Rok 2022 z pohledu numerologie

01.01.2022

Rok 2022 je plný po harmonii ,lásce a přijetí toužících dvojek a nachází se pod vládou č.6 (součet roku).Jak dvojky tak šestka jsou čísla "ženská", citlivá a intuitivní a "vztahová" .

V průběhu roku, který se nachází pod "vlivem" čísla 6 můžeme rozvíjet tvůrčí inspiraci, přijímáme zodpovědnost za své blízké, za své vztahy a za rodinu. Nyní je důležité dát do harmonie a rovnováhy partnerské, rodinné a mezilidské vztahy včetně toho nejdůležitějšího jímž je vztah k sobě sama. Pokud nemáme láskyplný a oceňující vztah k sobě sama, ostatní naše vztahy jsou tímto deficitem poznamenány. Když si nevěříme, nevěříme ve své vlastní schopnosti, když nevěříme v to, že jsme jedineční, tak neustále hledáme potvrzení zvenku a jsme závislí na ocenění, které nám dávají druzí. Tím své blízké samozřejmě přetěžujeme a naše vztahy se dostávají do nerovnováhy a my sami můžeme být na druhých emocionálně závislí - a jakákoli závislost je nezdravá. To nejdůležitější co v tomto roce máme udělat je naladit se na sebe sama, na svou intuici, na své nitro a naslouchat mu. To, co si naše nitro, naše Duše žádá máme plnit, protože to je "živá voda" našeho života. Jen my sami niterně víme co je pro nás důležité, životadárné, pravdivé a zdravé. Nyní přichází čas odvrátit svou pozornost od toho, co nám radí, doporučuje či dokonce přikazuje vnější svět a konečně začít poslouchat to, co nám radí naše intuice, naše nitro a naše instinkty.

Rok 2022 je rokem léčení , přijímání a rozvíjení ženského principu. Ženy mohou plně přijmout a rozvíjet své ženství, uvědomit si , že každá žena je krásná svým vlastním, originálním způsobem a nepotřebuje žádné umělé úpravy - krása, která pramení zevnitř se odráží na kráse vnější. Ženy si mohou uvědomit, že skrze laskavost, láskyplnost, skrze harmonii mohou dosáhnout daleko více, než skrze razantní, bojovné, panovačné a "mužské" chování a jednání. Muži toto chování jistě ocení a snadněji se naladí na své "mužství" a rádi a dobrovolně ženám pomohou dosáhnout toho, po čem ony touží. Muži se nyní mohou naladit na svou ženskou emocionální část osobnosti a dovolit si otevřeně vyjadřovat to, co cítí, po čem touží a čeho se obávají aniž by tím něco ztratili ze své mužnosti.

Rok 2022 je vyloženě vztahový a my si máme uvědomit že potřebujeme ve své životě druhé lidi, že potřebujeme mít harmonické, láskyplné vztahy ať již přátelské či partnerské. V tomto roce může mnoho nových vztahů vzniknout, mnoho partnerů se může rozhodnout sezdat se, založit rodinu -v tomto roce se může rodit opravdu mnoho miminek. Vztahy, které nejsou funkční, které jsou toxické či v nerovnováze naopak mohou zaniknout. Jak číslo 6 tak číslo 2 potřebují ve svém životě harmonii a cokoli co naši harmonii narušuje by mělo z našeho života odejít.

Odvrácenou stranou dvojek i šestky je nerozhodnost a lpění na jistotě, které nám přináší to, na co jsme zvyklí, vztah a přijetí druhých, i když daný vztah nemusí být funkční a ocenění druhých falešné. Pokud se toto neodvážíme změnit, pokud se nedokážeme rozhodnout (naslouchat tomu co nám radí naše intuice , zdravý instinkt a pud sebezáchovy) tak to pro nás v tomto roce může být vyloženě náročné a může to ohrozit jak naši psychiku tak naše fyzické zdraví

Během tohoto roku nám bude pomáhat když budeme naslouchat a rozvíjet svou intuici, vyjadřovat své city, obklopovat se blízkými, spolupracovat s druhými, rozvíjet svou tvůrčí stránku osobnosti, když se naladíme na sebe sama a své potřeby, když budeme vnímat krásu ,umění, přírodu, když budeme pěstovat vše, co nás "dostává" do harmonie, pomáhá laskavost k sobě sama a k druhým, když vyjádříme svou lásku druhým a také od nich lásku přijímáme

Šestá karta velké arkány Tarotu je karta pod názvem "Milenci" -tato karta opět naznačuje důležitost vztahů v tomto roce. Milenci (či Zamilovaní) jsou však také o potřebě učinit důležité rozhodnutí- tato rozhodnutí se mohou týkat samozřejmě vztahů ,ale také toho, co je pro nás zdravé, důležité a podpůrné a co nikoli. Rozhodnutí jakou životní cestou půjdu, čemu budu věnovat svou pozornost, čemu budu věřit. Čemu ve svém životě řeknu ANO a čemu řeknu jednoznačné NE. Je to o nastavení si zdravých hranic, a přijetí sebe sama, o uvědomění si, že já jsem ta nejdůležitější osoba ve svém vlastní životě a nikdo jiný nemá právo ani moc můj život řídit. Stínová stránka Milenců je citová manipulace a závislost - tyto nezdravé struktury a vzorce chování bychom měli za svého života jednou provždy odstranit.

Šestka nachází pocit bezpečí také ve finanční a materiální zajištěnosti, proto bychom si v tomto roce měli dát do pořádku své finance a zacházet s nimi s rozvahou.

Každý z nás bude rok 2022 prožívat nejen pod vibracemi roku jako takového, ale také pod vibrací tzv. osobního čísla roku - to zjistíme, když sečteme náš vlastní den a měsíc narození plus rok 2022. V den narozenin se toto číslo začíná aktivovat a trvá do následujících narozenin. Když jsme se například narodili 1.5.1965 tak sečteme den a měsíce narození tedy 1 + 5 a rok 2022 -výsledné číslo osobního roku je č.3.

Milí přátelé přeji Vám co nejharmoničtější rok 2022 plný lásky, sebelásky, krásy, zdraví a svobody. Toto všeho dosáhneme, když budeme naslouchat sobě sama a půjdeme cestou, kterou nás povede naše vlastní intuice

Astrolog Věra Šourková

Časopis Rituals, cesta životem