Prevence, prevence, a zase prevence!

07.06.2022

Nemoci, zdravotní problémy, epidemie, úrazy, poruchy příjmu potravy...to vše lidstvo pronásleduje celou jeho historií. Přitom existuje řešení, které tyto hrozby může výrazně eliminovat. Je to prevence!
Jak jednoduché. Prevence je naprosto nezbytnou součástí života moderního člověka, který chce mít kontrolu nad svým zdravím. Ale existuje u nás nemocnice, která by prováděla rozsáhlá preventivní vyšetření na úrovni západních evropských klinik?

"Naše Centrum prevence, jako jediné v České republice, nabízí komplexní preventivní prohlídku s celotělovým scanem magnetickou rezonancí a onkologickým screeningem." představuje nejmodernější preventivní pracoviště ředitelka SurGal Clinic JUDr. Jitka Kellnerová. Je to právě SurGal Clinic, která díky novému přístroji MRI výrazně posílila rozsah prováděných preventivních prohlídek.

"Hlavní vyšetřovací metodou k odhalení zdravotních problémů je celotělový scan MRI, naprosto jedinečné vyšetření bez ozáření. Prohlídka vedle onkologického screeningu - tedy reálného nebezpečí rakoviny - zahrnuje i vyšetření specialistů z oblasti interního lékařství, sportovního lékařství, gynekologie, urologie, obsáhlá laboratorní vyšetření a vyšetření na speciálním přístroji InBody. Jako reakci na aktuální pandemii jsme jako součást prohlídky zavedli i "PostCovid screening, neboli zjištění zdravotní kondice po prodělaném onemocnění" doplňuje ředitelku SurGal Clinic vedoucí lékařka Centra prevence MUDr. Petra Musilová. Preventivní prohlídka může být dále rozšířena o kolonoskopické vyšetření nebo mamografické vyšetření dle věku, pohlaví nebo rodinné anamnézy klienta.

Preventivní onkologický screening je zaměřen na odhalení bezpříznakového onemocnění, tedy na zdravotní problémy, které se v podstatě nijak na první pohled neprojevují. Toto vyšetření je vysoce moderní a především neinvazivní a bez dávky problematického záření.

Onkologický screening je doplněn o kardiovasculární (srdce), cerebrovaskulární (mozkové cévy), diabetologický (cukrovka) a endokrinologický (štítná žláza) screening. Zjišťujeme i poměr tekutin v těle, svalovou hmotu a biologický věk klienta.A jaký je nejčastější záchyt onemocnění, co tahle nejmodernější prohlídka odhalí? "Ne zřídka se setkáváme s onkologickým onemocněním, ale právě díky časné diagnostice je naděje na úspěšnou léčbu mnohem vyšší. Často objevíme i neléčenou cukrovku, vysoký tlak, cholesterol nebo jiné laboratorní disbalance. Objevují se i srdeční nebo dechové potíže v rámci zátěžové prohlídky. Prostě preventivní prohlídka je komplexní náhled na zdraví pacienta a určitě ji doporučuji nejen pro klid svůj, ale i své rodiny." doporučuje dále doktorka Musilová.SurGal Clinic klade důraz na individuální péči a také pohodlí klienta - prohlídka je prováděna v privátních prostorách nemocnice GRAND CLASS. Vše je organizováno recepcí na konkrétní čas, bez čekání a hlavně s vysokou úsporou času během jednoho dopoledne!