Slunce ve Vahách

23.09.2021

Dne 22.9. ve 21h21 vstoupilo Slunce do vzdušného znamení Vah a setrvá v něm do 23.10.do 6h50. Nastává čas hledání a budování rovnováhy (harmonizace mužské a ženské stránky osobnosti, harmonizace pravé a levé mozkové hemisféry, harmonizace srdce a rozumu atd.), hledání spravedlnosti a zkvalitňování partnerských a mezilidských vztahů. Nastává čas rozhodnout se jakou cestou se náš život má ubírat

Váhy
živel: vzduch
vládce: Venuše/Chiron
Modalita: základní

Váhy jsou jediným znamením celého zvěrokruhu, které symbolizuje neživý objekt. Absence živočišnosti objasňuje velmi civilizovanou, zdvořilou povahu tohoto znamení, jež je jak jeho požehnáním, tak jeho prokletím. Jsou-li lidé příliš civilizovaní, riskují, že zlikvidují lidštější, necivilizované pocity, a to i přesto, že jsou tyto pocity (např.vztek a žárlivost) součástí lidské povahy. Na druhou stranu představuje postoj Vah přesně to, co je nutné, aby bylo dosaženo poklidné, řádné existence a civilizované společnosti. Ti, v nichž toto znamení silně rezonuje, často dokážou "vyjít" s každým.

Symbol Vah rovněž odhaluje jejich hlavní zájem, kterým je zvažování propojování, věcí. Patří sem spravedlnost, protože spravedlivého rozhodnutí lze dosáhnout pouze pečlivým zvážením úhlů pohledů, obou protistran. Součást "výzbroje" Vah je rovněž schopnost přistupovat na kompromis, vytvářet koalice. Patrně žádné jiné znamení nedisponuje tak velkým potenciálem pro pomoc při dosažení dohody protistranám, které jsou ve sporu, což je zvlášť užitečná dovednost nejen ve sféře diplomacie, ale také při pomoci s rozdělováním majetku či při rozvodech. Předchozí znamení -Panna - ve své orientaci ke službě a pokoře tíhne k servilnosti, a proto dokáže vytvářet vztahy, v nichž je přítomen poměr ovládaný/ovládající. Váhy tuto nerovnováhu napravují tím, že se zabývají rovnováhou a partnerstvím tam, kde v nejlepším případě nikdo nedominuje. Váhy se s "druhým" setkávají jako se sobě rovným a jsou prvním znamením, které tak činí.

Váhy jsou znamením pro stavitele mostů. Do sféry jejich působnosti patří schopnost budovat mosty mezi lidmi i národy, skutečné mosty i umění karetní hry bridž. Mosty umožňují propojování, nepřístupné činí přístupným. Bridž je pro Váhy ideální, neboť se hraje v páru. A vyžaduje strategické a přesvědčovací schopnosti. Váhy jsou šikovné při tvorbě strategií a rovněž při manipulování se situacemi a lidmi. V mnoha různých ohledech jsou Váhy těmi, kdo drží esa v rukávu. Odhalíte-li vše (ve vztazích jinde) vystavujete se nezřídka riziku zborcení harmonické situace.

Lidé, kteří s tímto znamením silně rezonují, se často nacházejí všude jinde, jen ne v prostředí naplněném mírem. Na bitevním poli nebo ve válčících manželstvích je rozhodně více lidí se Sluncem či Ascendentem ve Vahách, než by odpovídalo jejich podílu. Vezmeme-li v úvahu, že mírotvorci potřebují ke svému účelu, tedy nastolení míru a harmonie, válku, není to žádné překvapení. Rovněž lidé, kteří naříkají "To není fér", patří do kategorie Vah, neboť právě tento úhel pohledu často bývá využíván k ospravedlnění soudních či vojenských akcí.

Další silnou vlastností Vah je ladnost - mám tím na mysli nenucené vyjádření krásy, laskavosti, rafinovanosti či šarmu. Tyto kvality mohou být potenciálně vyjádřeny jak fyzicky, tak společensky. Váhy disponují smyslem pro přiměřenost a díky tomu, že jim vládne Venuše (a také Chiron), nemají rády cokoliv hrubého, drsného, tvrdého či necitlivého. Znamení je proslavené svou leností  - Váhy si nerady špiní ruce- tuto frázi lze interpretovat na mnoha rovinách. Kvůli svému odporu k čemukoliv špinavému či nízkému Váhy riskují, že je mine mnoho věcí, které představují velkou část života, a také to, že svou špinavou práci za sebe nechávají dělat druhé. A přestože jsou Váhy znamením, které se silně zabývá vztahy, a je rovněž velmi společenské, ba láskyplné, jsou pro ně takové věci jako vášeň, prožití či schopnost vyjádření hlubších pocitů ( v podstatě jakýkoliv druh konfrontace) poměrně obtížně dosažitelné. Mnoho studentů astrologie se domnívá, že Váhy symbolizují lásku, nicméně opak je pravdou. Pocity spojované s láskou jsou mnohem bouřlivější. Váhy se zabývají vzájemností, reciprocitou, harmonií, jednotou a kompromisem - tedy hlavními základními kameny manželství, s nímž jsou Váhy spojovány.

Podobně jako Býk, další znamení ovládané Venuší, nemají Váhy rády, když se jim kymácí půda pod nohama, protože tento stav evokuje disharmonii. Lidé pod silným vlivem Vah touží po uznání a obávají se, že pouhé převrhnutí bedýnky s jablky může vztahy ohrozit. Ve skutečnosti to může mít efekt právě opačný. Odpor ke konfrontacím může být důvodem, proč se právě lidé s planetami ve Vahách tak často ocitají v bitevních zónách, neboť to, že se zde objevují, může potenciálně znamenat, že problémy zatím nejsou vyřešené. Pokud nevyřešené potíže zameteme pod koberec, nabudou časem na palčivosti. Ve válečné vřavě udělá mnoho lidí pro udržení míru cokoliv, a když tak činí, často zapomenou otevřít komunikační kanály - bývá to sice někdy obtížné, avšak posiluje to pocity důvěrnosti, porozumění a blízkosti.

Váhy ve své podstatě věci nerady kazí. Jsou proto spíše konzervativním znamením, a to jak ve svém postoji, tak ve svém vkusu. Váhy mají rovněž zalíbení v řádu (řád přispívá k harmonii) a symetrii. Toto znamení je mnohem pořádnější než Panna, která se soustředí spíše na čistotu. Zalíbení Vah v řádu se projevuje v mnoha rozličných kontextech -říká se například, že Váhy mají ve svých vztazích nerady nepořádek. Nemají rovněž rády neurčité situace.

Péče o harmonii představuje základ kreativity Vah. Pokud se člověk narozený ve znamení Vah rovnou nestane umělcem, bude v něm vrozená touha po estetickém prostředí. Disponuje-li hudebním nadáním, bude se orientovat na melodii a harmonii.

Zajímavé je, že slabost Vah spočívá v potřebě spravedlnosti a poctivosti, jež se může projevovat nerozhodností. Neustálé zvažování věcí může paralyzovat proces rozhodování, zvláště pokud je spojeno s vědomím neporozumění hlubším kořenům jejích pocitů a tužeb. V jistém smyslu je již pro Váhy volba určena předem. Lidé se silným vlivem tohoto znamení vědí, po čem touží- nechtějí se rozhodovat, rozhodnou se pro pořádek a harmonii. Nerozhodnost se objeví v okamžiku, kdy člověk zvažuje, ze kterého rozhodnutí bude plynout maximum spolupráce, řádu, pospolitosti a míru. Váhy potřebují vztah, neboť musí existovat někdo, kdo vychýlí misky Vah na jednu stranu, někdo, od koho by se mohla odrazit myšlenka, na kom bude možné ji testovat. Občasná neschopnost dobrat se vlastního pohledu na věc, sklon nerozhodně balancovat na pomezí, může vést k závislosti na druhém (stereotypní Váhy se nerady rozhodují samy za sebe) a k neupřímnosti

Váhy jsou znamení, které si vystačí s prvními dojmy a vnějším vzhledem, proto je dobře použitelné pro všechny situace souvisící s recepcemi, přijímáním atd. (To platí obzvláště v případě, kdy jsou Váhy v horoskopu vzestupným znamením, neboť tato část horoskopu se zabývá počátečním působením dotyčného člověka). Četná odvětví módního průmyslu vděčí za mnohé právě tomuto znamení.

Tradiční oblastí těla spojovanou s Vahami jsou bedra, a proto pod toto znamení spadají ledviny, nadledvinky a dolní bederní partie zad. Čínská medicína spojuje ledviny s emocí strachu, pocitem, které Váhy dobře znají, mají-li si poradit v konfrontaci

Planety ve Vahách: Váhy dodávají každé planetě rafinovanost. Tématem se nevyhnutelně stane hledání nějakého typu rovnováhy. Zatímco budou převládat ostatní faktory horoskopu (např. Descndent a vládce Descendentu), jakákoli planeta ve Vahách může sehrát vedlejší roli spolusignifikátora v manželských vztazích - buď může popisovat charakter partnera, nebo samotného vztahu.

Váhy na hrotu domu: partnerské soužití i partneři sami mohou být aktivitami tohoto domu zasažení. Někdy dům poskytuje indicie místa, kde se partneři nacházejí, ačkoliv umístění Venuše, Marsu či vládce sedmého domu představují silné indikátory. Hrot domu Vah může naznačovat oblast života, kterou by dotyčný jedinec chtěl sdílet a na níž by rád spolupracoval v partnerství s druhým člověkem

Astrolog Věra Šourková

(Zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompkinson)

www.casopis-rituals.cz