Neplodnost z pohledu embryoložky

13.06.2022

Vyzpovídali jsme mladou embryoložku ze severu Čech Ing. Janu Hampejsovou.
Žijeme v době, kdy mnoho párů má problém s početím. Níže si můžete přečíst krátký rozhovor na téma neplodnost. Tato problematika je v současné době, jak jsme již zmínili, velmi aktuální.

Můžete krátce představit kliniku, ve které pracujete a její laboratorní prostředí?

Stellart s.r.o. je klinika asistované reprodukce v ČR zabývající se problematikou léčby neplodnosti. Součástí kliniky Stellart s.r.o. je IVF laboratoř. V andrologické části dochází k vyšetření ejakulátu (spermiogram), přípravě spermií pro metody asistované reprodukce (IUI, ICSI) a kryokonzervaci spermií. V embryologické části zpracováváme folikulární punktát, připravujeme vajíčka na oplození metodou ICSI, provádíme ICSI, kultivujeme embrya, odebíráme buňky z embrya pro genetické testování (PGT), zamražujeme a rozmražujeme, transferujeme. Zjednodušeně řečeno, staráme se o vajíčka a následně embrya od začátku do konce.

Jaké metody oplození používáte nejčastěji?

U všech IVF cyklů, při zisku zralých oplození schopných vajíček, používáme mikromanipulační metodu ICSI - vpravení jedné selektované spermie speciální skleněnou mikrojehlou přímo do cytoplazmy oocytu. Tím je vyšší šance zisku oplozených vajíček.

Metody oplození se neustále vyvíjejí, jaké nyní považujete za standard a jaké naopak čekají na své úspěchy.

Za standard, díky vysoké úspěšnosti oplození, považuji již zmíněnou metodu pomocí ICSI. Standardní je i tzv. prodloužená kultivace až do 5. dne stáří embryí. Nejmodernější metodou kultivace je kontinuální monitoring embryí (nepřetržité snímání mimotělního vývoje embryí) a software na hodnocení vývoje embryí. To vše umožňuje výběr nejvhodnějšího embrya k transferu do dělohy, a tím výrazně zvýšit šanci na úspěšné těhotenství a porod zdravého dítěte. Používání systémů založených na umělé inteligenci už teď přináší pozitivní výsledky a odhaluje velký potenciál pro zefektivnění rozhodnutí o léčbě v blízké budoucnosti.

Kdy by se měl pár obrátit s řešením neplodnosti na Vaši kliniku?
Pokud těhotenství nepřichází při pravidelném nechráněném pohlavním styku do 12 měsíců, je vhodné navštívit naše specialisty v oboru reprodukční medicíny. Pokud je žena starší 35 let, nebo má jakékoli pochybnosti o plodnosti své nebo partnera, může k nám samozřejmě přijít hned a nechat se vyšetřit.

V případě, že pár nemůže otěhotnět a je zjištěna příčina u muže, jaká nejobvyklejší je?
Mezi nejčastější problém, se kterým se při vyšetření ejakulátu (spermiogram) setkáváme, je malý počet a špatná kvalita spermií. Životaschopné spermie musí mít správnou strukturu, tvar (morfologii) a také dobrou míru pohyblivosti (motility). Setkáváme se i s případy, kdy se v ejakulátu nevyskytují žádné spermie, tzv. azoospermie. V případě patologických nálezů doporučujeme mužům provést urologická a genetická vyšetření, která by mohla pomoci příčinu odhalit. Příčin patologických hodnot SPG může být několik: věk a životní styl (alkohol, kouření), genetické faktory, imunologické faktory (protilátky proti spermiím), zdravotní problémy (neprůchodné vývodné cesty, infekční onemocnění, varikokéla, zánět varlat, erektilní dysfunkce, nesestouplá varlata, nádorová onemocnění,...).

Když se řekne "špatný spermiogram" a "nekvalitní oocyty/vajíčka", co si pod tím můžeme představit?
Špatný spermiogram znamená, že výsledky vyšetření ejakulátu muže jsou pod hranicí normy stanovenou WHO a tím je snížena plodnost. Za normální výsledek SPG se považuje alespoň 15 miliónů spermií v 1 ml ejakulátu, 32 % pohyblivých progresivně a 4 % tvarově normálních spermií. Hodnoty spermiogramu však mohou kolísat, takže i při špatném SPG doporučujeme vyšetření ejakulátu opakovat po 1-3 měsících.
Kolik oocytů a jaké kvality žena bude mít, není dopředu nikdy známo. U oocytů hodnotíme jejich zralost a vzhled. Morfologické abnormality můžeme chápat jako zhoršenou kvalitu oocytu. Jedná se např. o granulaci cytoplazmy, výskyt vakuol a hladkého ER, fragmentované pólové tělísko, velký PVS...). Množství výskytu abnormálních oocytů koreluje s věkem ženy.

Jak a kdy po odběru poznáte, že je vajíčko vhodné k oplození?
Podle zralosti oocytu, vajíčka se musí vyskytovat v tzv. MII fázi, tzn. že má vydělenou polovinu genetické informace ve formě polárního tělíska (pólocytu).

Jakým způsobem se vybírají nejlepší spermie?
U IVF je důležité vybrat tu nejkvalitnější spermii pro oplození metodou ICSI. Často se využívají metody založené na preselekci spermií před samotným ICSI. Mezi ně patří PICSI (schopnost spermií vazby na hyaluronan - prokázán nižší výskyt chromozomálních anomálií a lepší integrita DNA). Další metodou výběru spermií je IMSI (pomocí speciálního mikroskopu se při velkém zvětšení hodnotí vzhled spermie) metoda MACS (magnetické selekce poškozených spermií s poškozenou DNA) a mikrofluidní separace spermií, tzv. FertileChip, takto získané spermie mají lepší genetickou kvalitu a větší šanci na úspěch.

Co všechno lze hodnotit na spermiích?
Pomocí mikroskopu hodnotíme na spermiích jejich vzhled a tvar (morfologie hlavičky, krčku a bičíku, výskyt vakuol) a pohyblivost spermií.

Jak postupovat v případě, že pár nemá kvalitní vajíčka nebo spermie?
I to se může stát, pak je tu možnost darovaného programu - anonymní dárce spermií, dárkyně vajíček nebo darované embryo.

Jaká je úspěšnost početí z umělého oplodnění v současné době?
Úspěšnost jednoho pokusu umělého oplodnění se pohybuje od 30 do 70 procent. Záleží však na individuálních faktorech, především na věku ženy a příčině neplodnosti u konkrétního páru.

Dříve se doporučoval pouze čerstvý transfer embrya, jak si dnes stojí úspěšnost při čerstvém transferu embrya versus použití tzv. "zamraženého" ?
Pokud se jedná o kryoembryotransfer (KET) rozmražených embryí, je úspěšnost stejná jako u transferu čerstvých embryí. Díky metodě rychlého zmražení embryí, tzv. vitrifikaci, která je k lidským buňkám šetrná, protože zabraňuje tvorbě krystalů, se zvyšuje bezpečnost mražení a následného rozmražení. Vitrifikace je standardní součástí všech IVF cyklů na naší klinice. Velká výhoda vitrifikovaných embryí je ta, že žena nemusí podstupovat další hormonální stimulaci.