Ňadra, symbol ženské krásy i bolesti

08.07.2021

Je až k nevíře, nakolik prsní svaly spolu s mléčnými žlázami na ženském hrudníku "hýbou světem" po celá staletí. Móda napříč staletími střídala střihy dámského ošacení, kdy byla ňadra zcela odhalená, poodhalená či úplně zakrytá. Krutost paní módy lze spatřovat v nošení korzetů, kdy se ženy předháněly v útlosti svých stažených pasů a dopadově nemožnosti volně dýchat.

Mít útlý pas, často v obvodu sešněrovaný i na čtyřicet centimetrů, a nad ním ňadra dmoucí patřilo k muniční výbavě ženy útočící tímto na opačné pohlaví. Ženská ňadra nejsou však pouze předmětem obdivných pohledů kolemjdoucích mužů, protože možná stejnou měrou, ne-li větší, zajímají i kolemjdoucí ženy, které mají tendence srovnávat své atributy ženství s ostatními ženami. Nesmíme však zapomínat na primární určení ženských ňader matkou přírodou, a tím je vyživování potomků.

Ňadra a čtvrtá čakra

Každý orgán těla má nejen svoji jasně danou fyziologickou funkci, ale zároveň zastupuje určitý mentální, emocionální a spirituální princip. V případě ženských ňader je tímto principem schopnost vyživovat, a to sebe i druhé, dávat a přijímat. Vzpomeňme na Věstonickou venuši, její silně zvýrazněná ňadra a boky jako symboly vyživování a plodnosti, tedy žena určená k zajištění silných životaschopných jedinců. Dnešní moderní doba většinou od ženy již nežádá mnohačetné potomstvo. Dnes na ni klade jiné nároky, jejichž zhoštění se, zpracování, přístup k nim se může velice silně promítat právě do oblasti ňader.
Ňadra jsou umístěna v oblasti hrudníku, tedy energetického centra čtvrté čakry, kam spadají i plíce, srdce, horní část jícnu, bránice a také ramena a žebra. Skrze energii čtvrté čakry jsme schopni vyjadřovat své city či vůbec nějaké city mít a pociťovat je, prožívat je. Zde se také energeticky odehrává naše schopnost vztahovosti, lásky, vzájemnosti, ale i schopnosti být sám sebou a sám se sebou. Harmonická čtvrtá čakra znamená rovnováhu v přijímání citové potravy a dávání citové potravy druhým. Stejně tak je nutná rovnováha v péči o sebe a v péči o druhé. Jakákoli disharmonie se promítá do funkce a zdraví zmíněných orgánů.

Když vysychá vyživující pramen

Ženská ňadra mohou být vnímána jako vyživující studnice na mnoha úrovních. Pokud se péče o druhé přežene, studnice vysychá. Přehnat péči o druhé lze v dnešní době velice snadno. Diktátem současného společenství jsou neustále stoupající požadavky na perfektní výkon v jakékoli oblasti, dokonalý vzhled, aktivní způsob života, aktivní způsob relaxace, dokonalý domov, dokonalý vztah a neméně dokonalé potomstvo, tedy neustálý tlak a práce valící se ze všech koutů. K tomu všemu hrají zásadní roli vnitřní pocity viny pramenící ze srovnávání se s výkony druhých, pocit nedostatečnosti, nepřijetí a nelásky. Ženská ňadra mohou velmi silně odrážet stav nelásky a nevyživování sebe samé, ale i neschopnost lásky, citové výživy i péče vůči druhým. Ženská ňadra jsou vysoce citlivým místem ženy, který je často jimi samotnými degradován na "návnadu" či obětován nenasytným.

Která velikost je ta správná?

Na tuto otázku je velice jednoduchá odpověď - "přece ta vaše". Ženská ňadra jsou vysoce citlivým místem ženství, protože zde se žena nejčastěji srovnává s ostatními ženami. Co žena, to specifický tvar a velikost ňader, souměrnost či nesouměrnost, i tímto se odráží a zobrazuje její vyživovací a přijímací schopnosti. Bolesti a onemocnění prsou souvisí ve sféře příčin s bolestí a lítostí, s výše zmíněnou péčí či ne-péčí, se stavem srdce, s láskou. Ženám po ablaci prsu zůstávají jizvy na hrudi, stejně jako mužům po operaci bypassu. Obojí souvisí s otevřením srdce, v tomto případě bohužel prostřednictvím skalpelu, což často vyřeší problém na fyzické, ale i energetické úrovni, protože po těchto zásazích se lidé začínají k sobě samým chovat již jinak.

Kde hledat zdroj?

Vyživit správně sebe sama, dát adekvátní potravu svému srdci a duši, znamená dát adekvátní tvar svému bytí, potažmo i svým ňadrům. Mnoho žen dnešního času, vlivem médií a tlaku na dokonalost přistupuje k radikálnějšímu řešení, kterým jsou implantáty, což se rovná zakrytí a neřešení původního problému. Toto rozhodnutí je však vysoce individuální a má své velké opodstatnění například po ablaci prsu. Vyživování sebe sama znamená mnohem více než upravení stravy či koupi luxusního prádla. Znamená najít zdroje své radosti, což je vysoce individuální. Pokud nalezneme zdroje své vnitřní výživy, je potřeba udělat další krok, kterým je věnovat se těmto zdrojům, občerstvovat se u nich, byť by to bylo na úkor nekonečné řady ženských "povinností". Třetím pravidlem pak je nezasít v sobě pocit viny z toho, že si žiju svůj vlastní, radostný život, nejsem již štvancem představ a potřeb druhých, které sytím z rezerv svých rezerv. Vina si vždy nalezne svůj trest a jsme opět na začátku...

Text: Anna Jančíková

Zdroj: Časopis Rituals, cesta životem