Kamarádství s nadřízeným

06.08.2023

Tykání, chození na skleničku nebo společný víkend? Je kamarádství se šéfem opravdu výhodné, nebo je pro vás spíše svazující?

Žijeme v době, kdy se firemní kultura neustále rozvolňuje. Z vašich kolegů a kolegyň se stávají kamarádi, se kterými ráda zajdete po práci na vínko, a mění se i vztahy s nadřízenými. Je naprosto běžné, že se se šéfem potkáváte na neformálních akcích a normálně si s ním povídáte. Vycházet s ním více než dobře je vždycky skvělá věc, ale musíte si dát pozor na to, aby se tahle skutečnost nakonec neobrátila proti vám. Přátelství mezi šéfem a podřízeným může fungovat, pokud v něm umíte dobře chodit

Zásadní je komunikace

Pokud si na pracovišti s kolegy i se šéfem rozumíte, produktivita práce se zvýší. A stejně je tomu i na-opak, když vztahy skřípou. Komunikace je zásadní. Když funguje komunikace, funguje i firma. Přátelství ji může hodně usnadnit. Šéf ale musí být schopen zachovat si objektivitu, což pro něj nemusí být vždy úplně jednoduché. Zásadou dobrého pracovního přátelství je motivace zaměstnanců. Každý dobrý šéf ví, co na jeho ovečky platí. Pak se výsledky takové firmy projeví. Když v ní pracují vesměs spokojení lidé, kteří sem tam dostanou přilepšení a nikdo je "nebuzeruje", je zaměstnání místem, kde jsou rádi a jsou vůči firmě loajálnější. Úkolem dobrého šéfa pak zůstává dát na podřízené pozor, aby mu nezlenivěli a nebyli ukolébá-ni případnými úspěchy. Důvěrné kamarádské vztahy ale mohou být problémem. Pokud po čase dojde k nějakým rozepřím, je vás váš "kamarád" šéf schopen potopit, nebo si přivlastnit vaše nápady a prezentovat je jako svoje. Nezřídka pak mezi takovými lidmi vzniká nenávist, která skončí výpovědí.

Od extrému k extrému

Najít rovnováhu mezi přátelskou bodrostí a odtažitým profesionálním přístupem není snadné. Na jedné straně jsou někteří nadřízení studení čumáci, kteří si s vámi budou vykat i po dvaceti letech společné práce. Na straně druhé jsou vedoucí, kteří se bez uzardění pozvou k vám domů na návštěvu a dokonce si potýkají i s vaší tchyní. Odtažitý šéf striktně rozděluje práci a soukromí. S lidmi v zaměstnání si chce udržet jen profesionální vztah. Baví se pouze věcně a o úkolech. O tom, kde bydlí, kolik má dětí a zda je rybář nebo cyklista, kolují ve firmě jen neurčité legendy. Naproti tomu příliš vztahový šéf na sebe prozradí všechno, všem a hned. I noví zaměstnanci se od něj na chodbě dozvídají, že se rozvádí či že trpí nějakou chorobou. Taková příliš "kamarádská" šéfová například považuje za normální rozebírat na poradě včerejší návštěvu kartářky nebo údajný románek finančního ředitele s recepční. Odtažitý a neosobní šéf své lidi ztrácí, protože je nezná. To, co on považuje za profesionální jednání, mají ostatní za nezájem a aroganci. Lidé kolem něj se cítí pouze jako kolečka stroje. Odvedou svoji práci a dost. Často jim chybí nasazení a chuť pracovat. Nejsou demotivovaní, ale snaží se jen do výše svého platu. Naproti tomu až příliš přátelský nadřízený míchá osobní a manažerskou rovinu jednání. Občas místo manažerských technik použije spíše manipulaci. "Každý jiný by se z toho složil, Evičko, ale já vím, že vy, vy to dokážete." Zaváže si vás tím, že se stane vaším kamarádem. Lidé v práci jsou pak někdy zmatení, protože nevědí, jestli si s nimi šéf jen tak povídal, nebo zda to bylo zadání úkolu.

O čem tedy před šéfem (ne)mluvit

Tykání v práci vždy nabízí nadřízený svým podřízeným, nebo jsou ve firmě zavedená jasná pravidla, že si všichni tykají nebo vykají. Jsou-li stanovené hranice komunikace, je to v mnoha ohledech snazší. Jakmile si totiž tykáte se šéfem vy a ne vaše kolegy-ně, která je na stejné pozici, může to působit napětí. Jenže když vám šéf nabídne tykání, neměla byste ho odmítnout. Existují ovšem také situace, kdy nabídku tykání neberte vážně. Jste-li na vánočním večírku a váš nadřízený již znatelně přebral svoji míru a v alkoholovém opojení vám nabídne tykání a k tomu se svěří s nějakou choulostivou informací ze svého osobního života, pravděpodobně si to ráno nebude pamatovat. Proto se další den v práci tvařte, jako by se nic takového nestalo. Bude-li si svoji nabídku tykání pamatovat a myslel ji vážně, pak se připomene. V jakémkoliv jiném případě vám bude vděčný za váš takt. K tomu samozřejmě patří i to, že si všechny osobní i pracovní informace necháte pro sebe a nebudete je propírat při kávě s kolegyněmi. Pondělní ráno začíná ve většině kanceláří u kávo-varu, kam se všichni na-hrnou, aby si vlili trochu kofeinu do žil a sdělili si dojmy z víkendů. Určitě máte o čem vyprávět, dejte si však pozor, kdo s vámi zrovna stojí v kuchyňce. Jinak řečeno, šéfovi a mamince se některé věci pro-stě neříkají. Přestože jste se šéfem přátelé, nemusí vědět o všech pikantériích z vašeho života. Každá choulostivá informace, kterou o vás má váš nadřízený, vám ubírá na kreditu lidském i zaměstnaneckém. Když se chce kamarádit šéf a jdete večer s kolegy a s nadřízeným na skleničku a vy si vzpomenete, že jste s ním v práci nevyřešila ještě jednu důležitou věc, rozhodně ji nevytahujte. Pokud váš nadřízený nezačne mluvit o práci sám, existuje stovka jiných témat, které spolu můžete probrat. Práce by měla přijít na řadu až poslední, ideálně vůbec. Když vás šéf s kolegy pozval do restaurace, určitě má jiné záměry. Třeba chce prolomit ledy, ohřát vztahy nebo vás víc poznat. Proto byste se s ním měla bavit o jiných věcech než jsou projekty a deadliny. Určitě to pro vás všechny bude osvěžující, přestože to třeba ze začátku bude trochu nezvyk a možná budete muset vytáhnout i staré dobré počasí.

"Bodrý kamarád" umí s podřízenými i chytře manipulovat

Máte-li radost z vašeho dobrého přátelského vztahu s nadřízeným, dejte si pozor, abyste v návalu euforie nepřislíbila něco, co nezvládnete. Řada lidí má tendence nechat se od svého nadřízeného zavalit prací, proto-že je to přece kamarád, a co by pro kamarády neudělali. Pokud tedy po vás nadřízený chce, abyste převzala projekt za kolegu, který nestíhá, slušně se omluvte a vysvětlete, že máte své práce dost, a pokud ji máte dělat dál kvalitně, nemůžete přebírat zodpovědnost za práci svých kolegů. Každý normální člověk to pochopí a nebude vám to mít za zlé. Drby nechte stranou. Jak víte, donášením na své kolegy si u šéfa oko neuděláte, a bude-li to od vás dokonce vyžadovat, velmi rychle zpozorněte. Někteří nadřízení dokonale ovládají umění "vy-táhnout informace". Mile a s lehkostí vás rozmluví a pak od vás jako by nic vyzvědí vše, co chtějí slyšet. Váš rozhovor se odehraje krátce a vy si teprve po tom, co za ním zaklapnou dveře, uvědomíte, co všechno jste stihla vyžvanit. Navíc podřízení mají ztíženou pozici, pokud chtějí šéfa od-kázat do patřičných mezí. No řekněte šéfovi: "Dej mi teď pokoj s tou tvou přestavbou koupelny, já musím pracovat." Hlavou se vám honí úvahy, zda se neurazí a vy kvůli tomu příště dostanete horší práci nebo ohodnocení. I když jste kamarádi, pořád je to váš nad-řízený. Musíte se v komunikaci naučit opravdovému umění asertivity.

Pár rad, které se hodí pro každou situaci

Snažte se držet přirozenou logiku vývoje vztahu. Když nastoupíte do týmu nová, buďte profesionální, udržujte si chvíli přirozený odstup. Snažte se dobře zmapovat terén, jak je to se vztahy a atmosférou na pracovišti, abyste věděla, jak rychle nebo pomalu se můžete osmělovat. Vždy více poslouchejte, než mluvte. Po čase, při vhodné příležitosti, ve volných chvílích se bavte i o jiných věcech než o práci. Co se týká vztahů s nadřízenými i kolegy, vždy si pamatujte, že jste na prvním místě v práci a očekává se od vás profesionalita a výkon.