Merkur ve Vahách

24.08.2022

26.8. vstupuje Merkur do vzdušného znamení Vah. V září, přesně 10.9. se Merkur obrací do retrográdního chodu, díky čemuž se 23.9. vrací zpět do Panny. 2.10. se opět vydá přímým směrem a 11.10. opět vstoupí do Vah kde zůstane až do 29.10. Ve znamení Vah se tedy Merkur bude pohybovat od 26.8. do 23.9. a poté od 11.10. do 29.10.

Merkur je planeta nejbližší Slunci a nikdy od něj nemůže být vzdálena více než 27 stupňů. To znamená, že se v horoskopu bude vždy nacházet buď ve stejném znamení jako Slunce, případně ve znamení, které předchází či následuje znamení v němž je Slunce. Merkurova blízkost ke Slunci rovněž znamená, že po soumraku ani dlouho před úsvitem není vidět. Merkur symbolizuje to jak myslíme, jak komunikujeme, to co nás zajímá, jaký je náš intelekt. Merkur v naší mysli funguje na způsob telefonní ústředny, kdy různým aspektům nás samých doručuje poselství a rovněž vysílá poselství různých aspektů nás samých vnějšímu světu a těm, kteří se v něm nacházejí. Způsob, jakým jsou předávána poselství, je klíčovým faktorem pro jejich přijetí. Proto Merkur hraje významnou roli ve vztazích - protože problémy ve vztazích vždy spouštějí potíže v komunikaci. Buď nejsme schopni efektivně komunikovat, nebo nejsme schopni naslouchat a rozumět. Merkur symbolizuje naše mentální procesy - jak vstřebáváme a zpracováváme informace- což děláme podle našeho vlastního pohledu na svět, který nám odhaluje zbytek horoskopu. Merkur také (spolu s planetami ve 3.domě) symbolizuje naše sourozence a to jaký s nimi máme vztah. Poukazuje na to, jak dovedný může být člověk při vyjednávání a uzavírání dohod a obchodů. Merkur (spolu s planetami ve 3.domě) symbolizuje také to jak zvládáme krátké cesty. Na fyzickém těle souvisí s nervovým systémem, mozkem a taktéž s plícemi a průduškami (Blíženci jimž Merkur vládne ovládají tuto část těla)
Merkur ve Vahách miluje složité, ale promyšlené a vyrovnané myšlenkové konstrukce a strategie. Je ochotný k dohodě, diplomatický, pružný, opatrný, přesvědčivý, přívětivý, komunikativní, pracovitý, disciplinovaný, metodický, spravedlivý, rozumný. V negativu je nerozhodný, kam vítr tam plášť, pokrytecký, neupřímný, afektovaný, doktrinář, slepě poslušný, či falešný. Nyní tedy náš způsob myšlení a komunikace by měl mít diplomatického ducha, měli bychom být schopni nahlédnout na situaci z pohledu druhých a být ochotní k domluvě. Měli bychom si však uchovat schopnost rozhodovat se a na svém rozhodnutí trvat a také můžeme své myšlenky směřovat k oblasti krásy, módy a umění

Merkur ve Vahách má schopnost reflektovat názory a myšlenky druhých mohou znamenat, že lidé s Merkurem ve vzdušném znamení Vah mívají dar ujišťovat ostatní lidi, že jim druzí rozumějí. Ačkoliv si pokaždé nejsou jisti vlastním názorem, často vědí, co si myslí ostatní. Schopnost reflektovat v nich v případě, že tomu odpovídá celková charakteristika horoskopu, dělá dobré poradce. V ideálním případě zde Merkur disponuje graciézním vyjadřováním, vysokou mírou taktu a schopností tlumočit věci co možná nejjemněji. To z člověka s Merkurem ve Vahách dělá velmi přesvědčivou , ač ne úplně upřímnou osobu. Někteří lidé s tímto umístěním mohou souhlasit s oběma stranami sporu. Bývá pro ně těžké se rozhodovat, neboť vše zvažují. Toto umístění je užitečné pro lidi zapojené do administrativní stránky módního průmyslu a taktéž pro lidi v PR pozicích či na poli diplomacie. Merkur ve Vahách má schopnost přimět jiné, aby viděli věci pohledem druhého- a také aby viděli věci z pohledu někoho třetího. Ze všech sil se snaží udržet klid a mír mezi velkým počtem rozličných lidí a názorů. Osobnosti s Merkurem ve znamení Vah vyhovuje práce zahrnující cokoli, co vyžaduje znalost toho, jak lidé fungují: sociologie, styk s veřejností, psychologie, právo, politika atd.

Způsob myšlení člověka s Merkurem ve znamení Vah je z velké části založen na tom, jak se cítí ve vztazích s ostatními - proto se u něho projevuje tendence souhlasit s lidmi i za cenu, že se mu nepodaří sdělit jim svůj osobní pocit z dané záležitosti. Následkem toho, se osoba, se kterou je v nejdůvěrnějším vztahu, začne cítit frustrovaná, protože neví, na čí straně osobnost s Merkurem ve Vahách stojí. Merkur ve Vahách miluje složité, ale promyšlené a vyrovnané myšlenkové konstrukce a strategie. Má krásný styl mluvy.
Pozitivní vlastnosti Merkura ve Vahách: ochotný k dohodě, diplomatický, pružný, opatrný, přesvědčivý, přívětivý, komunikativní, pracovitý, disciplinovaný, metodický, spravedlivý, rozumný, dobrý rozhodčí, mající kolektivního ducha, zásadový, čestný, nepředpojatý.

Negativní vlastnosti Merkura ve Vahách: přitakávač, charakterově nepevný, nerozhodný, kam vítr tam plášť, pokrytecký, neupřímný, afektovaný, žvanil, doktrinář, slepě poslušný, falešný, prázdný, bezohledný kariérista, zbabělý

Astrolog Věra Šourková

Zdroj: Velká kniha astrologie, Thompiknson Sue

https://www.casopis-rituals.cz/predplatne/