Restart jménem „rodičovská“

07.07.2021

Mateřská dovolená s sebou nese kromě radosti z miminka také řadu ztrát. Žena během ní často ztrácí kontakt s profesním životem, s řadou bezdětných přátel, ztrácí schopnost mluvit v rozvitých větách a používat cizí slova, postupně ztrácí po probdělých nocích také půvab a nezřídka i nervy. Přitom to ale může být ideální příležitost pro nalezení sebe sama. Jak na to?Nová zátěž v podobě neustávající péče o dítě vám odhalí tajemná zákoutí vašeho podvědomí, kde na vás číhají nastražené pasti, které si nesete z minulosti. Jak vypadají? Třeba touha po perfekcionismu. Žena si toho nabere tolik, že to jen těžko zvládá a je neustále nespokojená s výsledky. I přehnaná společenská aktivita může člověka pěkně vyšťavit. Společenské aktivity by pro vás měly být zdrojem radosti. Absence péče o vlastní tělo pod přesvědčením "nemám na sebe čas". A ze stejného důvodu i absence zálib nebo tvorby toho, co měla ráda. Velkým kamenem úrazu je i nesprávně vyjádřený hněv. Tomu často předcházejí nebo ho doprovází stížnosti. A s tím vším ještě pocit "nejsem dost dobrá" a "dělám všechny chyby, které jsem si říkala, že dělat nebudu".

Nejen ztráty, ale i nálezy

Mateřská pochopitelně nepředstavuje jen ztráty. Naopak! Vedle primárního důvodu, tedy že pečujete o nově narozeného človíčka, pomáháte mu postupně objevovat sebe sama i okolní svět, je to i období, v němž máte možnost dozvědět se i něco o sobě a nalézt cestu do hloubi vlastního nitra. "Mám pocit, že do doby, než jsem se ocitla na mateřské, můj život strašně rychle utíkal. Nějak jsem nikdy neměla čas na to se v klidu zastavit, rozhlédnout se a zhodnotit své možnosti, schopnosti a priority. Dlouho jsem netušila, jakou práci bych vlastně chtěla dělat. Také jsem nedokázala dost dobře zhodnotit, jaké jsou mé silné a slabé stránky. Střední školu jsem vybírala podle toho, kam šla moje nejlepší kamarádka. Vysokou pak podle toho, kam jsem měla nejvyšší reálnou šanci složit přijímací zkoušky. Podobné to pak bylo i s prvním zaměstnáním po škole. Nastoupila jsem tam, kde dali příležitost absolventovi VŠ bez větší adekvátní praxe, a byla jsem za to vděčná. Po dvou letech na této pozici jsem odešla na mateřskou. Ta pro mě byla, asi jako pro většinu novopečených matek, daleko víc fyzicky, psychicky i emocionálně náročná než veškerá předchozí období, která jsem strávila v práci a předtím studiem. Najednou jsem neměla žádný individuální volný čas, žádnou pracovní dobu od-do, žádnou pauzu na jídlo, sick days ani volno o víkendech a svátcích. Uvědomila jsem si ale, že přes tuto náročnost a nesmírnou zodpovědnost je to zároveň náplň mých dní, která mě v porovnání s veškerými lety předchozími zdaleka nejvíc naplňuje a zdaleka nejméně stresuje. Začala jsem objevovat, kdo vlastně jsem," svěřila se nám maminka dvou dětí paní Zlata.

Při pohledu na svoje spící dítě často přemýšlíme o smyslu života vůbec

Během mateřské člověk zažívá hodně perných chvilek a denní program je poměrně dost nabitý, ale zároveň vznikají i různá "hluchá místa", kdy třeba dítě přes den spí, a vy máte určitý čas volno, nebo v jiných případech, kdy je dítě vzhůru, ale vykonáváte s ním nějakou nenáročnou činnost, která vám umožňuje zároveň se věnovat různým myšlenkovým pochodům a hloubání. (Tedy pokud za sebou zrovna nemáte probdělou noc. To pak buď jen tupě civíte do prázdna nebo upadáte do kómatu.) A právě v těchto chvílích máte dostatek prostoru uvědomit si, že být matkou je to nejnáročnější, nejhůře placené, ale přesto nejlepší povolání. Že děláte něco smysluplného. I když je to občas ubíjející. Přesto péče o dítě a jeho výchova bezpochyby smysluplná je, stejně jako základní domácí práce - perete, abyste měli čisté oblečení, vaříte, abyste měli co jíst, uklízíte, abyste v noci nezažili bolestivé setkání bosé nohy a kostičky lega... Uvědomíte si, že hodě času trávíte s tím nejdůležitějším člověkem vašeho života. A časem vidíte i výsledky své práce. Když se dítě konečně naučí samo najíst, chodit na nočník nebo řekne "máma". A nakonec se naučíte v tom neustálém kolotoči a nevypočítatelných podmínkách plánovat a rozvrhovat úkoly podle sebe. Na rodičovské se velmi rychle naučíte určovat důležitost dílčích činností. Co je opravdu naléhavé a důležité, co počká. A toto je jedna ze základních dovedností dobrého time managementu. Získáte schopnost odsunout některé méně podstatné věci stranou a nedělat si těžkou hlavu s tím, že "by se měly udělat". Budete odolnější stresu. Budete klidněji zvládat emočně vypjatí situace, protože dítě vás zkrátka vytrénuje. Tyto dovednosti jsou pro spokojený život klíčové. Když v těch výše zmíněných chvílích hloubání poskládáte své poznatky dohromady, zjistíte, že dítě z vás dělá lepšího člověka. Ruku v ruce s tím by mělo stoupnout i vaše sebevědomí. Vždyť se podívejte, co všechno už jste zvládla?! Zvládáte se postarat o někoho, kdo je na vás 100% závislý a přitom se z něj stává samostatná bytost.

Dojde vám, že pečovat...

Někomu to trvá déle, někdo se k tomu ani propracovávat nemusí. Na rodičovské je vaším hlavním úkolem pečovat o své dítě. Dnem i nocí se staráte o jeho blaho, až vám nakonec jednoho dne dojde, že se musíte začít starat i o sebe, nebo se z toho brzy zblázníte a zůstane z vás troska. A protože vaše dítě potřebuje maminku, která je fit na těle i na duši, uděláte to nejen pro sebe, ale i pro ně. Zjistíte, že péče o sebe sama není luxus, který si nemůžete dovolit, ale nezbytnost. A to nejen, co se týče vašeho zevnějšku, kdy je na čase věnovat se vaší kondici, postavě, vlasům, nehtům, pleti..., ale i vašemu mentálnímu, psychickému, emočnímu a společenskému růstu. Mateřská je náročná pro vaši nervovou soustavu, a tak každodenní záležitostí by měla být i psychohygiena. Začnete toužit žít v souladu sama se sebou, naplňovat všechny oblasti svého života, které jsou pro vás důležité. Být vyrovnaná, abyste se necítila frustrovaná ani přetížená. Rodičovská vás naučí nehrát si za každou cenu na hrdinku, ale umět si říct o pomoc, když ji potřebujete. Začneme "být víc" lidmi a přijímat se i se svými nedostatky.

Mateřská jako možnost restartu kariéry

Možná máte ve svém okolí známé či kamarádky, které se v období mateřské dovolené rovněž určitým způsobem našly a začaly se realizovat - například začaly více vnímat vlastní tělo a od základů změnily způsob stravování, absolvovaly nějaký vzdělávací či rekvalifikační kurz, začaly se věnovat nějakému sportu nebo se třeba pustily do ručních prací či jiné kreativní techniky. Některé tuto novou dovednost dotáhly ještě dál a začaly v této oblasti dokonce podnikat. Během mateřské máte totiž také prostor zjistit, co vám jde, co vás baví, a co je pro vás důležité. Také samozřejmě objevíte i to, kde máte rezervy a na čem byste měla do budoucna zapracovat. A v neposlední řadě to, čemu se chcete v budoucnu vyhnout, vyvarovat a co vám prostě v životě nesedí. Když budete lépe poznávat, kdo jste, uděláte si jasno v tom, co je pro vás v životě důležité a díky tomu získáte i lepší sebevědomí. Tak ať se vám daří, ať už se rozhodnete vydat ve svém životě jakýmkoli směrem!

Text: Olga Strnadová