Ha Densimatrix

22.12.2022

Na začátku této knihy nás Ester seznamuje s poznáváním rodových klíčů a toho, jak funguje transgenerační trauma a jak nás ovlivňuje to, co prožili naši předci.

Dále odhaluje jedinečné a komplexní vedení životních čísel, umocněné příběhy skutečných lidí, a přibližuje, co se do našich rodů opírá, a jak takové "opírání" funguje v praxi.

Jaké programy a vzorce si přinášíme ze svých rodů, na co se máme v současném životě zaměřit a co si máme zpracovat.

Součástí každé kapitoly životního čísla je poutavý rodový příběh, skrze který autorka sděluje, jak mohou zkušenosti, traumata, myšlenky a činy našich předků ovlivnit životní postoje, vzorce a nastavení jak nás, tak i celé naše další pokolení.

Prostřednictvím jednoduché studie objasňuje, jaké další číslo se do určitého životního čísla opírá a také to, v jaké energii čísla bytost a její duše odchází.

Na závěr knihy krok za krokem popisuje, jak si můžeme sami postavit svou rodovou konstelaci, nacházet svá zranění v kořenech a rituálně se propojit se svými předky.

www.esterdavidova.com