Rituály, živly a magické pomůcky

09.09.2022

To, že jsou rituály nedílnou součástí našeho života, již víme. To, že jsou rituály naší osobní volbou a je jen na nás, zda je chceme prožívat, víme také. To, že některé "rituály" děláme nevědomě, a tím se rituály stávají součástí našeho běžného života, víme také. Pro nás je důležité provádět rituál vědomě, s plnou pozorností a dodat tak tomu, co je předmětem rituálu plnou vážnost. Právě v té chvíli se rituál stane prožitkem, který nás provede zkušeností, a tu si pak odneseme do svého života.

Pojďme se společně zaměřit na to, co pro takový rituál potřebujeme a zda potřebujeme "něco" speciálního. K rituálu potřebujeme záměr a chuť. Chuť projít branou a prožít moment, kdy dosáhneme vrcholu poznání v daném okamžiku a z rituálu vystoupíme s novou zkušeností, prožitkem, poznáním, kvalitou či jen s velkým pocitem vděčnosti, že jsme mohli právě tento okamžik prožít.

Co můžeme udělat konkrétně?

Ve chvíli, kdy budu vítat nový den, ať už je to můj narozeninový den, první podzimní den, mohu sama se sebou jít na mé oblíbené místo nebo na místo, kde mám výhled na východ slunce, s klidem v srdci a mysli, naladěná na okamžik, který prožívám, přivítám první paprsky slunce a projdu zcela bez pomůcek rituálem "zrození". Obdobným způsobem mohu prožít zrození luny. Zjistím si vrcholný okamžik novoluní a jaký aspekt luna v daný okamžik symbolizuje. V krátké meditaci si prožiji to, co se mnou v danou chvíli rezonuje, jaká témata se mi otevírají. A právě takové rituály je dobré prožívat a vědomě začlenit do života.

Rituální předměty

Pro hlubší prožitek při rituálu mohu použít rituální předměty. Co to je rituální předmět? V podstatě každá "věc", kterou při rituálu použijeme. A opět pojďme od toho nejjednoduššího. Téměř pro každý rituál můžeme použít 4 základní prvky, živly, elementy - zemi, vodu, oheň, vzduch. Živly, které zrcadlí celý svět a zároveň jsou obrazem i nás samých. Země jsou naše kosti, to pevné v nás, voda tvoří 60 % našeho těla, bez vzduchu bychom nemohli dýchat a žít a oheň potřebujeme k tomu, abychom tvořili, radovali se, milovali, dávali životu jiskru a vášeň.

Pro rituál propojení se s živly můžeme zvolit zástupce jednotlivých elementů a přiřadit jim směry - světové strany. To, jakou světovou stranu zastupuje který živel, můžeme dohledat v různých tradicích a duchovních směrech. Doporučuji, ať si každý vybere tu variantu, která mu vyhovuje a je blízká jeho zaměření, přesvědčení, kultuře. Mně je blízká druidská tradice.

Východ symbolizuje vzduch, čerstvý vítr, nové myšlenky, nápady, inspiraci. Vzduch při rituálu může symbolizovat pírko, které najdeme, magická hůlka, meč (v tarotu je meč symbolem vzduchu, podobnost není náhodná), kadidelnice, kouř například z vonných tyček, žlutá nebo modrá barva.

Jih symbolizuje oheň. Oheň, který spálí staré a nepotřebné, přetaví stará přesvědčení v nové myšlenky a připraví čistý prostor pro další činnost. Jih je světová strana nejvíc ovlivňovaná sluncem, dárcem života. Oheň symbolizuje červená barva, svíčky, košťata, hole.

Západní stranu spojuje druidská tradice s vodou a modrou barvou. Symbolem jsou poháry, mušle, kotlík, miska s vodou. Voda omyje a vyléčí vše, co je potřeba zahojit a připravit k novému růstu.

Sever je spojován se zemí, hnědou nebo zelenou barvou, symbolem jsou pentakly, kameny, sůl, semena, obilí, kosti. Země je to místo, odkud jsme vzešli a kam se navrátíme, místo, kam sázíme semínka, abychom sklidili úrodu. Zem je připravená pro nové myšlenky a tím se kruh světových stran a propojení živlů uzavírá a zároveň otevírá novému.

Propojování živlů na dalších úrovních

Propojili jsme živly na fyzické úrovni a stejně tak si můžeme projít rituálem propojení živlů na jemnohmotné úrovni. Připravíme si bezpečné místo, zvolíme předměty, které daný element zastupují, propojíme se s podstatou elementu a procítíme si všechny jeho kvality, od těch jemných, tvořivých, příjemných, až po ty bouřlivé, zničující. Vžijeme se do elementu v rámci meditace. Tento prožitek je pro začátečníky dobré prožívat postupně. Seznamovat se s daným prvkem, hledat jeho kvality, všímat si jeho projevů ve svém okolí a ve svém životě, vnímat, jak vnější projevy jednotlivých živlů, tak i jednotlivé elementy ve svém těle. Vcítění se do jednotlivých elementů je velmi mocný zážitek. Finálním krokem pak může být sloučení všech čtyř živlů ve svém středu a propojení se do páté kvality - éteru, který živly sjednotí a uvede do harmonie. Tento rituál si můžeme rozložit do několika kroků, a i časové období pro provádění může být delší. Rituál můžeme prožívat sami, nebo se spojit se skupinou přátel a sdílet společně zážitky, pocity, emoce a vzájemně se obohatit o vjemy.

Další inspirace

Pro rituály obecně můžeme používat i další předměty, které volíme tak, aby dokreslovali atmosféru. Pro mne je nedílnou součástí rituálu svíčka. Při výběru svíček mne zajímá tvar, barva. Svíčky si popisuji symboly, vhodné jsou runy, ogham, symbol trojjediné bohyně, nebo svíčku popíšu podle toho, jaký rituál provádím. Na některé rituály si svíčky vyrábím sama se záměrem pro danou příležitost, případně do svíčky zaliji kamínky, křišťály nebo bylinky. Atmosféru ženských rituálů dokreslí květiny, sušené lísky růží, bylinky ve svazcích, nebo bylinkové čaje. Samostatným tématem pro rituály mohou být kamínky, minerály, magické symboly a texty.

Důležité je rituál žít a prožívat. Návody a informace si najdeme vždy. Vezměme si tu inspiraci, která nás zaujme, a udělejme si svůj rituál, sdílejme ho, inspirujme a nechme se inspirovat k dalším krokům.

Text: Zdena Živa

Zdroj: Časopis Rituals, cesta životem