Rok 2023 - Rok Vodního Zajíce

13.01.2023

Čínský Nový rok pod vládou Vodního Zajíce začíná 22.1.2023 a skončí 9.2.2024. Rok Vodního Zajíce by měl být rokem , v němž by se válečné konflikty měli zklidnit, rokem, v němž budeme mít prostor k vnitřní práci, ke zhodnocení vlastních cílů, nabytí vnitřní rovnováhy, můžeme si dělat plány do budoucna, léčit se , zdokonalovat se a věnovat se osobnímu rozvoji. Dařit by se mělo v umělecké oblasti - Zajíc je kreativní a umělecké znamení.

Důležitý je také duchovní vývoj a budování vnitřní harmonie. Harmonii bychom také vědomě měli pěstovat nejen uvnitř sebe, ale také ve svém domově - to je základ, který nás "ponese". Důležité je vědomě se obklopit pozitivními lidmi, a pečlivě a vědomě si vybírat informace, kterým budeme věnovat svou pozornost.
Můžeme se věnovat léčení starých traumat a zranění a tak se od nich odpoutat jednou provždy. Na povrch vědomí mohou vyplavat různé obavy a strachy - díky tomu se jich také můžeme zbavit. Důležité je příliš dlouho nesetrvávat v melancholickém rozpoložení a udržet si pozitivní náhled na život. K tomuto nám mohou dopomoci přátelé a pozitivně naladění lidé - Zajíc je společenské znamení a potřebuje být obklopen lidmi. Posuny a vývoj lze očekávat i v oblasti partnerských vztahů - Zajíc podporuje stabilní, dlouhodobé partnerské vazby. Zajíc má bohatou fantazii a občas má tendence unikat před realitou - důležité je dobře se ukotvit ve fyzické realitě, ale nechat si prostor pro sny - pokud budeme důvěřovat svým snům a naučíme se příliš "netlačit na pilu" - tak jednoho dne (až nastane ten správný čas) můžeme zjistit, že se ze snu stala realita

Čínská astrologie se liší od západní astrologie- nepracuje se s planetami. Velice jsou zde důležité Prvky (Živly) - Každé Zvíře zvěrokruhu má svůj Prvek a každý kalendářní rok také.

Voda je uznávána jako nejmocnější element, protože může obeplout každou překážku, aniž by ztratila něco ze své podstaty. Voda dokáže po nějakém čase podemlít i nejtvrdší skálu. Vodními vlastnostmi jsou : citlivost, schopnost reflexe, vyznání, působivost, láska k životu a sexuální založení. Vodní typy osobností jsou sociálně vnímavé a mají vztah k rodinnému životu. Jejich dar získávat druhé vychází více z jejich receptivnosti než z vědomého úsilí. Emocí, která je spojen s prvkem vody je strach. K dalším pak patří nerozhodnost, nejistota a váhání. Ti, kteří se narodili ve vodním roce by se neměli nechat spoutávat strachem a měli by se naučit ponechávat volný průchod své tvořivosti. Výzvou pro tyto typy lidí je naučit se čelit strachu a aktivněji se spolupodílet na utváření svého života. Prvku Vody v oblasti fyzického těla odpovídají ledviny a močový měchýř. Tato znamení mají vrozenou dispozici k onemocněním močových cest, zánětu močového měchýře (ženy) a potížemi s prostatou (muži). Citlivé orgány tedy jsou ledviny, močové cesty a močový měchýř, uši, oči, kosti, kostní dřeň, (vizitka nemoci kosti, vstup nemoci kříž). Tento živel dává značnou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit jiné, přesvědčivost, schopnost komunikace, vychytralost, hluboké myšlení, zdrženlivost ,ale i pasivitu a přílišnou smířlivost. Tichým, zato neúnavným úsilím dovede ohladit i ten nejtvrdší odpor
Zajíc je v některých textech je uváděn jako Králík, občas i Kočka, nicméně Zajíc je nejpřesnějším předobrazem uváděných vlastností. Pohyb milující stvoření je velmi závislé na své noře. Při její ochraně se stává nejstatečnějším Zvířetem zvěrokruhu, ač se jinak rychle poleká a uteče. Zajíc je v Číně symbolem štěstí a dlouhověkosti a lidé narozeni v tomto znamení mají talent šířit radost a pohodu. Mají smysl pro humor a často umělecké nadání, a silnou intuici. Svá trápení dovedně skrývají a nedopustí, aby někdo nahlédl do jejich zraněné duše. Neradi čelí nesnázím přímo. Zajíci milují své pohodlí, dobré jídlo a pití, ale ničí je pohled na trápení druhých. Dovedou účinně pomáhat, ale nesnaží se při tom oddělit mazané od potřebných, takže se stávají obětí podvodníků. Umí dobře vydělávat peníze. Zajíci milují sex.

Vodní Šedý Zajíc- (1903,1963, 2023) - je extrémně citlivý , empatický a bezbranný vůči všem negativním a nepříznivým vlivům. Měl by se vyhnout agresivním lidem a konkurentům a snažit se nalézt v době harmonii a mír. V duchovním kontextu je ideálním útočištěm Šedého Zajíce klášter či jiné místo pokoje. Tato osobnost do sebe potřebuje natahovat duchovní vibrace a ne agresi. Je inteligentní a pečlivě si vybírá své společníky. Ti jej potom udržují na správné cestě. Měl by se naučit myslet i na sebe nejen na druhé.

Astrolog Věra Šourková
zdroj: Jean Tang Taoistická astrologie (příručka skutečné čínské tradice)