Karmické vztahy

31.01.2024

Zřejmě každý zažil ve svém životě neodolatelnou přitažlivost k někomu druhému. Letmé setkání, které v sobě neslo punc osudovosti, či setkání, ze kterého se posléze vyvinul vztah, který prožíván v realitě, naprosto neodpovídal představě, kterou o osudových láskách na celý život, máme. Karmické vztahy jsou dohody duší o provedení práce, což zní sice úředně, nicméně je to tak. Každý vztah se po počáteční euforii ze vzájemného setkání, nalezení a znovu spojení, vrací na původní platformu, ze které karma vznikala, aby se opět chopil díla a někam daný stav posunul. Nejlépe k uvolnění těžkých tendencí, k vybudování vzájemnosti a lásce bez podmínek.

V minulých dílech jsme se zabývali podvědomými záměnami rolí ve vztazích, retrográdními planetami, které se mohou nacházet v našem nativním horoskopu a které jsou signifikantní pro karmické zatížení a nutnost opakování lekcí. Nyní se zaměříme na další aspekty v horoskopu, které vypovídají nejen o vlastní, ale i společné karmě.

Dračí hlava a dračí ocas

Dračí hlava a dračí ocas jsou jinými názvy pro vzestupný a sestupný lunární uzel zvaný též karmický uzel. Sestupný lunární uzel vypovídá v našem horoskopu o naší hluboké minulosti. O tom, odkud kráčíme, jaké zkušenosti si z těchto životů přinášíme a jakým způsobem ovlivňují náš život současný. Karma tvořená hlubokou minulostí a rané prožitky tohoto života vytvářejí potenciál skrytý v našem podvědomí, které velkým vlivem spolu s naším vědomím utváří naši reálnou skutečnost. Pokud se mnoho let cyklíme ve stále stejných náročných lekcích, prostřednictvím partnerů se stejně náročnými vnitřními obsahy, je téměř jisté, že máme co do činění se svojí hlubokou minulostí, vzorci a programy utvářenými v jiném než přítomném čase. Nevyřešené, zablokované důsledky našich předchozích snah, zejména všechno to, kde jsme podvedli sami sebe i druhé, kde jsme konali činy neslučitelné s lidstvím, kde jsme se v rámci vztahu chovali bezohledně, tvrdě a bezcitně ke svým partnerům, budeme velice dlouho konfrontováni s následky, ze kterých se stalo břemeno, které z našich beder, nelze tak snadno sundat. Teprve uvědoměním si toho, že žijeme důsledky sebe sama, nám začíná být k dispozici náš vzestupný lunární uzel, světlo v tunelu a naděje na vědomé přetvoření náročné karmy.

Nikoli vše, co je uloženo v sestupném uzlu, je špatné

Naše minulost, a tedy i karma vzniklá z ní, není pouze souborem našich malérů a nedobrých činů, ale také všeho toho, co náleželo k naší každodennosti, našemu snažení a rozvoji. Tyto dispozice se potřebují i nadále rozvíjet prostřednictvím našich talentů a kvalit. Vzestupný lunární uzel je v našem horoskopu směrovkou, šipkou, která naznačuje, nejen jak vyvážit karmické důsledky, ale i kudy vede cesta dál. Tím, že si uvědomujeme bolest minulosti, tedy se vědomě vzdáváme svých poznaných špatných návyků a umíme si správně "překládat" odrazy našeho podvědomí v partnerském vztahu, tedy prostřednictvím partnera, dospíváme, doslova dozráváme k výraznému zlepšení nejen svého života, ale i života v páru. Náš vzestupný uzel je nejen vodítkem, ale pokud pochopíme jeho poselství pro nás, tak i garantem harmonizace života.

Text: Markéta Vostrá, foto: Adobe Stock