Průzkum potvrzuje, že nám záleží na sousedských vztazích a ani pandemie na tom nic nezměnila

29.07.2021

Značka Opavia v rámci programu Živá komunita, vyhlašovaným každoročně Nadací Via, vypracovala průzkum na téma sousedských vztahů. Dobré sousedské vztahy v místě, kde žijeme, by měly být samozřejmostí. Často to tak ale vůbec nebývá. Sousedy si nevybíráme a leckdy nám vztahy s nimi mohou přerůst přes hlavu. Průzkum však dokazuje, že se to naštěstí moc nestává, a že se snažíme se sousedy vycházet. Spokojeného bydlení se bez přátelských vztahů těžko dosahuje a mnohdy stačí k prolomení ledů a navázání kontaktu jen malý krok vstřícnosti. Odměnou je nám pocit sounáležitosti, který má vliv na naši náladu i zdraví.

Češi mají rádi své sousedy

Dobré nebo špatné sousedské vztahy evidentně nesouvisí s místem, kde bydlíme, věkem, pohlavím ani dosaženým vzděláním. Z výsledků vyplynulo, že zhruba třetina dotázaných má se svými sousedy osobní a velmi dobré vztahy. Existují i lidé, kteří své sousedy vůbec neznají, ale jsou to zanedbatelná 2 %. Zajímavé je, že zhruba polovina dotázaných se se svými sousedy zná zběžně, když se potkají, prohodí pár zdvořilostních frází. Téměř 90 % lidí si myslí, že je možné nějakým způsobem sousedské vztahy podpořit, a vnímá to jako pozitivní záležitost.

Vztahy jsou opravdu důležité

Účastníci průzkumu byli dotázáni, zda si myslí, že by existence společných prostor, jako je klubovna, vhodně zařízený dvorek nebo dětské hřiště, mohla podpořit sousedské vztahy. Zhruba polovina respondentů by tento nápad uvítala a až 77 % vnímá důležitost pozitivních sousedských vztahů na stejné úrovni jako dostupnost obchodů, kvalitních škol či blízkost sportovišť a přírody.

Ne všude je to stejné

Rozdíly se ukázaly i mezi jednotlivými regiony. V Praze má blízký a přátelský vztah se sousedy pouze 18 % lidí a oproti tomu Zlínský kraj vede s 57 %. Z historických zemí, tedy Čech, Moravy a Slezska, jsou na sebe nejvíce přátelští lidé na Moravě. Jednoduše se dá tedy říci, že větší město znamená větší anonymitu.

Pandemii navzdory

Průzkum měl zároveň prověřit, jak sousedské vztahy ovlivnila za uplynulý rok pandemie koronaviru. Možná bychom čekali, že se zhoršily, ale můžeme vidět, že někde se vztahy dokonce upevnily, obzvlášť v menších městech. Více než 50 % dotázaných nezpozorovalo výrazné změny, ale poznatky v druhé polovině byly velmi různorodé. Část lidí o sobě vzhledem k práci z domova a distančním výukám ví, ale celkově jsou více uzavření, nedůvěřiví a bojí se navštěvovat. Zejména lidé starších ročníků si udržují odstup a jsou často zcela izolovaní. V celkovém počtu dotázaných se ale objevilo celkem výrazné procento lidí, kteří drží více pospolu, jsou přátelštější, projevili vstřícnost a pocit sounáležitosti. Pomáhají s nákupy a vařením jídla, a to především starším lidem.

Živá komunita s Opavíí

Značka Opavia, která spadá do portfolia společnosti Mondelēz International, se rozhodla téma sousedských vztahů podpořit a započala spolupráci s nezávislou Nadací Via, která rozvíjí komunitní život v Česku. Nadace Via nabízí grantové programy a pomáhá lidem, kteří proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Hlavní ideou společného projektu pod hlavičkou programu Živá komunita je právě upozornění na důležitost kvalitních sousedských vztahů, interaktivního veřejného prostoru, společných aktivit a zodpovědného vztahu k okolní krajině. To všechno jsou totiž faktory, které ovlivňují život v daném místě a fungující místa tvoří spokojený celek. Opavia se rozhodla podpořit aktivitu lidí, kteří chtějí lokalitu, kde žijí, měnit k lepšímu. Ve spolupráci s Nadací Via každoročně zafinancuje 10-15 vybraných projektů a drobným dílem tak přispěje k rozkvětu místních komunit po celé zemi.

O průzkumu
Průzkum probíhal ve dnech 19. až 22. dubna 2021 a účastnilo se ho 525 respondentů ve věku 18-70 let. Byl realizován on-line formou pomocí nástroje Instant Research nezávislé výzkumné agentury Ipsos.