jaké činnosti nás pohltí natolik, že sebe sama nevnímáme? Co pozvedává a inspiruje naší duši? Co naši duši vyživuje? Jaké prožitky, činnosti a energie nám dodávají sílu a upevňují a vyživují naše nitro a zanechávají ve nás pocit uspokojení, spokojenosti se životem a celkové radosti? Co nás těší a překvapuje, co nás vtahuje do života, pomáhá přijímat a prožívat jej naplno a přináší klid do nitra? Tím nejdůležitějším úkolem, co máme, je posílit svou vlastní duši a pečovat o ni. Jsme-li odpojení od své vlastní duše, je velmi pravděpodobné, že jsem odpojeni i od kontaktu se svými průvodci.

Aktivace vědomí si své duše otevírá zázraky

Jakmile aktivujeme vědomí své duše, můžeme přistoupit ke kontaktu s našimi duchovními průvodci a k uvědomování si duchovní energie v lidech a živých věcech kolem nás. Kvantová fyzika říká, že všechny jevy kolem nás, vše ve vesmíru, se skládá z čirého vědomí vibrujícího na různých frekvencích – hmotné věci se pouze zdají být pevnými a oddělenými, zatímco to je energie pohybující se tak rychle, že tím vzniká iluze pevnosti. Duchovní svět vibruje na naprosto jiné úrovni než hmotný svět – nedá se vnímat zrakem, ale můžeme ho cítit a zakoušet pomocí mysli, jakmile začneme procvičovat své vědomí a věnovat tomu dostatečnou pozornost. Chceme-li se na tyto vibrace naladit, začněme poznáváním jedinečných energií, které nás obklopují. Začněme u lidí, kteří jsou nám nejbližší a s nimiž každý den žijeme a pracujeme, a snažme se cítit a popisovat jejich duši. Při napojování se na energii lidí v okolí stačí zavřít oči a pozornost přesunout z mysli do srdce. Vnímání duše ostatních lidí a širšího okolního světa nám umožní postoupit na nové úrovně pozitivních prožitků.

To nejlepší na učení se vidět duši naprosto ve všem spočívá v tom, že náš svět ožije a naše srdce a imaginace budou neustále kreativní. Jakmile začneme vnímat svět zrakem duše, spatříme i skrytá spojení, možnosti a podporu. S touto vnímavostí je to už jen malý krůček ke spojení se s nehmotnými úrovněmi a vlastními duchovními průvodci.

Další metodou rozšiřující vnímání je rozlišování různých energií domácích mazlíčků. Dokážeme definovat a cítit duši svého psa, kočky, nebo dokonce i rybiček?

Poté můžeme přesunout svou pozornost ještě o něco dál a vnímat duši květin, které máme doma, a rostlin na zahradě. Jsme schopní všimnout si rozdílu mezi duší zdravé rostliny a té, která usychá, mezi orchidejí a lilií, mezi květinou v květináči a tou, která roste v divoké přírodě? Mysl možná podobné pokusy odmítá jako pošetilost, ale věřme si, buďme si jisti, že si nic nevymýšlíme, věnujete-li pozornost duchovní úrovni naprosto všeho kolem. S trochou pozornosti a praxe lze probudit všechny smysly tak, aby měly přístup do jemných energetických úrovní duchovního světa a umožnit jim radovat se z každé věci zcela novým způsobem. Začneme vnímat duši všech lidí a věcí kolem sebe a časem dokážeme vyjádřit své pocity z jejich energie. Jsme-li typ člověka, který se spoléhá především na rozum a je odpojený od pocitového centra, pak nám to může zpočátku připadat dost podivné, a tak je lépe začít popisování duší druhých lidí pomocí jednoduchých slov, například "lehká", "rychlá", "těžká", "pomalá", "bystrá" atd. Umožněme srdci vyjádřit se podle toho, jak imaginace ovlivňuje prožitek, a nijak slova necenzurujme. Dovolme pocitům proudit přímo do úst – je možné že budeme pronášet slova, která si vůbec neuvědomujete.

Jakmile začneme vnímat duši naprosto ve všem, budeme se dívat na vesmír jako na nádherné posilující a pozitivní místo. Všechny bytosti mají duchy, kteří je chrání, takže i my máme vlastní pomocný systém sestávající se z mnoha různých úrovní entit a duchovních sil. První skupinou společníků, kteří jsou nám vysíláni na pomoc, jsou andělé, a to především náš anděl strážný.

Andělé strážní jsou pro nás nesmírně důležití, protože to jsou jediní duchové, kteří jsou s námi velmi úzce spojeni od začátku života až po poslední vydechnutí. Dohlížejí na nás, vedou nás a podporují nás.
Více o našich andělech strážných,i o dalších duchovních průvodcích, k nimž patří duchovní průvodci z říše přírody, poslové, pomocníci, průvodci léčitelé a učitelé, zvířecí průvodci, světelné bytosti, ale také i negativní entity povíme v dalších dílech.

Text: Věra Šourková, foto: Adobe Stock
Zdroj: Sonia Choquette Vaši duchovní společníci