Přírodní magie

16.04.2021

Při praktikování přírodní magie se hojně využívá intuice a imaginace. Intuice nám umožňuje získávat fakta a informace jiným způsobem než na základě logických souvislostí nebo pěti "oficiálních" smyslů. Intuice je právě ten "šestý smysl", který v dnešní době bohužel často necháváme ležet ladem.

Základní předpoklady magické práce

Musíme vědět, co chceme a to se všemu důsledky z toho plynoucími. Přesnost formulace je jedna z nejdůležitějších věcí.

Musíme očekávat, že se kouzlo povede, a to bez jakýchkoliv pochybností.

Je třeba ctít zásadu mlčenlivosti- "zavřít ústa na zámek" a s nikým o svých kouzlech nehovořit. Je to velmi důležité, protože budeme-li se svým uměním "vytahovat", může se stát, že se vytratí investovaná energie a z kouzla nezbude nic.

Nečekáme, že dostaneme vše na "stříbrném podnose", ale o úspěšný výsledek kouzla se snažíme a to i ve fyzické rovině. Znamená to, že, například, přeji-li si seznámit se s novým partnerem a navázat milostný vztah, tak se zapojuji do aktivit s druhými lidmi, chodím na společenské akce, cestuji. Aktivně pracuji ve prospěch zdárného výsledku.

Musíme získat schopnost koncentrace, soustředění, vizualizace, načerpání a uvolnění energie.

Pečlivě se staráme o své fyzické tělo a jeho stav. Práce s energií se daří spíše s "lehčím žaludkem".
Před prací s energii se věnujeme očistě. Je velmi vhodné před zamýšlenou prací se osprchovat, případně se vykoupat ve vodě, v níž je rozpuštěná sůl, umyjeme si vlasy, abychom odstranili nabrané negativní vibrace.
Před prací s energiemi se věnujeme též vnitřní očistě. Uklidíme si ve svém vlastním nitru a zbavíme se všech rozptylujících myšlenek

Postaráme se o správné načasování kouzla a to tak, že využijeme energii dnů, planet i měsíčních fází.

Energie dnů

Každému dni vládne jiná planeta, a tedy můžeme využít energii těchto planet.
Pondělí vládne Luna-Měsíc
Úterý vládne Mars
Středě vládne Merkur
Čtvrtku vládne Jupiter
Pátku vládne Venuše
Sobotě vládne Saturn
Neděli vládne Slunce

Slunce symbolizuje odvahu, chrabrost, pozitivní myšlení, tvůrčí schopnosti, autoritu a vůdčí schopnosti, hrdost, sebedůvěru, vědomí sebe sama, mužskou a vědomou část osobnosti.

Luna symbolizuje tvořivé myšlení, duševní růst a schopnosti, sny a snění, tvůrčí schopnosti, moudrost, vztah k rodině, změny nálad, emoce a city, ženskou a mateřskou část osobnosti, zvyky a návyky.

Merkur symbolizuje komunikaci všeho druhu, smysl pro humor, inteligenci, pohyb, hbitost, učení, touhu po vzdělání, myšlení, ale i sklony k podvodům.

Venuše symbolizuje lásku, schopnost milovat, umění milovat, vztahy všeho druhu, harmonii, krásu, potěšení všeho druhu, erotiku, umění, oblíbenost.

Mars symbolizuje energii, odvahu, touhu, ambice, vitalitu, vůli, sexualitu, schopnost se prosadit, schopnost vést druhé, ale také agresivitu, konflikty, a sklony k lehkomyslnosti.

Jupiter symbolizuje optimismus, hledání smyslu a víry, štěstí, ideály, bohatství, slávu, vzdělání, ale také přehánění a plýtvání.

Saturn symbolizuje řád, zodpovědnost, tradice, přísnost, vytrvalost, ale také překážky, bloky a omezení.

Jaká kouzla a kdy je praktikujeme

V pondělí je vhodné praktikovat magii zaměřenou na zkvalitnění manželství, partnerství, zaměřenou na oblast mateřství, také na duševní plodnost, zesílení intuitivních schopností.

V úterý zaměříme energii magie na zesílení sebevědomí a odvahy, na posílení odvahy, i na zbavení se toho co si nepřejeme (zlozvyky, slabé povahové stránky, překážky).

Ve středu se zaměříme na kouzla spojená se studiem, komunikací, i kouzla, která nám umožní najít to, co jsme ztratili.

Ve čtvrtek se zaměříme na kouzla spojená s tím, co si přejeme, a také kouzla, která nás povedou k "rozmnožení majetku", kouzla spojená s cestováním.

V pátek se zaměříme na kouzla spojená s city, láskou, erotikou, a vlastní přitažlivostí.
V sobotu se zaměříme na ochrannou magii a na dlouhodobé záležitosti.
V neděli se zaměříme na kouzla, která mají posílit naši finanční hojnost.

Můžeme využít spojení živlů, směrů a planet

Živel země náleží severu, planetě Saturn a pod tento živel spadá materiální svět a finance.
Živel vody náleží západu, planetě Měsíci a pod tento živel spadají naše city, pocity a rodina.
Živel ohně náleží jihu, planetám Slunce a Mars a pod tento živel spadají naše plány, cíle, ctižádost a temperament.

Živel vzduchu náleží východu, planetě Merkur (můžeme sem přiřadit i Jupiter) a pod tento živel spadá komunikace, učení, inteligence, myšlení.

Fáze měsíce

Jestliže Měsíc dorůstá, měla by kouzla směřovat k završení, splynutí, dokončení. Pokud Měsíc ubývá, směřují kouzla k ukončení a odstranění toho, co nechceme (např. zlozvyk či nemoc).

Pokud si například přejeme najít nové zaměstnání, zvolíme den, kdy Měsíc dorůstá, soustředíme se na to, aby nám do života vstoupila zajímavá pracovní nabídka. Když Měsíc ubývá, představujeme si, že končí náš stav "bez zaměstnání".

Nejvhodnější doba pro každé kouzlo je úplněk.

Při vlastním kouzlení si vždy vybereme to, oč usilujeme nejvíce

Zvolíme správné kouzlo a počkáme na jeho výsledek. Teprve potom se věnujeme kouzlení v jiné oblasti. Pokud nebudeme tuto zásadu dodržovat, vystavujeme se nebezpečí, že se naše síla zbytečně roztříští a nesplní se vůbec nic.

Kouzla bychom měli používat jen k získání věcí, která jsou pro nás mimořádně důležité. Nestačí jen provést příslušné kouzlo, ale musíme svému přání věnovat každou volnou chvilku i ve fyzické rovině.

Pokud si například přejeme získat nové zaměstnání, vytvoříme si příslušné kouzlo v příslušný den a ve fyzické rovině si během dne co nejčastěji představujeme, jak práci skutečně nacházíme, jak se setkáváme s lidmi, kteří nám mohou tuto práci nabídnout, jak jsme s touto prací spokojení atd. Je důležité vyhnout se negativním myšlenkám typu "nemá to cenu, stejně skončím na pracovním úřadu". Je-li právě teď naším prvořadým úsilím nalezení vhodného zaměstnání, nerozptylujme se jinými přáními.

Text: Věra Šourková

Zdroj: Časopis RITUALS