Kroužky Věda nás baví

17.08.2022

Organizace Věda nás baví o.p.s. poskytuje po celé ČR vědecké kroužky pro děti, na kterých se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. V kroužku na děti čekají zajímavé experimenty, děti s lektorem např. poznají atom, postaví model srdce a plic, prozkoumají fáze měsíce, zjistí co je to archimédův šroub, vyrobí si buňku a mnoho dalšího. Experimenty nejsou nebezpečné ani složité.
Vědecké kroužky jsou určeny dětem již od mateřské školky, kde je obtížnost samozřejmě přizpůsobena pro ty nejmladší účastníky, kterým s pokusy pomáhají zkušení lektoři.

V nabídce najdete také kroužek Kreativní mysl, který je určen pro kreativce a děti, které chtějí tvořit. Organizace chce tímto kroužkem podporovat kreativní myšlení dětí, rozvíjet dětskou mysl, tvořivost, motoriku a jemné dovednosti i cíleně budovat vztah k estetice. Součástí programu jsou témata jako expresivní malba, kresba, sochařské techniky, netradiční výtvarné techniky, recyklace, media, histori nebo architektura.

Záměrem kroužku je naučit děti myslet v souvislostech, rozvíjet měkké dovednosti napříč různými řemeslnými, výtvarnými a mediálními technikami s jasným výstupem v podobě tematického výrobku. Část lekcí je věnována aktivačním hrám, rozvoji myšlení a aktivaci smyslů. Druhá část je věnována výtvarnému, řemeslnému a kreativnímu tvoření.

Všechny kroužky jsou určeny pro malé skupiny dětí do maximálně patnácti účastníků. Děti pracují rozdělení ve skupinkách, tím si procvičí také týmovou spolupráci a organizaci.