Nepropásněte krátké období, kdy můžete ovlivnit vztah dětí ke sportu

12.11.2021

Musíte se do sportu nutit, nebo vás naopak baví? Podle odborníků rozhodují o našem celoživotním vztahu k pohybu hlavně rodiče. Jestliže nás v dětství se sportováním včas seznámí, rádi se k němu vracíme i v dospělosti. Mysleme na to i u svých dětí - období, kdy se dají semínka lásky k pohybu sázet, je totiž velmi krátké!

Říká se, že pohyb musí bavit, abychom se mu věnovali. Podle docenta Martina Matoulka ze 3. Interní kliniky 1. LF UK a VFN je to ale jinak. "Pohyb baví pouze toho, kdo měl možnost poznat ho ve spojitosti s nějakým příjemným zážitkem v raném věku. Ovšem těchto vhodných období je v dětství jen několik - první trvá do dvou let věku, další nastupuje mezi pátým a sedmým rokem a třetím je puberta. Po jejím ukončení přirozený zájem o pohyb postupně mizí. Jedná se tedy celkově o velmi krátké období, které je ale pro budoucnost člověka velmi důležité. Proto by ho žádný zodpovědný rodič neměl podcenit a propásnout tak jedinečnou možnost dát svému dítěti zdravý základ do života," upozorňuje doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., tělovýchovný lékař a předseda České společnosti tělovýchovného lékařství, který byl jedním z hostů konference nazvané "Podpora pohybové aktivity a sportu jako politická i společenská priorita", pořádané Českou komorou fitness v rámci Evropského týdne sportu.

Ostatně nedostatek pohybu má vedle významných negativních zdravotních dopadů ve všech věkových kategoriích i obrovský dopad na financování zdravotní péče, takže nás v závěru všechny vyjde velmi draho.
"Jsme si vědomi toho, že je třeba zahájit zásadní změny v přístupu k této problematice. Proto je naším společným cílem výrazně apelovat na změnu přístupu k systémové podpoře pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě všech občanů České republiky," připomíná Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, která výš zmíněnou konferenci pořádala ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Dále se na ní podílela také Národní sportovní agentura a další významné české sportovní organizace.

Radost z pohybu, bez drilu a soutěžení

Zásluhy na tom, že se čím dál víc dětí těší z pohybu, má také Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, s podporou Ministerstva školství ČR. Ten přišel před osmi lety s celonárodním projektem Děti na startu, jehož cílem je probudit v dětech chuť se hýbat a sportovat pro radost. "Náš projekt je zaměřený na děti ve věku 4 až 9 let, a to všechny, bez rozdílu. Proto se do něj můžou zapojit děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak, z různých sociálních skupin. Cvičení probíhá ve školách, družinách, kroužcích, mateřských školách, sportovních klubech i fitness centrech, kde odborně vyškolení trenéři a instruktoři pomáhají dětem rozvíjet základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. Jsme nadšeni, jakou má náš projekt odezvu - v současnosti se už do něj zapojilo více než 10,5 tisíce dětí ve 252 střediscích z celé České republiky. A například Kladno už má v projektu zapojené téměř všechny základní i mateřské školy, což je celkem 2 000 dětí!" dělí se o radost z úspěchů projektu Jitka Literová, hlavní manažerka FISAF.cz.

Sama autorka zajímavého projektu, Jana Boučková, k tomu dodává: "U dětí chceme především probudit radost z pohybu. Naučit je, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče. Právě všeobecná sportovní průprava bez drilu a soutěžení je důležitá pro to, aby získaly do budoucna kladný vztah ke sportu, připravily se na pozdější specializované sporty, a hlavně - aby je pohyb nepřestal bavit."

Více informací najdete na: www.fisaf.cz a www.detinastartu.cz