Silová zvířata

06.04.2021

Silové zvíře symbolizuje divoký a nezkrotný aspekt našeho bytí. Aspekt, který nemá šéfa, není zasnoubený s žádným dlouhým seznamem, je volný jako vítr. Silové zvíře představuje naši nespoutanou duši, tu část našeho já, kterou moderní svět neskolil. Zvíře, v angličtině animal, vychází ze stejného kořene jako anima, latinský výraz pro duši, dech, životní sílu.

Carl Gustav Jung používal výraz anima, když odkazoval k ženskému principu. Zvíře je tak vyjádřením ženského aspektu v duši světa. Pro naše předky, pro lidi paleolitického období byla zvířata posvátná. V současném západním světě jsou posvátní jenom domácí mazlíčci, a my jíme maso ze zvířat chovaných za nelidských podmínek a vražděných na jatkách, které se pak zabalí do potravinové fólie a pošle do supermarketů. Lidstvo má však kolektivní paměť našeho spojení se zvířaty, a to je vidět např. v původní americké kultuře, kde je příbuznost založená na klanech pojmenovaných podle svých totemů: vlk, medvěd, chřestýš a podobně. Ale ti z nás, kteří žijí mimo kmenové kultury, jsou povětšinou odpojení od matky země a jejích období a stvoření a mají jen malý vztah k jakýmkoli silovým zvířatům.

Jak se spojit se svým silovým zvířetem?

Když se spojíte se silovým zvířetem, v konečném důsledku se spojujete s psýché neboli duší přírody. Během hledání vize vyzvete zvíře, aby k vám přišlo a naučilo vás své dovednosti. Když se setkáte poprvé se zvířetem ducha, možná nemáte ani tušení, proč k vám toto konkrétní zvíře přišlo. Jen přijměte jeho přítomnost a vzpomeňte, že toto silové zvíře je vyslancem ducha a přišlo vás odvést k dalšímu kroku vašeho vývoje. Silová zvířata jsou ochránci a učitelé. Se svým silovým zvířetem můžete navázat dialog - nejdříve se zeptáte "Kdo jsi?" Pak vyslechnete odpověď a zapíšete si, co zvíře řeklo. Pak můžete v dialogu pokračovat - "Co jsi mě přišlo naučit?" Atd.

Co mohu ze spojení se silovým zvířetem získat?

Když během hledání vize získáte silové zvíře, přijímáte do svého života vlastnosti, které představuje. Skrze toto zvíře můžete zkoumat nové nuance svého já. Můžete vztah s tímto silovým zvířetem posílit tím, že je ztělesníte - tak, že si představíte, že se díváte očima řekněme jaguára a pohybujete se s grácií gazely. Věnujte čas rozhovoru se svým zvířetem, kdykoli jen můžete. Ať vás naučí, jak se jemně pohybovat po zemi a jak vidět věci, které nejsou lidským očím zřejmé. Vaše moc probouzí vaše zvířecí instinkty, které vám mohou pomoci v jakékoli situaci. Nejsou to primitivní, predátorské, sobecké instinkty přežití, ale spíše takové, které s sebou nesou empatii k ostatním tvorům a umožňují vám žít v rovnováze s celou přírodou. Kontaktovat své silové zvíře můžete skrze meditaci, aktivní imaginaci či k vám může přijít ve snu.

Orel

Orel jakožto silové zvíře k nám většinou přichází pro to, aby nám pomohl povznést se nad pozemské záležitosti a získat jasný náhled. Umožňuje překonání světského vnímání nejhlubší pravdy skrývající se v situacích, které prožíváme. Pomáhá nám vidět náš život v širším kontextu, umožňuje nám činit rozhodnutí a zmapovat své cíle jasně a objektivně. Přináší cestu k obnově a omlazení, přináší smysl pro realitu a odvahu vidět do ní. Umožňuje vstoupit na nové území, odtrhnout se od každodenních starostí a povinností a uchopit jemné myšlenky. Zlepšuje duchovní a tvořivé vize. Podporuje otevírání se "velkému duchu" a tvořivé inspiraci. Pomáhá nám spojit se s velkým duchem, spojit se s vyšším já a božím vedením. Učí nás důvěřovat našemu vyššímu já. Naše vyšší já nám vždy dává jasnou a pozitivní podporu, zatímco naše ego k nám může promlouvat negativně či se nás bude snažit zastrašit. Proto bychom měli dávat bedlivý pozor, odkud přicházejí naše myšlenky.

Medvěd

Medvěd nás propojuje s nejhlubšími kořeny našich předků. Umožňuje být v kontaktu s prvotní matkou, velkou bohyní, která nás bude bránit před veškerým nebezpečím. Učí nás důvěřovat vlastní intuici, instinktu a síle. Učí nás, že se staneme mocnými bytostmi, když propojíme primární sílu s intuicí. Umožňuje nám být plně sami sebou, definovat "kdo jsem", vytyčovat osobní hranice a zvyšovat sebevědomí, nezávislost a samostatnost. Napomáhá nám se jednoznačně rozhodovat, umět říci nejen "ano", ale také "ne" i soustředit se na vlastní cíl a propojit se se silou a rytmy země. Podporuje nás při vzniku idejí, plánů a snů a při jejich dovedení do zdárného konce. Pomáhá nám naladit se na vlastní podvědomí i uvědomit si a akceptovat vlastní cyklus odpočinku a aktivity. Kultivuje sílu, uzemnění a moc. Při meditaci se doporučuje napojit na medvěda pro ty, kteří se potřebují dívat dovnitř na sebe sama i pro ty, kdo chtějí rozvinout a prohloubit meditaci, intuici nebo práci se sny. Pro ty, kdo cítí nesoulad mezi svými rytmy a přirozenými zemskými cykly, nebo jsou ve fázi plánování nějakého nového projektu, pro ty, kdo jsou příliš extrovertní a potřebují začít vnímat také svůj vnitřní život, pro ty, kdo chtějí najít rovnováhu mezi svým rušným životem a obdobím klidu a odpočinku.

Žába

Žába přináší radost, potěšení a léčení. Žába jako chladnokrevný tvor žije napůl v zemi a napůl ve vodě a spojuje tedy elementy vody a země. Má výjimečně citlivou kůži a šamani ji považují za magickou. Pomáhá rozvinout citlivost vůči druhým lidem, cit pro léčitelství a vyšetřování nemocného pomocí kůže, celého těla a aury. Nic není takové, jaké se zdá, a život je mnohem zábavnější, než bychom na první pohled předpokládali - to je poselství žáby. Celá příroda obsahuje skrytou krásu a sílu, a pokud se jí otevřeme, pocítíme blízkost bohyně matky. Žába nás učí hledat za věcmi krásu a kouzla, která nejsou vidět. Učí nás uklidit si náš život. Třídit to, co potřebujeme, a to, co již můžeme odevzdat dále. Učí nás také čistit naše tělo i nitro. Pomáhá prožít každý den jako zázrak, vnímat s důvěrou život jako zázračný transformační proces. Dává sílu těm, již prodělávají dlouhodobé emocionální a duchovní změny. Rozvíjí přizpůsobivost změnám a transformacím jako trvalé součásti našeho života. Při meditaci se doporučuje zaměřit se na žábu pro ty, kteří se potřebují naučit přijímat změny a transformaci, pro ty, kdo chtějí vyvinout své vnímání života jako zázračné zkušenosti, pro ty, kdo jsou zklamáni každodenními starostmi a chtějí se probudit do zázraku života. Vynikající podporou je pro ty, kdo potřebují sílu a jistotu v obdobích hlubokých emocionálních a duchovních změn, pro ty, kdo se potřebují naučit přijmout to, že jedinou konstantou života je změna.

Vlk

Přináší intuici a učení. Přináší silný pocit věrnosti, vnitřní síly a intuice, ale i učení. Někdy potřebujeme překonat překážku, zariskovat, jít za hranice omezujícího okruhu "normálního" chování, abychom se učili a rostli, i když překročení těchto hranic nám může připadat nepěkné, nebo dokonce bolestné. Spojuje nás s naším vnitřním já i s naším stínem a učí ho přijímat. Učí nás, že ať se děje cokoliv, jsme vždy pod nejvyšší ochranou. Fyzické, citové a duševní bariéry, které jsme si vystavěli na svou ochranu před bolestivými zkušenostmi z minulosti, už nejsou potřeba. Došli jsme do bodu, kdy již nepotřebujeme iluzi bezpečí, kterou nám naše naučené hradbičky poskytovaly. Tím, že své bariéry uvolníme, se otevřeme dávání i braní lásky, přičemž své bariéry můžeme stále použít, budeme-li chtít, a umožníme si dávat najevo své emoce a city naprosto otevřeně. Vlk nás propojuje s naší rodinou. Pojem "rodiny" sahá daleko za hranice dědičných svazků, rasy a druhu. Všichni živí tvorové na této planetě tvoří jednu velkou rodinu bez ohledu na to, zda jsme lidmi, zvířaty nebo rostlinami. Pamatujme si, že čím více budeme milovat, tím více lásky budeme dostávat. Vlk podporuje uzemnění a posiluje pocit boží přítomnosti. Dává nám přístup ke schopnosti poznat svou pravdu. Pomáhá při urovnání vztahů a nastavení zdravých hranic mezi námi a ostatními. Posiluje laskavost a pocit sounáležitosti s komunitou. Podporuje správné činy, kultivuje radostného ducha, sílu charakteru a integritu. Ctí celoživotní úsilí. Doporučuje se při meditaci naladit se na vlka pro ty, kdo se neumějí bavit, nebo mají potíže ve společnosti, pro ty, kdo se bojí navazovat vztahy, pro děti i dospělé, kteří mají sociální problémy, i pro ty, kdo se potřebují naučit vymezit si osobní hranice, pro ty, kdo se bojí ztráty individuality ve skupině, pro ty, kdo potřebují rozvinout svou energii.

Jelen

Jelen nás propojuje s naší hrdostí, nezávislostí a přináší duchovní očistu. Kontaktuje nás s vlastnostmi, jako jsou laskavost, vznešenost a celistvost. Rozjímání o jelenovi nám pomůže dosáhnout většího pocitu vnitřní rovnováhy a důstojnosti. Pokud jsme někdy konfrontováni se situací, ve které se cítíme zranitelní nebo pod zkoumavým pohledem jako např. u soudu nebo při veřejném vystoupení. Budeme se cítit klidnější, pokud se naladíme na jelena a požádáme jeho ducha o ochranu. Jelen také znamená nezávislost, a to jak duchovní, tak i materiální. Pomáhá při rozjezdu nových projektů. Jelen je také spojen s plodností a sexualitou - ukazuje cestu, jak přivést do svého sexuálního života důstojnost, laskavost, sílu a celistvost.

Text: Věra Šourková

Zdroj: Časopis Rituals