Když strach vítězí

22.01.2024

Najednou vás přepadne nezvladatelná úzkost, máte pocit, že musíte utéct domů nebo z domu už ani nevycházíte. Hrůza je tak veliká a nezvladatelná, že se až bojíte o svůj život. Rozum vám říká, že se nic neděje, ale je to pro vás úleva?

Úzkost a strach jsou nedílnou součástí našeho života. Přestože nás mnohdy obtěžují, chrání nás před nebezpečím, ať už reálným nebo potenciálním. Souvisí totiž s pudem sebezáchovy. Vždyť jen to, že se bojíme spálit se znovu o plotýnku vařiče nebo jet autem rychle do zatáčky, nám umožňuje v dnešní době přežít.

Mám strach

Pokud je úzkosti mnoho, začne nás nepříjemně omezovat v běžných aktivitách. Soubor symptomů, který nás chránil před nebezpečím, nám najednou brání plnohodnotně žít. O skutečné úzkostné poruchy se tedy jedná, pokud potíže znamenají významné omezení aktivit a tělesný i psychický dyskomfort, a tehdy má také smysl úzkostné poruchy léčit. Společné pro úzkostné poruchy jsou symptomy strachu a úzkosti, vyhýbání se zátěžovým situacím (kde se úzkost předchozích zkušeností pravděpodobně projeví) a omezení v aktivitách (pracovních, společenských…).

Léčba je dlouhodobá

Úzkost a strach lze léčit psychoterapií, moderními antidepresivy nebo nejlépe kombinací obou postupů. Je třeba si uvědomit, že se jedná o chronická onemocnění, probíhající řadu let. I léčba, aby byla úplná a zajistila dlouhodobě dobrý stav, musí probíhat nejméně rok, mnohdy je potřeba celoživotní léková podpora. Psychoterapie je celkově náročnější postup, ale u úzkostných poruch mnohdy mívá velice dobrý výsledem. Může být zaměřena na získání nových, praktičtějších způsobů práce se symptomy úzkosti, jejich využití ve prospěch jedince a tak ukončení utrpení. Důležitý je čas a osoba psychoterapeuta.

Pozor na léky tlumící bolest

Jinou možností je dlouhodobá (alespoň 12 měsíců) trvající léčba léky – antidepresivy. Ty masivně redukují úzkost, brání v rozvoji dalších poruch a návratu původní úzkostné poruchy. Nástup účinku nastává s prodlevou během zhruba 3-4 týdnů. Poté narůstá léčebný efekt ještě dalších 8 týdnů. Bohužel úzkosti často bývají dlouhodobě léčeny benzodiazepiny (léky ihned tlumící úzkost, léky na uklidnění, nebo také na spaní), které jsou v delším časovém horizontu pro většinu lidí zcela nevhodné. Přestože většinou znamenají okamžitou úlevu od úzkosti, vyvíjí se na ně návyk a závislost a člověk, který užívá tyto léky (Neurol, Lexaurin, Xanax, Diazepam, Oxazepam) se může hůře soustředit a rozhodovat a nikdy by například neměl řídit auto.

Kam se obrátit o pomoc

Většina praktických lékařů dnes již problematice deprese rozumí. Mírnější formy často léčí sami. Tam, kde jsou potíže velmi vážné, je vhodné navštívit psychologa nebo přímo místního psychiatra. Pokud byste si z nějakého důvodu přáli své problémy řešit anonymně můžete využít anonymní poradnu na www.deprese.com.

Text: Johana Šlajchrtová, foto: Adobe Stock