Rozdílnost jedinců narozených do roku 1999 a po roce 2000 z pohledu numerologie

23.04.2024

S novým tisíciletím přišly nové energie a také něco, s čím pravděpodobně nikdo dopředu nepočítal. Jedinci narození po roce 2000 jsou prostě jiní. Na rozdíl od lidí narozených do roku 1999 mají naprosto odlišné vnímání a jinou hodnotovou škálu. Jsou družní a potřebují být ve spojení s ostatními.

Jedním z vodítek, jak lépe chápat odlišnosti jedinců 20. století a 3. tisíciletí, může být i numerologie a význam čísel, ze kterých tyto odlišnosti vycházejí. Pojďme se tedy podívat na charakteristiku čísel 1 a 9, která charakterizují jedince narozené ve 20. století a čísel 2 a 0, která mění dobu od roku 2000. Resp. energie nového tisíciletí se začaly projevovat již na konci 20. století, od 90. let.

Jednička

Číslo jedna má ostrý tvar připomínající polovinu šipky. Tomu odpovídaly i energie minulého století, byly ostré. Zároveň patří jednička mezi lichá čísla a ta charakterizují mužskou energii.

Když se podíváme na energie, které se pojí s číslem jedna, nebude tam chybět egoismus a s ním spojená rozhodnost, ambice, perfekcionismus, ctižádostivost, silná vůle, přísnost a panovačnost. Jedničky jsou často egocentrické, tvrdohlavé, netolerantní, patří k nim i tvrdá dřina a kontrola nad ostatními. Je pro ně obtížné dát najevo svoje pocity. Jedničky zároveň odmítají rady, nejsou flexibilní a odpor snášejí s velkou nelibostí. Jsou přesvědčené o sobě a o správnosti svého názoru. S číslem jedna se pojí i izolovanost a samota.

Devítka

Devítka je číslem analýzy, ale také číslem duchovním symbolizujícím proměnu. Od roku 1900 změnil svět svůj myšlenkový směr. Ještě nikdy lidstvo neprošlo tak razantní fází, která byla svým stále rychlejším, lepším a vyšším vývojem tak znepokojující, jako v době od roku 1900 do dneška.

Dvojka

Na rozdíl od ostrosti čísla jedna je dvojka symbolem mírnosti, trpělivosti, klidu, citlivosti a ohleduplnosti. Její zaoblené tvary napovídají, že s číslem dva se pojí energie lásky, přátelství, taktu a dobrosrdečnosti. Vždyť dvojka svým tvarem připomíná polovinu srdce nebo labutí krk. A víme, že labutě vždy žijí ve dvojici. Dvojka myslí jako "MY", a nikoli jako "JÁ". Dvojka má potřebu být v týmu, má schopnost vcítit se do druhých. Je senzitivní, intuitivní, chápavá, ohleduplná a diplomatická. Projevuje se ochota pomáhat a přizpůsobit se. Pocity jsou pro dvojku velkým tématem.

Vnitřní síla dvojky není zdaleka tak silná jako u jedničky, dá se říci, že je nevýrazná. Navíc je číslem sudým a ta vyjadřují ženskou energii.

Nula

Číslo nula znamená proměnu, pomáhá hledět dopředu a přináší možnosti pro duchovní růst. Nula je citlivá, sdílná a jednotící.

Rozdíly mezi generacemi X – Y – Z jsou značné

Pokud se začteme do charakteristik těchto čísel, pak bychom měli snadněji chápat rozdílnost jednotlivých generací označovaných jako Generace X (narození přibližně v letech 1965–1980), Generace Y (narození přibližně v letech 1981-1994), Generace Z (narození přibližně od roku 1995 do roku 2010). Generaci Z se také někdy říká Generace sněhových vloček. A to proto, že tito jedinci mají zvýšenou citlivost, jsou emocionálně méně stabilní, jsou zaměřeni na sebe a jsou přesvědčeni o své výjimečnosti. Generace Z je již ovlivněna energiemi 3. tisíciletí. Jedinci, zejména muži narození v poslední dekádě 20. století, jsou jiní a výrazně se odlišují od ostatních. Za zmínku stojí i to, že rodiče dětí narozených v 90. letech začali měnit přístup ke svým dětem, výchovu i způsob trávení volného času. A to v souvislosti se změnami, které přišly po roce 1989 a přinesly nové možnosti způsobu života obecně.

Družnost i potřeba citu

Lidé narození po roce 2000 nemají již takovou potřebu se prosazovat, pracují pro ostatní, mají slabé ego, nesoutěží, nejsou malicherní a nezatěžují se maličkostmi. Mají jiný vztah k majetku, nechtějí se k majetku poutat. Mění se i vztah k práci. Mají tendenci všechny a všechno obejmout a chránit. Jedinci narození do roku 1999 mají pouze jedno životní číslo. Ti, kteří se narodili po roce 2000, již mají 3 životní čísla. Tito lidé jsou citlivější. Když nedostanou dost citu od rodičů, začnou jej velmi brzy hledat jinde. Jedinci narození ve 3. tisíciletí jsou družní a neumí být bez spojení s ostatními. Mají potřebu sdílet. K tomu hojně využívají sociální sítě. A právě tento druh komunikace vytváří anonymní prostředí a teenageři i děti jsou přes sociální sítě snadno zneužitelní. Rodiče mají pouze omezenou možnost kontroly. To, co jedinci narození po roce 2000 potřebují, je podpora, důvěra a láska a netlačit na ně. Potřebují si sami zvolit. Na druhou stranu potřebují vést k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Což je náročné pro rodiče, pro učitele a pro okolí. To, co mnoho dětí v současné době trápí, je nedostatek společně tráveného času s rodiči. Např. při sledování televize, povídání si. Rodiče jsou hodně vytíženi prací a starostí o domácnost. Děti též postrádají dostatek času jen tak, pro sebe. Bez plánů, bez kroužků, bez povinností. Alarmující je i narůstající počet případů sebepoškozování a zároveň snížení věkové hranice sebepoškozování. Příčin je několik a je možné je hledat v současné hektické a rychlé době. V době, kdy mnohé věci již nejsou tabu, ale srovnat se s tím je pro současné děti a teenagery očividně náročné. A tak přeji všem, aby "jedničkoví" rodiče a ostatní nacházeli cesty k porozumění "dvojkovým" dětem a teenagerům a obráceně. Oni jsou totiž naše budoucnost. A svým chováním a příkladem již nyní spoluvytváříme naši i jejich budoucnost.

Text: Jana Drahotová, Foto: Adobe Stock