Sedm etap silného manželství

10.06.2021

Manželství a jedno slovo, tisíce názorů, nespočet příběhů. A každý je jiný! Někteří mohou říci, že být spolu je pro ně tou nejšťastnější věcí, zatímco jiní to považují za "břemeno života". Nese v sobě toto slovo vůbec něco společného v životech miliard lidí?

Ať už jsou okolnosti jakékoliv, každý pár si během manželství projde určitými fázemi. Manželství není celý život šťastné. Být spolu v nemoci a ve zdraví, v časech příznivých i těžkých... To je ten slib, který si lidé na začátku dávají a který přesně vypráví o tom, jaké manželství doopravdy je. Manželský svazek je cesta, kde objevujeme našeho partnera a objevujeme způsob, jak společně žít, milovat se, pomáhat si, odhalovat svoje i jeho stinné stránky. Odborníci na vztahy, terapeuti, psychologové a další moudré hlavy rozdělují sedm hlavních fází, kterými manželství

prochází. Pokud si ujasníte, kde se nacházíte, můžete se současně alespoň teoreticky připravit na to, co vás čeká dál. Ve které fázi jste zrovna teď?

1. Vášnivá láska

První etapa je naplněna intenzivním románkem a vášnivou láskou. Tato fáze je naplněná jak fyzicky, tak emocionálně. Ale vše se děje tak nějak samo, bez našeho většího úsilí. V této fázi vidíte na partnerovi jen to dobré. Sex je na vrcholu seznamu. Jde to silná a významná etapa každého vztahu. Zahrnuje bláznivé zamilování, kdy si člověk užívá prosté přítomnosti a fyzických aspektů lásky. Plnění mimořádných slibů se nezdá být iracionální ani pošetilé. Tato fáze je pro dlouhodobé manželství základním kamenem.

2. Vymezování

Toto je fáze, kdy se zdá, že prvotní zamilování zmizelo. Uvědomujete si, že některé zvyky vašeho partnera
vás začínají otravovat. Vznikají první vážné konflikty, protože se vám navzájem některé věci nelíbí.
Mnoho párů se začíná hádat a bojovat o svoji pozici ve vztahu. Je to náročný stav, kdy se ti dva musí za
každých okolností vzájemně přijímat. Oba z partnerů musí mít úctu a respekt každý sám k sobě i druhému,
jedině tak společně problémy vyřeší. Tato etapa tvoří pevné pilíře vašeho vztahu do budoucna.

3. Vzdorování

První krize, kdy páru začne něco chybět. Přichází nespokojenost. Můžete být nespokojená sama se sebou,
s partnerem, říkáte si: "Je tohle život, který jsem chtěla?!" Jedná se o velmi těžké období, kterým si
musí pár projít. "Já mám pravdu a ty se mýlíš," je to, co často říkáte i slyšíte. V této fázi si partneři myslí,
že by možná bylo lepší, kdyby byl každý sám, než aby byli spolu. Pokud je toto vaše současná fáze, přijměte
ji. Partnerské bitvy jsou součástí života, poučte se z nich a jděte dál. Bude lépe!

4. Kooperace

Už víte, že věci časem ztrácejí svůj lesk. Vy jako pár potřebuje najít nové věci, do kterých je možné investovat.
Hledejte štěstí v malých věcech, jako například pomáhat si navzájem v nejjednodušších úkolech nebo
navzájem plánovat věci. V této fázi většina párů začíná být zodpovědnější. Nákup nového domu a děti jsou
možné pouze tehdy, když pár spolupracuje v každém aspektu. Pracujete tvrdě a dáváte ze sebe maximum
jeden pro druhého a pro vaše děti. Cítíte, že jste se nějak sladili, naběhli jste do rodinného života, spolupracujete, "něco" vám roste pod rukama.

5. Druhé sblížení

Jedná se o fázi, kdy se pár začne milovat znovu v novém světle. Víte, co od druhého můžete očekávat.
Stali jste se skvělými přáteli. Když se na sebe podíváte, máte vedle sebe parťáka do života a být s ním vám
dává smysl. Je to období míru a štěstí. Do této fáze se páry dostávají obvykle kolem čtyřiceti let věku.
Krize středního věku ale bude brzy klepat na dveře a s věkem se začnou objevovat nové výzvy. Proto musíte
znovu definovat svou společnou budoucnost.

6. Nový život

Když na dortu sfoukáváte padesát svíček, dříve nebo později se objeví nová frustrace. Přicházejí události,
které mění život. Potýkáte se s novými životními výzvami. S touto fází se dá nejlépe vyrovnat, když budete fungovat jako tým. Lidé mají pocit, že konečně zase mnohou žít po svém. Často se rozvádějí, ale pro spokojené stáří se vyplatí tuto druhou krizi překonat. Pravděpodobně nikdo už vás nebude znát lépe, s nikým už toho tolik nevybudujete než s člověkem, se kterým jste žili doposud. V této fázi na to pamatujte.

7. Zkompletování

Hlavní problematikou této fáze je "čas". Dosažení této etapy značí obrovskou vzájemnou lásku a podporu.
Vaše srdce se už navždy stala jedním. Je to fáze, ve které se stáváte opět tím mladým párem, jež se
do sebe zamiloval. Toto období je plné smíchu, sdílení úspěchů života a užívání si znovu se svými dětmi
a možná už i s vnoučaty.

Jak toho dosáhnout?

Jaké jsou aspekty spokojeného a dlouhodobého manželství? Výzkumy týkající se oblasti manželství jsou zaměřeny především na identifikování faktorů, které přispívají k nespokojenému manželství. Jen málo z nich zkoumá důvody, proč je manželství dlouhodobě spokojené, nebo také jakými způsoby je možné takového manželství dosáhnout. Přesto se jeden takový rozsáhlý experiment uskutečnil v USA v osmdesátých a devadesátých letech. Výsledky ukázaly, že na spokojenost v manželství neměl vliv počet dětí, věk manželů či společné roky strávené v manželství. Na základě tohoto výzkumu odborníci identifikovali pět faktorů, které se zdají být významné pro manželskou spokojenost, a tedy i jeho stabilitu. Které to jsou?

Omezování konfliktů

Páry uváděly, že nejvíce konfliktů mezi nimi vznikalo v období, které bylo spojeno s výchovou dětí. Neschopnost adekvátně řešit závažné problémy spojené s výchovou dětí narušují spokojenost, a to zvláště tehdy, pokud negativní interakce mezi manželi přetrvávají ještě v období takzvaného "opuštěného hnízda". Po odchodu dětí z domu nebo v období důchodu manželé opět zůstávají sami a najednou přestanou mít proč se hádat, ale také, co si říct. Páry uváděly, že otevřené a přímé řešení konfliktů významně přispělo k větší spokojenosti v manželství a překonání krizí.

Společné rozhodování

Dalším důležitým kritériem je, aby se míra vzájemnosti v rozhodování v průběhu manželství stále zvyšovala. V průběhu prvních let manželství jsou pravomoci rozdělené dle genderových rolí. Výjimku tvoří děti, o kterých manželé většinou rozhodují společně. Ovšem po odchodu dětí z domova je důležité, aby i nadále docházelo k vzájemnosti během rozhodování i plánování, a to především co se týče finančních záležitostí, společných přátel a volnočasových aktivit.

Důvěra, respekt, porozumění, rovnost

Právě snoubení těchto faktorů se ve studii ukázalo jako klíčové pro spokojenost v manželském soužití. Harmonické páry jsou podle všeho více pragmatické. Neočekávají, že jejich manželství bude dokonalé. Orientují se spíše na pozitivní stránku jejich manželství, na to, jak se přizpůsobit jeden druhému. Snaží se přijmout rozdíly a užívat si vztah, než aby energii vkládali do řešení konfliktů. Manželé, kteří vykazovali větší spokojenost, k sobě byli otevřenější, ale i taktní, jejich komunikace byla přátelská a spíše expresivní. Taktéž neexistovala "zakázaná" témata, o kterých se nemluví.

Psychická a sexuální intimita

Otevřenost a upřímnost v pocitech fyzických tak i psychických. Přestože fyzická intimita je velmi důležitá, pro manželskou spokojenost zdá se být důležitější spíše intimita psychická. Ta roste v průběhu času, a to především v závislosti na překonávání nejrůznějších obtížných situací, které život přináší. Naopak u nespokojených manželství intimita chybí.

Adaptabilita

Významnou schopností spokojených manželství se ukázala i schopnost přizpůsobit se změnám a zároveň
z nich čerpat. Dlouhodobá a úspěšná manželství nevnímají změny jako něco destruktivního, co narušuje
homogenitu jejich svazku, ale spíše jako jistou výzvu, něco, co je zapotřebí vyřešit společně a nevzdávat se.