Kdo vede trajektorie našich životů?

06.12.2023

Každý z nás prochází životem jako řidič na silnici, kde se místo křižovatek prolínají osudy a křižují se cesty, které jsou tak překvapivě spojeny, až se nám zdá, jako bychom byli svědky něčeho mnohem většího než pouhých náhod. Román Třicátý kilometr od Kateřiny Dubské, autorky bestsellerů Člověk Gabriel a Dcery, otevírá brány do světa, kde se setkávají životní příběhy na křižovatce osudů, a klade otázku: Kdo vlastně vede trajektorie našich životů? Jsme to my sami, nebo je to osud, a kdo je řidičem na poutavé cestě naším životem?

Každý z nás má svůj osudný "třicátý kilometr". Místo, kde se naše rozhodnutí střetávají s nečekanými událostmi a kde se otevírají nové dveře a zavírají ty staré. Je to místo, kde se kříží naše cesty s cestami ostatních, a kde se nám naskýtá možnost nahlédnout do nitra lidských vztahů, motivací a rozhodnutí.
Kateřina Dubská připomíná ve své knižní novince, že každé setkání, každý rozhovor a každé rozhodnutí může mít dalekosáhlé důsledky. Přesně jako na křižovatce, kde se mění směr naší jízdy, tak i v našem životě každé rozhodnutí tvoří neviditelný vzorec ovlivňující celý náš vývoj.

Ať už je náš osud veden náhodou, vlastními rozhodnutími nebo neviditelnou rukou osudu, jeden fakt zůstává neměnný: naše cesty se kříží a utvářejí společný příběh.

Zastavte se a ptejte se sami sebe. Možná neexistují jedinečné odpovědi, ale ve Třicátém kilometru naleznete ty, které pomohou lépe porozumět vlastnímu putování životem.

Spisovatelka Kateřina Dubská