Moje velká love story

01.10.2021

Máte už dost všech podivínských vztahů a krachů, které vás vyčerpávají, a máte pocit, že jsou absolutní ztrátou času? Vezměte to tentokrát z jiného konce. Zamilujte se nejdřív sama do sebe!

Láska je obrovským životním motorem. Je to faktor, který u malých dětí ovlivňuje vývoj jejich dovedností, schopností, emocionální zrání... Děti, které jsou hýčkány láskou a pozorností rodičů, bývají oproti těm, kterým se jí nedostává, napřed. Dříve chodí, rozvíjejí snadno jemnou motoriku, mluví a obohacují svou slovní zásobu. Říká se také, že láska léčí. A to není jen metafora, ale fakt, který je dobře viditelný například u onkologických pacientů, u nichž je relativní psychická pohoda, motivace a podpora nejbližších alfou a omegou úspěšné léčby.

Cenné zboží jménem láska

Zdroji, z nichž čerpáme a kde naplňujeme svou potřebu lásky, jsou pochopitelně vztahy - s partnery, rodiči, dětmi, přáteli. Jenže láska - to je vzácné zboží, nad nímž máme tendenci permanentně udržovat kontrolu, abychom o ně nepřišli. Doprovodnými jevy neustálého zápasu o lásku je žárlivost, manipulace, snaha o kontrolu partnera nebo naopak ustupování z vlastních názorů a potřeb, snaha za všech okolností vyhovět...Vztah s partnerem, na jehož začátku působily zákony chemie, se postupně mění ve směnný obchod, v němž jde o jediné - ukořistit si trochu lásky pro sebe. Psycholožka Lucie Kolaříková dodává: "Důvodem mnoha vyhaslých a smutných lidí je, že nedokážou dávat lásku sami sobě. Láska se pro ně stala cenným zbožím, kterého je k dostání pouze tolik, kolik ho dává partner. Je sužující, když se člověk cítí závislý na tom, co dá druhý."

Středem svého světa

Klíčem k úspěchu nejen na poli vztahů je podle Lucie Kolaříkové sebeláska. Jen tehdy, když budeme schopni milovat sami sebe, budeme podle psycholožky s to pořádně dávat lásku ostatním. Že se ale egoismus s altruismem moc neslučuje? Záleží, jak se na to díváte. Sebeláska v pojetí Lucie Kolaříkové není základem bezohledného jednání. Jde o uvědomění si faktu, že naše osobnost má své potřeby, touhy a sny, že je vybavená určitými schopnostmi a talenty... O to všechno je třeba pečovat a naučit se milovat se vším všudy, protože ať chceme či ne, to všechno tvoří naši výbavu, kterou nás příroda obdařila, a žádný second hand, kde bychom ji mohli vyměnit, neexistuje. Sebeláska je základem vnitřní spokojenosti a pevné půdy pod nohama, ale i kvalitních vztahů. Spoustu věcí totiž ovlivňujeme nejen konkrétním jednáním, ale i pouhými myšlenkami a v podstatě nereflektovanými postoji. "Naše problémy, nemoci a neuspokojivé životní situace často vycházejí na nejhlubší úrovni z negativního vztahu k sobě samým," tvrdí Lucie Kolaříková. "Žijeme stále dědictvím křesťanské společnosti a řadu vzorců jsme přejali, nyní ale také žijeme v mimořádné době, kdy máme možnost se jich zbavit a přeprogramovat se." Jak?

Asi se nám těžko podaří ze dne na den probudit s pocitem, že jsme svými největšími láskami. Cílem je se naučit postupně vnímat sebe sama jako střed svého světa. Kde ale začít?

  1. 1. Vymažte ze svého života veškerou destruktivní kritiku. Přestaňte se neustále zkoumat a vynášet nad sebou soudy, jak vypadáte. Neoždibujte před zrcadlem nadbytečné tukové polštářky, nemačkejte pomerančovou kůži na stehnech a nevzdychejte nad váhou, která vám ukazuje zas o kilo víc. Pokud vás trápí nějaké problémy, řešte je konstruktivně s vědomím, že to děláte jen a jen pro sebe a že vás práce na sobě těší.
  2. 2. Naučte se odpouštět si. Nebabrejte se v chybách, kterých jste se v minulosti dopustila. Neustálé přehrávání situací, kdo co řekl a co jste řekla a udělala vy, je nenapraví a dost možná spíš přivolá další situaci, v níž se dopustíte podobných chyb.
  3. 3. Naučte se říkat ne! Nenechte se tlačit do věcí, s nimiž nesouhlasíte. Neměňte své plány, pokud to není nutné, jen abyste někomu vyhověla.
  4. 4. Nebojte se říct, když vám něco vadí. Věci se tichým nesouhlasem samy od sebe nezmění.
  5. 5. Mějte svůj život pod kontrolou. Neodkládejte svá rozhodnutí, a pokud něco chcete udělat, jděte do toho a nečekejte až na někdy...
  6. 6. Pečujte o sebe. Naučte se vnímat své potřeby a touhy a snažte se je pravidelně naplňovat.
  7. 7. Dělejte si radost. Chvalte se za to, co se vám podařilo. A i když se vám zrovna nedaří, můžete se pochválit alespoň za statečnost.
  8. 8. Ceňte si všeho, co na sobě vnímáte jako pozitivní, bez ohledu na to, zda jde o vlastnosti, vzhled nebo dovednosti, a neustále si to připomínejte.

Sebeláska a vztahy

Člověk, který se naučí milovat sebe sama, ví, že láska je nevyčerpatelná a že jejím hlavním zdrojem je on sám. Díky tomuto poznání nemá důvod k nespokojenosti a vztah s partnerem není poznamenán pocitem vlastní nenaplněnosti a nepohody. Po citové stránce se člověk stává soběstačnějším a není na partnerovi tolik závislý. Jinými slovy není důvod, aby vztahy kazily jakékoli výčitky, vydírání, ultimata, podezřívání nebo naopak snaha se za každou cenu zavděčit. Partnerská láska vycházející ze sebelásky člověka je pak skutečně bezpodmínečná.

A jaký je recept Lucie Kolaříkové na spokojený partnerský život? "Rozviňte co nejvíce samostatnosti, naučte se řešit své záležitosti sama a začněte více pečovat samostatně o své potřeby i potřeby partnera. Díky tomu nebudete vztah tunelovat a brát z něj na úkor partnera. Nechte mu dveře otevřené, pokud vás bude chtít sám od sebe ve vašich záležitostech podpořit, ale neklaďte na něj požadavky - nemá vůči vám žádnou povinnost. A totéž platí i naopak. Buďte také otevřená i v té nejintimnější oblasti. A nakonec pečujte o sebe, hýčkejte se a nebojte se pro to sáhnout do peněženky. Partneři se naučí tuto změnu respektovat a nakonec rádi uvidí, že jejich protějšek je spokojený."

Text: Sára Kleinová

Zdroj: Časopis Perfect Woman