Letní vydání časipisu RITUALS

29.06.2023

Editorial - Plnost prázdnoty

Čas prázdnin nás baví. V zimě a brzkém chladném jaru sníme o slunečním svitu, dlouhých dnech a všemožných usnadněních, které přináší teplo. Ten čas je právě zde, a tak si jej pojďme užít tak, jak jen lze v tom nejlepším slova smyslu. Nelze přehlédnout ve slově prázdniny slůvko prázdno, ve slově dovolená dovolit si. V této době si tedy můžeme dovolit prázdno ve smyslu nekonečných povinností každodennosti. Můžeme si dovolit zastavit se, odpočinout si, vyprázdnit ze své mysli náročnost všedních dní a oddat se nenáročnosti dnů dovolených.

Jako každý rok, je čas prázdnin odehráván pod taktovkou znamení Raka, který vnáší do děje mírné či větší stíny melancholie a sentimentu, ale i lásku, oddanost a rodinnou pospolitost. Lev, který se ujímá vlády poté, většinou zatopí pod kotlem. Vášně vřou, románky se odehrávají, slunce pálí a svět je jedno velké jeviště, na kterém se odehrává ten nejbarvitější festival. Zdánlivě nekonečný mejdan poněkud ochladí znamení Panny, které převezme vládu a připomene, že zanedlouho opět nastanou pracovní i školní povinnosti a předtím je potřeba ještě řádně uklidit.

V rámci těchto prázdnin dojde k astrologicky zajímavé změně, a to na přelomu měsíce července a srpna. Osa lunárních či karmických uzlů opustí znamení Býka a Štíra a rozprostře se mezi dvojici Beran a Váhy a na dlouhých osmnáct měsíců vynese do děje nové téma. Sestupný lunární uzel signifikuje, co je potřeba opustit, uzavřít, dokončit, protože se situace, děj, proces, skutečnost, staly pro další vývoj bezobsažnými, vyčerpanými a dosáhly momentu svého rozpadu. Tím, že bude sestupný uzel tranzitovat znamením Vah, je pravděpodobné, že se tento velký úklid bude týkat zejména vztahové oblasti a všech vztahů dávno odumřelých, přesto zcela nepochopitelně udržovaných určitým stereotypem a strachem ze změn.

Vzestupný lunární uzel bude tranzitovat opozičním znamením Berana a ukazovat směr růstu, vývoje, nových možností, odvahy k tomu vykročit tím nejlepším směrem v rámci svého života.

Drazí čtenáři, přeji vám krásné prázdniny.

Markéta Vostrá

Šéfredaktorka