Nová šance pro studenty Střední školy z Frýdlantu

04.10.2023

Díky nové spolupráci mezi společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. a Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant se studentům značně rozšíří spektrum vzdělávání. Lázně poskytují pro studenty možnost praktického vyučování v rámci celého Spa Resortu Libverda. Studenti jsou zapojeni především v oblastech restauračního provozu, lázeňského parku a správy budov. Vyzkouší si tak pozice servírek, číšníků, kuchařů, pomocníků v kuchyni, zahradníků, lesních mechanizátorů, zedníků a mnoha dalších.

"Spolupráci se vzdělávacími institucemi a mládeží vnímáme jako důležitý prvek pro budoucnost a dobře si uvědomujeme nutnost zapojení se do tohoto procesu, zejména ve vztahu k formování pracovních návyků žáků," prozradil výkonný ředitel společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., Mgr. Zdeněk Kopal, MBA, LLM.

Praxe je klíčovou součástí vzdělávacího procesu a hraje významnou roli v přípravě žáků na jejich budoucí kariéru. Prostřednictvím praxe získávají studenti středních škol praktické dovednosti, poznávají fungování reálného pracovního prostředí a navazují kontakty se zaměstnavateli. Tato zkušenost jim poskytuje cenný náhled na to, jak se vybrané obory uplatňují v praxi a pomáhá jim rozhodnout se ohledně jejich budoucího povolání.

Dále je získání praktických zkušeností už v době studia velmi důležité pro rozvoj obecných dovedností a schopností žáků. Během praxe se žáci setkávají s různými pracovními situacemi, učí se spolupracovat v týmu, komunikovat s kolegy a zákazníky, plánovat svůj čas a řešit problémy. Tyto dovednosti jsou přenositelné a mají vliv na jejich budoucí kariéru i osobní život. Dalším neméně palčivým aspektem je navazování kontaktů se zaměstnavateli a budování profesní sítě. Navíc si mohou studenti vytvořit referenční listiny, které bývají při hledání zaměstnání velmi užitečné.

V rámci Spa Resortu Libverda vykonávají žáci jak individuální praxi pod vedením pověřeného instruktora, tak skupinovou praxi pod vedením učitele odborného výcviku. V případě individuální praxe na jednoho instruktora (vedoucího praxe) připadá maximálně šest žáků, skupinovou praxi absolvují až dvanáctičlenné skupiny. Délka pracovního dne v jejich případě činí 6 hodin u žáků 1. ročníku a 7 hodin u žáků vyšších ročníků.

Společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. dále spolupracuje s Univerzitou Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, studijní obor fyzioterapie; Střední zdravotnickou školou Turnov, studijní obor masér ve zdravotnictví; Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Střední odbornou školou Varnsdorf, studijní odbor Masér rekondiční a sportovní; Karlovou univerzitou, 2.lékařskou fakultou UK Praha, studijní obor fyzioterapie a 1.lékařská fakulta UK Praha, klinika rehabilitačního lékařství a také Akademií tělesné výchovy a sportu Palestra, Vyšší odborné školy s.r.o.