Jiří Paroulek: Estetické operace měli provádět plastičtí chirurgové s dostatečnou erudicí a praxí

17.12.2021

Nejnovějším lékařem v Sanatorium plastické a estetické chirurgie je Jiří Paroulek. Pane doktore, můžete nám říct, co vás přivedlo na jih Čech?

Jsem rodák ze Znojma a vyrůstal jsem na Jindřichohradecku, kde jsem po ukončení I. LF UK zahájil i svou profesní dráhu na pozici sekundáře chirurgického oddělení tamní nemocnice. Jsem duší Jihočech a vždy mě to sem táhlo. Takže po "vyučení" se a získání zkušeností ve "světě" jsem zamířil zpět. Zde, jak doufám, mohu uplatnit své znalosti, zkušenosti a šikovnost svých rukou.

Jak dlouho se věnujete plastické chirurgii?
Od roku 2001 jsem pracoval v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Atestaci z plastické chirurgie jsem složil roku 2006.

Jaké operace jsou prováděné nejčastěji?
Záleží na tom, jak je tato otázka myšlena. Plastická chirurgie je dnes už široký obor, který se zabývá jednak rekonstrukční chirurgií například po úrazech na všech částech těla nebo po operacích nádorů, například rekonstrukce prsů. Dále je to chirurgie vrozených vad, například rozštěpů rtu a patra, vrozených vad ruky a jiných částí těla. Pak je tu široká oblast chirurgie ruky, která se neustále rozvíjí a dnes jde již o jednoznačně multioborovou záležitost.

Další rozsáhlou oblast dnes tvoří mikrochirurgie, která zasahuje do všech uvedených oblastí, je jakýmsi nástrojem tak jako matematika pro přírodní vědy, která dává široké možnosti v precizní rekonstrukční chirurgii.

Nakonec se dostáváme k estetické chirurgii. Podle mého názoru by estetické operace měli provádět plastičtí chirurgové s dostatečnou erudicí a praxí v rekonstrukční chirurgii, jak je uvedeno výše, tak, aby byli schopni uspokojivě řešit případné komplikace.

Co se týká estetických operací, nejčastěji provádíme operaci horních a dolních víček, operace prsů, liposukce, operace břicha...

Zastavme se u operace očních víček. Co musím udělat, pokud bych měla zájem o tuto operaci?
Nezbytným krokem je konzultace a vyšetření u zkušeného plastického chirurga, který vás vyšetří a seznámí s principy operace. Určitě pohovoří i o pooperační péči a hojení. Samozřejmostí je i předvedení fotodokumentace a zodpovězení všech dotazů.

Kdo je vhodným kandidátem na operaci víček a je omezena věkem?
Pokud máte výrazné převisy na horních víčkách nebo velké váčky pod očima, tak jste určitě vhodným adeptem na tuto operaci. Tato operace není věkově omezená, předpokladem je dobrý zdravotní stav. Velkou roli hraje zde i genetika, kdy tuto operaci podstupují i relativně mladí lidé.

Jak probíhá samotný zákrok?
Chirurgický zákrok spočívá v odstranění nadbytku kůže a odstranění tukových váčků. Zákrok se většinou provádí v místním znecitlivění, ale na přání pacienta je možné zvolit i celkovou anestezii.

Mohou se operovat horní i spodní víčka současně?
Operovat můžeme horní či dolní víčka samostatně nebo současně, dle místního nálezu.
Při operaci na horních víčkách je řez veden tak, aby výsledná jizva probíhala v přirozené ohybové rýze. Výkon trvá cca 50-60 minut a po zákroku pacient odchází v doprovodu domů.

Na dolních víčkách je řez veden tak, aby byl v linii řas, cca jednomilimetrovém odstupu. Operace dolních víček trvá cca 1,5 hodiny.

Ve Vysokém nad Jizerou jste se ve velké míře věnoval i chirurgii ruky. Provádíte tyto zákroky také zde?
V Sanatoriu plastické a estetické chirurgie v Chotovinách provádíme nejčastěji operace karpálních tunelů či odstranění Dupuytrenovy kontraktury. I tyto operace se provádějí ambulantně a v lokální anestezii. Více informací najdete na 

www.sanatoriumchotoviny.cz.


Text: Soňa Pařížská, foto: www.sanatoriumchotoviny.cz