Poselství run

02.04.2021

Každá runa má přes 128 významů, což je již pořádná porce informací. Runovým odborníkem par excellence je Jan Rudčenko, který sám sebe nazývá starostlivým občanem vesmíru a skrze runy a další nástroje poznání pomáhá objevit druhým jejich vlastní vnitřní svět, který je stejně rozsáhlý jako vesmír.

Honzo, můžeš nám představit runy?

Runy jsou odkazem pradávné civilizace ze severu. Ten přijali i pozdější severské národy, i proto máme runy spojené s Vikingy, Slovany, Kelty a podobně. Runy ale sahají mnohem hlouběji do historie naší planety. V podstatě se jedná o ucelený systém, který popisuje veškerou kosmologii a dovoluje cvičiteli ji poznávat a evolučně se vyvíjet. Existuje určitý vzor, představujeme si ho jako strom života pro náš vesmír, který má svá centra. Spojováním těchto center v podstatě vznikají runy jako symboly, které zas zpětně obsahují vesmírné principy daných center, které spojují. Všechny tyto principy fungují jak v celém vesmíru, tak v našem těle a vědomí, mikrokosmos a makrokosmos spolu souzní. Na podobných principech funguje i kabala a některá další učení. Každého osloví něco jiného.

Runy tedy prošly stoletími, jakým způsobem je lidé využívali?

Lidé je používali na věštění, malovali a vyrývali je za účelem ochrany, čarování, posílení určitých energií, používali je i zneužívali jejich moci (viz zneužití nacisty, ale zde se spíš bavíme o zneužití pro své sobecké účely, vycházející z křivd a z chtíče). Mnoho z tohoto učení bylo zapomenuto, a tak runy v dnešních dnech jsou nejčastěji spojovány právě jen s věštěním a používáním na amulety, které to za nás stejně neudělají... Kdo však hledá a přijímá odpovědnost za svůj život, ten nachází. Runy se dají cvičit, celým tělem a prstoklady, vyzpívávat a mnohé další. Jsou to vlastně ucelené principy vibrací, které ovlivňují nás i svět a skrz které se učíme.

Kolik je run?

Dobrá kovbojka vznikla v období romantismu, kdy se runová abeceda "uměle rozšiřovala". Spousta lidí se hádá, zda je run tolik či tolik, zda se jmenují tak či onak, najdete knihy, kde je jméno runy spojené se znakem, který je jinde popisován jinak a pod jiným názvem... Zkrátka zmatek. Jenže kdo runy opravdu a disciplinovaně cvičí, učí se jejich významu (každá runa má přes 128 významů, je, co se učit...), postupně začíná vnímat a vstřebávat jejich symboliku, učí se flexibilitě a vidí, co je přirozené a smyšlené. Začíná vnímat sílu slova, sílu písmen a sílu tónů a barev a uvědomuje si synchronicitu mezi tím vším. Uvědomuje si kořeny názvů run a co skutečně dělají a nedělají. Uvědomuje si možnosti kombinací a jejich působení (stejně jako v kabale dvojklíče, trojklíče atd.). Zkrátka runy jsou jednou z univerzálních cest pro člověka, který kráčí za poznáním a stává se užitečnou součástí univerza skrz život a smrt od lidských inkarnací přes mystické smrti do bytosti a dál.

Jak si našly runy tebe?

V tomto životě mně runy při prvním setkání hned udělily lekci z trpělivosti a vnitřního klidu. V devadesátých letech vyšla knížka Hobit od J. R. R.Tolkiena s autorovými ilustracemi. Vybral jsem si ji k narozkám po své první brigádě a zašil se s ní v pokoji. Otevřel knihu a uviděl mapu s runovými znaky a oči náhle vytřeštěné, v těle střídavá horkost i chlad, ve vědomí ten stav, ve kterém víte, že tohle znáte, jen nevíte odkud. A začal jsem si nadšeně runy zkoumat, překládat... Po cca dvou a půl hodinách se mi povedlo text přeložit, zjistit, co která runa je za písmenko. Pak jsem otočil stránku a začal se smát, veškeré texty z mapy tam byly napsané v latince... A rovnou se začal učit, že i zápal a nadšení vyžadují vnitřní klid a disciplínu. Pak jsem začal pátrat i po další literatuře, cvičení... Tak to bylo mé první setkání s runami v tomto životě.

Víme, kdy a kde se začala psát historie run?

Velmi se mi líbí rčení, že runy jsou asi tak vikingské jako kabala židovská. Jak jsem již zmínil v úvodu, runy jsou učením civilizace, která kdysi dávno obývala celý sever, včetně dnešního Ruska a některých dalších částí Evropy. Celá lidská historie byla schválně a hodně předělaná a přepsaná vládnoucími entitami, jejichž vláda právě v těchto měsících a letech končí, neb končí celý výchovný vlčí věk, věk kaljugy, věk železný. Kdo tedy jde do historie a pátrá, všimne si souvislostí mezi Eddou a Knihou Velesovou, pátrá po odkazu Hyperborey, po odkazu Nordlingů a hvězdného lidu, ten si začíná leccos uvědomovat. Zkrátka každá stará civilizace sem přinesla jejich učení, jejich kosmologii a jejich způsoby duchovní cesty. Runy jsou odkazem Severu, a to nejen severu v pojetí této planety...

Jaká je tvá oblíbená runa?

V rámci toho, co se mám karmicky v tomto životě učit, je Ansuz runou oblíbenou a pro mé kroky vpřed nezbytnou. Je to runa vnitřního klidu, komunikace a učení včetně učení druhých.

Připadalo mi skvělé tvé vyzpívání runy, co se tímto rituálem aktivuje?
Každá runa působí uceleně v jiných oblastech života, jak ve hmotě, tak v rovinách psychiky, povahy a vědomí. Vědomě tím zvyšujeme vibrace, které působí na nás i které působí skrze nás na okolí.

V čem všem nám runy mohou pomoci?

Kdo k nim přistoupí se srdcem otevřeným a zrakem nezastřeným, pro toho se stanou životním průvodcem. Otevírají nám vhled do sebe, odkrývají příčiny našich karmických problémů a ukazují nám řešení. Samotná změna je samozřejmě na nás, to za nás neudělají ani runy, ani nic jiného, či někdo jiný. Nicméně pokud jdeme s řádem a opouštíme svéhlavost, náš život je harmoničtější, zkoušky a poznání obsáhlejší a vše roste ruku v ruce se stromem života.

Vykládáš runy sám sobě i klientům?

Radši je cvičím, medituji s nimi a podobně. Občas, pokud to lidé chtějí, jim je vykládám. Jinak vykládám i z jiných karet.

Uvažoval jsi o tom, že si vytvoříš, nakreslíš své vlastní runy?

Spíše kompletuji ty informace, poznatky z vlastní praxe. Kdo ví, třeba uděláme nějaké runové karty i v rámci našeho časopisu Rituals.

Text: Markéta Vostrá

Zdroj: Časopis RITUALS