Půda, duše, společnost: o potřebě souladu lidstva se Zemí

11.09.2023

"Žijeme v dobrotivém vesmíru. Nejlaskavější je půda." To jsou slova mírového a ekologického aktivisty a bývalého džinistického mnicha Satiše Kumára. Najdeme je v knize Půda, duše, společnost. Cílem díla je zprostředkovat čtenáři představu možného uspořádání světa, které by stálo právě na těchto třech pilířích – tedy na respektu k planetě, práci na osobní harmonii a společné péči o lidské hodnoty.

Půda, duše a společnost je trojice ústředních prvků, které bychom podle autora měli mít na zřeteli při hledání nového, funkčnějšího přístupu k životu a společenskému uspořádání. On sám říká: "Trojice 'půda, duše, společnost' vyjadřuje třemi slovy skutečnost, že jsme všichni spřízněni, propojeni a závisíme jeden na druhém. Oslavuje celistvost a jednotu života v jeho nepřeberných podobách." Tedy tvoří jakousi novou svatou trojici pro naši dobu (a i tato je trojjediná). Jinými slovy: Svůj osud nemůžeme jednoduše oddělit od osudu naší planety ani od osudu společenství, v němž žijeme. Navzájem se totiž prolínáme a v konečném důsledku tvoříme jednotu.

Autor čtenáři přibližuje své vnímání dnešního světa, jeho potřeb i transformačního potenciálu – a to jak v oblasti společenského uspořádání, tak ve vztahu k přírodě. Nabízí alternativu k obvyklému způsobu vnímání těchto oblastí – nastiňuje nové paradigma, v jehož rámci jsou principy konkurence, růstu a moci, nahrazeny spoluprací, udržitelností a respektem. Své úvahy přitom opírá o zdroje, k nimiž patří Bhagavadgíta, dílo bengálského básníka Rabíndranátha Thákura, práci západního ekonoma E.F. Schumachera či myšlenky Mahátmy Gándhího. Právě od něj si ostatně vypůjčuje již legendární větu, kterou nás vyzývá, abychom do skládačky nové svaté trojice doplnili k půdě a společnosti i třetí dílek: sebe samé. Výzva zní: "Buďme sami tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě."

www.grada.cz