Kuřáci chraňte si své plíce

02.11.2022

Účinnost STOPfiltru byla mimo jiné potvrzena i výsledky testu realizovaného akreditovanou společností Arista Laboratories, která se specializuje na analýzy tabákových produktů.

V rámci testu byly porovnávány hodnoty vydechnuté při kouření cigarety bez STOP filtru a následně se STOP filtrem a to u čtyř po sobě jdoucích cigaret. Veškeré hodnoty standardně uváděné a deklarované výrobcem na krabičkách - nikotin, dehet a oxid uhelnatý - jsou s použitým STOP filtrem reálně sníženy v průměru o 60%, přičemž hodnoty naměřené u prvních dvou cigaret vykouřených se STOP filtrem jsou u všech látek srovnatelné.

V rámci měření u dalších dvou cigaret obsah dehtu dále mírně klesal, nikotin se držel na stejné úrovni, jen oxid uhelnatý zaznamenal nepatrný nárůst. Stopfiltr tak dokáže efektivně redukovat nebezpečné látky u 2-4 cigaret, pak již je jeho účinnost snížena a proto se doporučuje pro další kouření použít nový. Ideální je vyměnit filtr po 3 cigaretách. Patentovaný 8mi filtrační systém Stopfiltru jediný na trhu funguje a opravdu snižuje karcinogenní látky vznikající při kouření.

Oxid uhelnatý blokuje přenášení kyslíku krví, nikotin je vysoce návyková látka, přičemž nejzávažnější rizika jsou spojená s jeho chronickým užíváním a poškozením organismu, tabákový dehet pak obsahuje převážně látky považované za karcinogenní nebo toxické.

Kouření vážně poškozuje zdraví, chraňte si své zdraví "alespoň" Stopfiltrem.

Stopfilter zakoupíte v lékárnách, tabacích GECO, internetu